Verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten
Nieuws overzicht
Deel op:

Huisartsenvereniging Regio Zwolle succesvol richting regionaal HIS

De projectgroep Huisartsenvereniging Zwolle (HRZ) Regionaal HIS draait op volle toeren. Inmiddels is de eerste praktijk overgegaan op Medicom. Lees hieronder de ervaringen en tips. Op 10 september en 16 oktober worden twee informatie-bijeenkomsten Medicom gegeven voor huisartsen, POH’ers, praktijkmanagers en -assistentes. Kortom: de werkgroep Regio HIS draait op volle toeren. Lees hieronder de informatie die op 3 augustus 2018 is verschenen in de nieuwsbrief vanuit HRZ.

Huisartsenpraktijk De Linde als eerste over

Het HRZ-project Regionaal HIS lijkt een groot succes te gaan worden. Na alle voorlichtingsbijeenkomsten en het tekenen van de mantelovereenkomsten in maart 2018, is HRZ met een concreet offertetraject per praktijk begonnen. Praktijk De Linde heeft vrijwel meteen getekend en is vervolgens het implementatietraject ingegaan. Dat wil zeggen: de praktijk is zich concreet gaan voorbereiden op de overgang naar het Medicomcluster. Veel aandacht is gegeven aan instructie en opleiding, maar ook aan een proefconversie. Hierin wordt duidelijk waar elementen uit het vorige HIS in het nieuwe HIS komen te staan. Dit kan verschillen per praktijk. Na een traject van ongeveer 3 maanden is op 25 juli 2018 praktijk De Linde definitief geconverteerd naar Medicom.

Huisartsenpraktijk De Linde is enthousiast gestart met Medicom. Ze hadden zich goed voorbereid en de overstap is goed begeleid door PharmaPartners en naar tevredenheid verlopen. Nu is het zaak om weer routine op te bouwen in het werken met een nieuw HIS en soms moet een werkproces ook iets aangepast worden. Hun tips voor overstappers: bereid je goed voor en volg de scholingsmogelijkheden en stel een projectmanager aan in je praktijk gedurende de implementatieperiode, iemand die het overzicht houdt over alle acties.

Inmiddels hebben nagenoeg alle Zwolse praktijken contracten met PharmaPartners en Cobbler getekend. In de loop van 2018 worden deze praktijken overgezet.

 

Stichting MedZwolle: Alle huisartsen (en apothekers) worden deelnemer

Op 24 mei 2018 zijn de oprichtingsstatuten van Stichting MedZwolle getekend. Deze juridische entiteit is nodig om het regionale HIS in te bedden. Het beheer van het cluster is o.a. hier ondergebracht. Je kunt dan denken aan: ontdubbelen, opschonen, taxe, tarieven, artscodes, etc. Deze activiteiten worden aangestuurd door de regionale clusterbeheerder en uitgevoerd door PharmaPartners. Alle huisartsen (en apothekers) zullen deelnemer van deze stichting  worden. Hiertoe wordt een aantal documenten ontwikkeld, zoals: deelnemersovereenkomst, verwerkersovereenkomst en privacyreglement. Veranderende wetgeving (AVG) heeft ervoor gezorgd dat deze documenten nieuw moesten worden ontworpen. Op kosten van PharmaPartners hebben juristen hieraan meegewerkt, zodat deze documenten als voorbeeld voor de rest van Nederland kunnen dienen. Deze documenten worden binnenkort en als totaalpakket aangeboden en zijn al in te zien op de website www.medzwolle.nl.

Meer informatie

Heeft u algemene vragen over een Regionaal HIS? Dan kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 088 688 88 88 en/of e-mailadres huisartsenzorg@pharmapartners.nl. Wilt u meer weten over het regionaal HIS-project Zwolle dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jeroen Schut (accountmanager) via het telefoonnummer 06 43 39 28 84 en/of e-mailadres jeroen.schut@pharmapartners.nl.

Download ""