ICT oplossingen kunnen meebewegen
Nieuws overzicht
Deel op:

Huisartsenvereniging Regio Zwolle vergroot medicatieveiligheid met regionaal HIS

De gebrekkige informatie-uitwisseling over het medicatiegebruik van hun patiënten en de kans op fouten die hierdoor ontstond, waren de huisartsen in de regio Zwolle een doorn in het oog. Om daar een eind aan te maken, stappen alle huisartsen over naar huisartsinformatiesysteem Medicom. Daarin delen zij het medicatieoverzicht met de apotheken en de dienstapotheek. Bovendien krijgen de huisartsen via een directe koppeling inzage in het ziekenhuis-EPD van het Isala Ziekenhuis.

“De wil om ICT-ontwikkelingen te ondersteunen, past bij de regio Zwolle”, vertelt Wim Segers, huisarts en voorzitter van de ICT-commissie regionaal HIS, die in 2016 is opgericht. “We lopen al twintig jaar mee in de voorhoede van automatisering en de stad Zwolle heeft al meer dan tien jaar één HIS.”

Belangrijk voor het slagen van grote automatiseringsprojecten is volgens Segers dat er een groot draagvlak is onder de huisartsen. Uiteindelijk beslist immers iedere huisarts zelf of de overstap daadwerkelijk wordt gemaakt. “Daarom hebben we na een positief besluit tijdens de ledenvergadering van de huisartsvereniging een peiling onder álle leden gehouden. Als je zo’n groot project start met de daarbij behorende kosten, moet je overtuigd zijn van de kans van slagen.”

Militaire discipline

Met het mandaat van de leden op zak, startte de ICT-commissie het onderhandelingstraject met PharmaPartners. “Gezien de vertegenwoordiging van Medicom in de regio en vooral omdat de samenwerking met apotheken daarin goed geregeld is, lag die keuze voor de hand. Dat neemt niet weg dat we het gesprek stevig zijn ingegaan; als we er niet goed uit zouden komen, zouden we alsnog verder gaan kijken. We hebben een professional ingeschakeld om een pakket van eisen en bespreekpunten op te stellen. Een hele waslijst, waar we samen met PharmaPartners constructief en met militaire discipline doorheen zijn gegaan.”

Inkijk in ziekenhuissysteem

Trots is Segers vooral op de single sign-on die binnenkort operationeel is tussen Medicom en Hix, het EPD van het Isala Ziekenhuis. “Daarbij staat gebruiksvriendelijkheid voorop: we kunnen vanuit het patiëntendossier in Medicom inkijken in het ziekenhuissysteem, zonder dat we een inlogprocedure door moeten.”

Samenwerkingsverband

Met de apothekers is een samenwerkingsverband opgericht, de stichting Medzwolle. Hierin is het regionale HIS en het operationele beheer van de Pharmacom-Medicom-clusters ondergebracht. “Uiteindelijk zullen we één groot cluster gaan vormen, daar werken we stapsgewijs naartoe. Allereerst is een aantal kleine, bestaande clusters samengevoegd tot één cluster. Toen dat een paar maanden stabiel draaide, zijn we er nieuwe, overstappende praktijken aan gaan toevoegen. Momenteel hebben we een  grootte van 100 fte, goed voor de zorg aan ongeveer 200.000 inwoners. We hopen volgend jaar uit te groeien tot 130-140 fte.

HRZ heeft bewust gekozen voor een ‘lichte organisatie’ van het regionale HIS. “Geen centrale afspraken die worden opgelegd aan alle leden, maar een mantelovereenkomst waarbinnen huisartsen twee jaar de tijd hebben om een contract met PharmaPartners af te sluiten en over te stappen. Dat werkt positief: die vrijheid leidt juist tot instappen.”

Belangrijke gesprekspartner

Het doel van het regionale HIS – het vergroten van de medicatieveiligheid door een betere digitale samenwerking met de (dienst)apotheken en het ziekenhuis – krijgt invulling met de keuze voor Medicom. Daarnaast heeft de regionale ICT-samenwerking nog een aantal voordelen, vertelt Segers.

“We zijn als collectief een belangrijke gesprekspartner voor PharmaPartners, maar ook voor het Isala Ziekenhuis. Anders hadden we die koppeling met het ziekenhuis-EPD nooit voor elkaar gekregen. Vanuit Medzwolle kunnen we bovendien scholing organiseren, waardoor we optimaal profiteren van de ICT-samenwerking en het beste uit de gedeelde medicatiedossiers kunnen halen. Het clusterbeheer hebben we geprofessionaliseerd door het uit te besteden aan PharmaPartners. En voor storingen werken we met een één-loketmodel. Of het nu een probleem met de lijnen of de software betreft, wij hoeven maar één nummer te bellen. Cobbler, de leverancier van de lijnen, en PharmaPartners regelen het verder onderling. PharmaPartners is overigens ook een goede partner gebleken bij de implementatie van de AVG. Daarop is met hulp van hun security officer en jurist het cluster ingericht en zijn de contracten aangepast.”

Uitrol

De uitrol van het regionale HIS is op dit moment in volle gang. “Daarin hebben PharmaPartners en wij een gedeelde verantwoordelijkheid en die samenwerking loopt voortreffelijk. Een kleine projectgroep aan onze kant en een projectleider van PharmaPartners zorgen samen voor de vertaling naar de praktijken. Onze projectgroep baant de weg voor PharmaPartners door huisartsen te helpen bij het voorbereiden van de overstap, bijvoorbeeld bij het maken van keuzes voor de conversie.” Belangrijk is dat je in het hele traject goed blijft communiceren met de achterban, benadrukt Segers. HRZ neemt de leden via de regionieuwsbrief mee in alles wat er gebeurt.

Sterke basis

“Met het regionale HIS leggen we een sterke basis voor vervolgstappen in de toekomst”, aldus Segers.

“Ik denk aan betere communicatie met de huisartsenpost, betere ICT-ondersteuning van chronische zorg en innovaties in de communicatie met patiënten, zoals een Persoonlijke GezondheidsOmgeving en wearables. Er is al een groep gevormd die de mogelijkheden onderzoekt.”

Meer informatie

Wenst u meer informatie over zorg in de regio? Lees onze whitepaper en laat uw gegevens achter in onderstaand contactformulier.

Contact

  • Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag? Ga naar het klantportaal, of neem contact op met Customer Support.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""