Nieuws overzicht
Deel op:

INSPIRE 2023 | Terugblik op een geslaagde editie!

Na een maandenlange voorbereiding was het op vrijdag 8 september dan zover: INSPIRE 2023. Voor het eerst sinds de coronapandemie kon ons jaarlijkse evenement voor apothekers en huisartsen weer fysiek plaatsvinden. Ongeveer 140 geïnteresseerden kwamen samen in de zonovergoten Mauritskazerne in Ede. Zoals de naam van het evenement al verklapt, stond de dag traditiegetrouw in het teken van inspiratie. De verhalen van de vele enthousiaste sprekers hebben eraan bijgedragen dat alle bezoekers geïnspireerd en vol nieuwe ideeën en inzichten weer huiswaarts zijn gegaan. Een zeer geslaagde dag dus!

Opening

De opening van INSPIRE werd verzorgd door dagvoorzitter Daan Dohmen. Met zijn kennis van de markt en ervaring in de zorg wist hij direct de juiste snaar bij het publiek te raken. In zijn openingswoord ging hij in op de uitdagingen van de eerstelijnszorg en benoemde het belang van persoonlijke aandacht en warme zorg voor de patiënt. Juist vanwege de vele uitdagingen waar de eerstelijnszorg vandaag de dag mee te maken heeft, is een evenement als INSPIRE zeer waardevol. De aanwezigen kunnen in het kader van hun gezamenlijke missie voor de best mogelijke zorg veel van elkaar leren en geïnspireerd raken door innovatieve oplossingen.

Richard Arnoldussen, Algemeen Directeur PharmaPartners, sloot zich bij de woorden van Daan aan en was dankbaar voor de grote opkomst. Hij was, net als vele anderen, erg blij dat het evenement weer op een fysieke manier plaats kon vinden. Dit biedt veel meer ruimte voor verbinding en interactie met elkaar. Gevraagd naar zijn droom op het gebied van zorg-ICT hoopt Richard dat er in de aankomende jaren steeds meer processen geautomatiseerd kunnen worden. Ook artificial intelligence (A.I.) moet hier wat hem betreft een grote rol in gaan spelen. Hij kijkt hierom ook erg uit naar de presentatie van Paul Cirstean later deze dag. Richard heeft veel vertrouwen in de opzet van regionale samenwerking. Ondersteund door het Integraal Zorgakkoord (IZA) zet PharmaPartners zich dan ook vol in voor de ontwikkeling van een regionaal platform waarop zorgverleners in de regio hun krachten kunnen bundelen en ook patiënten altijd en overal toegang hebben tot hun actuele medische gegevens.

Uitreiking eHealth awards

Nieuw tijdens deze editie van INSPIRE, was de uitreiking van de eHealth awards. Deze awards zijn bestemd voor de apotheken en huisartsenpraktijken die in het afgelopen jaar de hoogste eHealth-adoptie hebben behaald. Het gaat hierbij om het aantal unieke logins van patiënten in MijnGezondheid.net en MedGemak per apotheek/huisartsenpraktijk, gedeeld door het totaal aantal patiënten van de apotheek/huisartsenpraktijk. De uitslag was als volgt:

Apotheken

 1. Apotheek Meerhoven
 2. BENU Apotheek Rijnzate
 3. Apotheek Hallum

Huisartsenpraktijken

 1. Huisartsenpraktijk Prelude
 2. Huisartsenpraktijk Wijnhaven
 3. Huisartsenpraktijk Haverkamp/Bastick

De winnende Apotheek Meerhoven kon helaas niet aanwezig zijn, maar de andere prijswinnaars hebben elk een enthousiaste presentatie gegeven over wat voor hen werkt in het kader van eHealth-adoptie onder hun patiënten. De meerwaarde van deze presentaties werd al snel duidelijk; de aanwezigen luisterden aandachtig en schreven ijverig mee. Of het nu ging over de manier van communiceren met de patiënt of over de manier waarop een eConsult ingericht werd, alle tips kunnen bijdragen aan een hogere adoptie van eHealth-oplossingen. Via deze weg willen wij alle prijswinnaars nogmaals van harte feliciteren met hun prestatie!

Spreker Gordon Oron | De digitale praktijk in de praktijk

Na de eHealth-presentaties nam Gordon Oron van Gezondheidscentrum Leven het woord. Met een flitsende opkomst had hij direct ieders aandacht te pakken. Gordon startte zijn presentatie met een persoonlijk verhaal en vertelde over het moment dat hij dacht: “Het moet anders”. En dat is ook precies wat hij is gaan doen. Met zijn werkwijze investeert Gordon, los van het leveren van goede zorg, ook in een gezonde leefstijl van zijn patiënten en medewerkers. Zo onderschrijft hij het belang van werkplezier, wat uiteindelijk weer resulteert in werkdruk- en kostenverlaging.

Gordon kan gezien worden als een pionier op het gebied van vernieuwende huisartsenzorg. Op het grote scherm van de plenaire zaal laat hij een foto zien van zijn spreekkamer in Ridderkerk. Meteen is duidelijk dat een huiselijke sfeer centraal staat. Fijne stoelen en een laptop zijn alle benodigde ingrediënten om een goed gesprek te voeren over de zorgvraag die een patiënt heeft. Door met elke nieuw ingeschreven patiënt standaard een kennismakingsgesprek in te plannen en uitleg te geven over het inplannen van de verschillende typen afspraken, komen er tegenwoordig nog maar weinig onterechte zorgvragen bij de praktijk binnen. In de ideale situatie heeft ICT volgens Gordon op de achtergrond een volledig ondersteunende rol, zodat hij al zijn aandacht op de patiënt kan richten. Binnenkort hoopt hij aan de slag te gaan met spraakherkenning, zodat een gespreksverslag automatisch aan het dossier van de patiënt toegevoegd kan worden.

Lunchpauze

Onder het genot van verschillende rijk belegde broodjes, fruit en een verkoelend drankje zochten de aanwezigen elkaar op om het ochtendprogramma te evalueren. Een perfect moment om de stemming bij hen te peilen. Iedereen was eensgezind over het gegeven dat het heel erg fijn was dat een evenement als INSPIRE weer fysiek kon plaatsvinden. Als reden hiervoor gaven zij dat je elkaar nu echt in de ogen kunt kijken, het gesprek aan kunt gaan en bouwt aan de onderlinge relaties. Het ochtendprogramma werd als zeer leerzaam ervaren en bijkomend voordeel is dat het ook fijn is om de mensen achter PharmaPartners eens in het echt te treffen.

Ook de winactie kon op veel reacties rekenen. Door te raden hoeveel oplaadspinnen er in de pot zaten, maakte iedere deelnemer kans op een gratis training naar keuze. Wij kunnen alvast verklappen dat niemand het exacte aantal heeft geraden, maar een aantal mensen zat er erg dichtbij! Binnenkort nemen wij contact op met de winnaars.

Spreker Paul Cirstean | A.I. in de zorg: is het een kans, bedreiging of hype?

Na de lunchpauze was het tijd om de zonnestralen buiten weer in te ruilen voor de plenaire zaal van de Mauritskazerne. Speciaal overgekomen vanuit Roemenië heeft Paul Cirstean van TSS Yonder heeft hier een presentatie gegeven over artificial intelligence in de zorg. Dat AI een kans heeft in de zorg, blijkt al uit het gegeven dat er dagelijks ruim 1 biljoen zorgvragen worden gesteld via Google. Uit zijn verhaal is daarnaast duidelijk geworden dat mensen nog heel verschillend naar AI kijken. Sommige mensen zijn heel enthousiast, sommige mensen vinden het beangstigend en anderen denken dat het slechts een hype is. Deze driedeling werd ook bevestigd door de reacties uit het publiek.

In de praktijk heeft AI zich al meermaals bewezen. Zo is AI in staat om grote hoeveelheden data, kennis en informatie te verwerken en samen te voegen. Dit draagt bij aan het beter en sneller stellen van diagnoses, maar AI kan ook het voorschrijven van medicatie en het uitvoeren van administratieve handelingen voor zijn rekening nemen.

Ondanks de succesvolle praktijkvoorbeelden, brengt AI momenteel nog enkele beperkingen met zich mee. Voordat AI volledig in de eerstelijnszorg geïmplementeerd kan worden, zullen deze beperkingen dus eerst overwonnen moeten worden. Dit neemt niet weg dat AI nu al kan ondersteunen in bepaalde werkprocessen. De ontwikkelingen rondom AI hebben en houden de volle aandacht van PharmaPartners.

Break-out sessies

De deelnemers konden zich vooraf inschrijven voor één van de vier break-out sessies waarin apothekers en huisartsen hun best practices hebben gedeeld:

 • Raymond Kolman van Noorder apotheek – Voorraadbeheer; is de apotheker slimmer dan de formule van CAMP?
 • ICT-praktijkscan, de boost in huisartsenpraktijken op het gebied van digitalisering. Elske Heres en Leon Joanknecht van Rijnmond dokters geven een kijkje in de digitale keuken.
 • Albert Drouven van apotheek Holtenbroek en Pleun van Egmond van Isala over “Continue in de keten beschikbaar hebben van een met de patiënt geverifieerd actueel medicatie overzicht”.
 • ‘Medicatiebewaking: regie en controle op signaaldruk in de openbare apotheek’. Folgert Haverdings, apotheker en regiomanager bij BENU Apotheken, legt uit hoe samenwerking en slimme automatisering bijdraagt een basistaak in de apotheek beheersbaar te houden.
 • “Vinden, binden en boeien van medewerkers in de huisartsenpraktijk”. Huisarts Marc Spruit, verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, legt uit waarom er bij zijn Gezondheidscentrum Dillenburg maar sporadisch vacatures hoeven te worden geplaatst.

Spreker Sabine Pinedo | Vital10, beter met minder

De laatste plenaire sessie werd verzorgd door Sabine Pinedo en stond in het teken van preventie. Sabine werkt vanuit een holistische benadering en is ervan overtuigd dat de focus op gezondheid meer oplevert dan focus op ziekte. Samen met haar man heeft zij het platform Vital10 opgericht; een platform waarop zorg- en dienstverleners samenwerken om de gezondheid en vitaliteit zo optimaal mogelijk te krijgen en te houden. Het platform richt zich op tien beïnvloedbare risicofactoren, welke goed meetbaar zijn en daarmee de basis voor gezondheidsbevordering vormen. Op deze manier zet Vital10 zich in voor gezondheid, in plaats van ziekte; voor oorzaak, in plaats van gevolgen.

Het Vital10-platform is een mooi voorbeeld van hoe zorgverleners hun krachten kunnen bundelen en hun dienstverlening via één ingang aan de patiënt kunnen aanbieden. Benodigde zorg wordt dichtbij huis geboden, zodat patiënten niet onnodig naar het ziekenhuis of andere zorginstanties hoeven. De patiënt staat centraal.

Afsluiting

Met de presentatie over Vital10 kwam er een einde aan het programma van INSPIRE 2023. Onder het genot van een hapje en een drankje werd er nog gezellig nagepraat in het zonnetje. Wij kijken terug op een geslaagde dag en willen alle aanwezigen via deze weg nogmaals bedanken voor hun komst! Graag zien wij u volgend jaar weer terug.

 

Download ""