Nieuws overzicht
Deel op:

Health Base en PharmaPartners | De waarde van onze langdurige samenwerking

Stichting Health Base en PharmaPartners, twee organisaties die al vanaf 1990 met elkaar verbonden zijn. Waarom? Omdat onze samenwerking zorgt dat we zorgverleners zo goed mogelijk ondersteunen bij hun werk. Eric Hiddink, Innovatiemanager bij Health Base: “Zorgverleners moeten hun vak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Onze organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan de ondersteuning van die zorgverleners. We zijn groot geworden door goed naar hen te luisteren en met hen mee te denken.”

Van oorsprong

“Het contact met klanten zit in het DNA van PharmaPartners en Health Base”, vertelt Richard Arnoldussen, directeur Farmacie groepen, “Toen we begonnen met de ontwikkeling van Pharmacom en later Medicom leverden onze klanten de inhoud, zoals geneesmiddelinformatie. Klanten hadden toen dus al veel invloed op wat we ontwikkelden.”

“Die inhoud werd op een gegeven moment erg complex”, gaat Hiddink verder, “Een afvaardiging van de klanten nam toen de gehele inhoud op zich binnen Stichting Health Base. Nu, ruim 30 jaar later, werken we nog steeds op deze manier samen, zowel met elkaar als met onze klanten. Onder de medewerkers van Health Base bevinden zich bijvoorbeeld voornamelijk apothekers, apothekersassistenten en huisartsen. Ook komen klanten nog steeds aan het woord in projecten, raden en (redactie)commissies, zowel bij PharmaPartners als Health Base.”

Uitdagingen in de zorg

Hiddink: “Je ziet veranderingen in de zorg al van ver aankomen. Op dit moment neemt de zorgvraag toe, maar het aantal zorgverleners juist af. Die toenemende druk vormt een uitdaging voor de toekomst, zeker als we het huidige niveau van de zorg willen handhaven. Daarom zijn Health Base en PharmaPartners continu met onze klanten in gesprek over de problemen die zij ervaren in de behandelrelatie van patiënt en zorgverlener en mogelijke oplossingen daarvoor.”

De klant is echter niet meer de enige naar wie Health Base en PharmaPartners moeten luisteren. Hiddink: “Er ontstaat nu een speelveld waarin externen ook wat te zeggen hebben. Wet- en regelgeving slokt heel veel ontwikkeltijd op, zodat Health Base en PharmaPartners meer voor echte innovaties moeten strijden. Daardoor lijkt het soms alsof we de hakken in het zand zetten, terwijl we in dat soort situaties juist kijken naar de lange termijn.”

Invloed op de korte én lange termijn

“Natuurlijk doen we mee aan VIPP en het toekomstige subsidieprogramma voor de huisartsenzorg,” legt Arnoldussen uit, “alleen kijken we naar al deze ontwikkelingen vanuit de overtuiging dat ze waarde toe moeten voegen. Waarde voor de zorg op de lange termijn.” VIPP staat voor Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional en heeft als doel de patiënt meer inzicht te geven in zijn eigen zorg.

“Daar heb je alleen invloed op door aan tafel aan te schuiven, ook bij de zorgverzekeraars”, vult Hiddink aan, “Health Base heeft het voordeel dat ze een non-profit organisatie is. Hierdoor kunnen we onafhankelijk handelen en makkelijker in discussie gaan met bijvoorbeeld financiers.”

Health Base en PharmaPartners schuiven vaak gezamenlijk aan. “Beide organisaties hebben een maatschappelijke positie en hebben de verantwoordelijkheid mee te praten over de ontwikkelingen op de korte én lange termijn. Natuurlijk zonder onze klanten voor de voeten te lopen”, benadrukt Hiddink.

Wat is de waarde voor de zorgverlener?

Een goed voorbeeld van hoe PharmaPartners en Health Base ontwikkelingen insteken vanuit het uitgangspunt ‘waarde toevoegen’, is de manier waarop ze met Medicatieproces 9.X omgaan. “Informatie-uitwisseling in de zorg moet goed zijn en Medicatieproces 9.X is daar een middel toe”, vertelt Hiddink, “Nu lijkt Medicatieproces 9.X echter een doel op zich te worden. Terwijl het proces op zichzelf weinig effect heeft.”

“Voor de zorg wordt pas echt waarde toegevoegd als bovenop Medicatieproces 9.X ruimte is voor aanvullende toepassingen. Toepassingen die de zorgverlener helpen om de informatiestroom uit dit proces in de praktijk toe te passen, zoals Signaal op Maat.”

Signaal op Maat

In Medicatieproces 9.X is medicatiebewaking een zeer uitdagend onderwerp: betere informatie-uitwisseling zorgt voor een toename aan informatie die voorhanden is. Met de toekomstige module Signaal op Maat bieden Health Base en PharmaPartners een oplossing waarmee deze informatie waarde toevoegt in plaats van overspoelt.

Arnoldussen: “Nu bieden apotheken zorg op basis van een voorschrift. Met Signaal op Maat kan dat zwaartepunt in de toekomst verschuiven naar dossierbewaking. De module houdt dan 24/7 het dossier in de gaten en brengt de zorgverlener op de hoogte van wijzigingen. Zo koppel je logistiek los van het medicatieproces.”

Met die toename aan informatie kun je dus juist werkdruk wegnemen volgens Hiddink en Arnoldussen. Hiddink: “Met Signaal op Maat kun je 90% van de signalen filteren, zodat een zorgverlener alleen de signalen ziet waar hij wèl op moet handelen.” Arnoldussen: “Zo is die zorgverlener zo min mogelijk tijd kwijt aan de administratie en logistiek, zodat hij zich kan concentreren op het contact met de patiënt en het verlenen van zorg.”

 

Download ""