Nieuws overzicht
Deel op:

In gesprek met Pharmacom-Raad en Adviesraad Medicom | Oog voor verbeteringen, veel om trots op te zijn

In iedere PharmaPaper blikken we terug op de ontwikkelingen binnen PharmaPartners met leden van de Pharmacom-Raad en Adviesraad Huisartsenzorg. In de vorige editie deelde Jantien van Ittersum-Van Beukering, huisarts bij Huisartsenpraktijk Lemelerveld en inmiddels oud-raadslid, haar visie al. Net als Rogier Hilbers, eigenaar en apotheker van Apotheek De Drie Stellingen. Tijd om opnieuw poolshoogte te nemen.

In het artikel in de PharmaPaper van november 2021 gaven jullie aan dat PharmaPartners de balans moet vinden tussen luisteren en vooroplopen. Hoe is dat sindsdien gegaan?

Jantien van Ittersum: “Die balans blijft ingewikkeld. PharmaPartners verbetert en ontwikkelt continu zaken in de systemen. Maar als raadslid ontdekte ik dat vrijwel niemand Medicom en Pharmacom op dezelfde manier gebruikt. Er zijn meerdere wegen om hetzelfde gedaan te krijgen. Daardoor kan een aanpassing of verbetering in een nieuwe release voor de een grote impact hebben, terwijl een ander het nooit als belemmering ervoer. Zo lijkt het soms alsof PharmaPartners te weinig aandacht heeft voor klanten. Wat ze nu beter doen, is kenbaar maken dat ze wél luisteren. Onder andere door bij elke release de aanpassingen toe te lichten, bijvoorbeeld in de vorm van handige webinars.”

Rogier Hilbers: “Vooroplopen is uitdagend wanneer je te maken hebt met continu veranderende wet- en regelgeving. PharmaPartners maakt samen met de raden duidelijke roadmaps over welke verbeteringen en vernieuwingen ze willen doorvoeren. Maar als er nieuwe regels komen, móeten ze daar meteen op inspelen. En ze kunnen niet alles tegelijk, dus vallen innovaties vaak als eerste af. Dat is waar het schuurt, want het liefst blijven ze non-stop innoveren om het werk van zorgverleners eenvoudiger te maken. De juiste balans vinden, blijft daarom een continue zoektocht.”

Maakte PharmaPartners de afgelopen tijd de juiste afwegingen?

Rogier Hilbers: “Ik vind van wel. Denk aan de discussie rondom de Kickstart Medicatieoverdracht. PharmaPartners neemt een sterk standpunt in door daar nog niet in mee te gaan. De risico’s zijn op dit moment te groot. In het vorige artikel gaf ik aan dat PharmaPartners zich meer mag gedragen als de grootste speler in de markt. Dat doen ze steeds meer, onder andere door zo’n standpunt in te nemen. Daar mogen ze trots op zijn.”

Jantien van Ittersum: “Het klantenportaal is sterk verbeterd. Duidelijkere werkinstructies en instructievideo’s zorgen ervoor dat de systemen inzichtelijker zijn voor apothekers en huisartsen. Dat is ook iets om trots op te zijn. Verder vond ik het indrukwekkend hoe snel PharmaPartners in coronatijd een vaccinatiemodule realiseerde. Bovendien hebben ze het in korte tijd mogelijk gemaakt om eenvoudig medische dossiers op te zetten voor naar Nederland gevluchte Oekraïners. Iets waar veel huisartsen het afgelopen jaar plotseling mee te maken kregen.”

Waar moet PharmaPartners de komende tijd de focus op leggen?

Rogier Hilbers: “Het slmmer maken van administratieve processen zou apothekers veel tijdwinst opleveren. Ongeveer tachtig procent van de recepten die ik controleer, vereist telkens dezelfde handeling. Het zou prettig zijn als Pharmacom daarvan leert en bepaalde controles vervolgens automatisch uitvoert. De tijd die ik daarmee win, kan ik aan patiënten besteden. Bijvoorbeeld in de vorm van consulten en medicatiebeoordelingen. Net als huisartsen moeten apothekers meer naar dit soort planbare zorg toe. Anders kunnen we ons niet genoeg meer onderscheiden van onder andere online apotheken.”

Jantien van Ittersum: “Betere beslisondersteuning voor huisartsen zou ik een groot goed vinden. Als goed opgeleide huisartsen vertrouwen we vaak op onze kennis en bijscholing. Maar soms weten patiënten al meer door simpelweg te googelen. Meer ondersteuning in het diagnostische proces vanuit Medicom zou ons heel erg helpen. Daarnaast is de omslachtige postverwerking een grote ergernis bij veel huisartsen. Ik weet dat die ergernis bij PharmaPartners zeker niet onbekend is, maar een aanpassing heeft veel voeten in de aarde. Mijn advies is dan ook om dat open naar álle gebruikers te communiceren. Maak nóg duidelijker dat zo’n probleem je aandacht heeft en waarom het tijd kost om het op te lossen.”

Download ""