Nieuws overzicht
Deel op:

Innoveren: op welke manier?

Samen met u innoveren: wij doen niets liever. Daarom betrekken we altijd onze klanten. De samenwerking met u als zorgverlener heeft ook een belangrijke plek in onze productvisie. Uw inbreng zorgt dat we makkelijke, waardevolle en goede ICT-oplossingen maken. Die inbreng verzamelen we dus graag op de juiste manier.
De juiste manier hangt af van u en verschilt daarom per doelgroep. We zoeken voor iedere groep klanten naar de juiste, bijpassende aanpak van samen innoveren. Die aanpak kan verschillen per klant. In dit artikel komen dan ook de (verschillende) manieren van onze vier afdelingen (Business Units) aan bod.

“Vanuit PharmaPartners kunnen wij vooraf nooit alles bedenken, dus we betrekken klanten bij al onze innovaties”, vertelt Angela van den Berg, Business Analist bij Farmacie Groepen. Ineke van Vlimmeren, teamlead R&D en Portfolio eHealth vult aan: “Soms denken wij al te snappen hoe een softwaregebruiker denkt en doet, maar als we een innovatieve functie met gebruikers doorlopen, krijgen we veel waardevollere ideeën dan we zelf hadden verzonnen.”

Onderhouden én innoveren

In 2015 werd dat zeer duidelijk. Martijn Ivens, Manager Innovatie Huisartsenzorg kijkt terug: “Toen hebben we op een pijnlijke manier moeten constateren dat de investeringen in onze innovaties ten koste gingen van de basis van onze software aangezien we daar geen tijd voor overhielden.”
Bij Huisartsenzorg zorgde dit besef ervoor dat voor innovaties een aparte aanpak nodig was, zodat innovaties niet botsen met onderhoud: niet langer ontwikkelen we innovaties vanuit het budget voor het onderhoud, maar apart. Ivens: “Zo spelen we in op de brede behoefte van huisartsen aan een goede basis van Medicom en kunnen we tegelijkertijd innovaties oppakken die niet voor elke huisarts interessant hoeven te zijn, maar wel inspelen op toekomstbestendige digitalisering in de eerstelijnszorg.”

De Product Champion is spin in het web

Een kleinere groep apothekers of huisartsen kan nu vragen om een specifieke functionaliteit die aansluit op hun wensen en behoeftes. “Met ideeën die zijn toegespitst op de behoeftes van een specifieke groep klanten gaan onze ‘Product Champions’ aan de slag”, vertelt Albertine Visser, Manager Innovatie Farmacie Individueel. “Een Product Champion is een medewerker van PharmaPartners die van het eerste idee tot het geleverde product de spin in het web is en dus cruciaal voor een succesvolle innovatie.”
Ivens: “Zo’n Product Champion gaat samen met klanten na welke toegevoegde waarde een idee heeft, verkent welke klanten het idee nog meer interessant vinden en hoeveel tijd, moeite en geld de eigenlijke ontwikkeling van het idee zou kosten. Hierna vragen we klanten of zij het idee die investering waard vinden. Klanten die toezeggen het toekomstige product af te willen nemen, vormen samen een Special Interest Group (SIG).” “Dat klanten zich aan ons verbinden via een SIG, geeft ons het vertrouwen dat we ook echt met het juiste idee aan de slag gaan.” Voorbeelden van deze ideeën, leest u in deze Paper op pagina … in het artikel …

"Een Product Champion is een medewerker van PharmaPartners die van het eerste idee tot het geleverde product de spin in het web is en dus cruciaal voor een succesvolle innovatie."
Albertine Visser, Manager Innovatie Farmacie Individueel

Intensief samenwerken voor mooiere producten

Een SIG is echter niet nodig voor de Business Unit Farmacie Groepen: een hele afdeling gewijd aan grote apotheekzorggroepen. Van den Berg innoveert samen met deze klanten: “De groepen geven zelf aan wat voor samenwerking hun voorkeur heeft. Sommige groepen willen een hele intensieve samenwerking; dat levert mooiere producten op die voldoen aan hun wensen en behoeftes. Én zo kan direct een grote groep apothekers de innovatie gebruiken.” Bovendien zijn veel van deze innovaties ook geschikt voor individuele apotheken. Zo zijn innovaties vanuit Farmacie Groepen waardevol voor al onze apothekers.

Innoveren met een vaste groep klanten

Direct met klanten over innovaties praten zonder eerst een SIG te vormen? Ook als de klant niet aangesloten is bij een grote (zorg)groep? Hier heeft Farmacie Individueel iets op gevonden: het Innovatieplatform.
Visser: “Dankzij dit platform, en dan vooral de klanten die hieraan deelnemen, hebben we al een klantgroep die achter de waarde van een nieuw te ontwikkelen module of functie staat: deze klanten beslissen namelijk zelf welke innovatie we oppakken. Zo kun je sneller aan het daadwerkelijk ontwikkelen van een module beginnen.” “Mochten klanten willen meedenken over innovaties in het Innovatieplatform, dan mogen ze altijd contact opnemen met mij via albertine.visser@pharmapartners.nl.”

Nieuwe speler in het spel: de patiënt

Hoewel de vier Business Units allemaal een eigen manier van innoveren hebben, werken ze natuurlijk ook veel samen. Van Vlimmeren: “Zo is het Innovatieplatform nu bezig met een onderwerp dat eHealth raakt en is eHealth bij Huisartsenzorg betrokken bij Consult Voorbereidende Vragenlijsten.” eHealth werkt bij innovaties met zowel apothekers als huisartsen samen, maar voegt hier nog een belangrijke, extra speler aan toe: de patiënt.
“Wij zoeken continu naar balans: we willen dat huisarts en apotheker beiden blij zijn met onze producten, maar de patiënt moet het product wel gaan gebruiken. Anders mist het zijn doel”, legt Van Vlimmeren uit. “Zo zijn we nu bezig met een nieuwe bediening van MijnGezondheid.net. We willen dat iedereen MGn kan gebruiken: ook patiënten die niet goed kunnen zien en software gebruiken om schermen te lezen.”

Vanuit vertrouwen samenwerken

Ongeacht met welke klant onze collega’s innoveren, samenwerken is de standaard. Van den Berg: “Je bouwt een goede band op en hebt vertrouwen in elkaar. Bovendien krijgen klanten een beeld bij waarom bepaalde ontwikkelingen lastig zijn of veel tijd kosten. Ze krijgen inzicht in onze werkwijze en kunnen betere keuzes maken over wat voor hen prioriteit heeft.” Zo starten we de juiste innovaties en komen we samen met u tot de mooiste producten.

Download ""