Nieuws overzicht
Deel op:

Huisartsencoöperatie West-Brabant biedt patiënten één digitale ingang via Klinik-triage in patiëntenportaal MijnGezondheid.net en MedGemak-app

Roosendaal, 15 februari 2024 – Meerdere huisartsenpraktijken van de Huisartsencoöperatie West-Brabant (HCWB) bieden hun patiënten sinds kort triage via Klinik aan. Deze oplossing is rechtstreeks via het patiëntenportaal MijnGezondheid.net te benaderen en levert diverse voordelen op voor zowel de zorgverlener als de patiënt. De betrokken partijen zijn enthousiast over deze eerste stap.

Klinik is een online triagetool die op basis van kunstmatige intelligentie (AI) meer dan 1.000 symptomen en aandoeningen herkent. Op basis hiervan zorgt Klinik dat zorgvragen bij de juiste zorgverlener terechtkomen. Hierdoor krijgen patiënten sneller de juiste zorg en neemt de werkdruk voor huisartsen af.

Samen het verschil maken

Robin Verhoog, Programmamanager ICT binnen HCWB, is nauw betrokken bij de implementatie van Klinik in hun bestaande MijnGezondheid.net/MedGemak-omgeving van PharmaPartners: “Door samenwerking tussen betrokken ICT-partijen en de zorg hebben we in relatief korte tijd iets moois neergezet. De stip op de horizon is nog niet bereikt, maar dit is een mooie eerste stap richting verdere digitalisering en werkdrukverlaging voor de huisarts. Nu is het zaak om hierop door te pakken en de integratie verder door te ontwikkelen.”

Positief ontvangen

De eerste huisartsenpraktijken die de Klinik-integratie binnen MijnGezondheid.net en MedGemak aanbieden, zijn volgens Verhoog enthousiast over hun eerste bevindingen: “Hoewel de inzet van een digitaal triagesysteem een andere werkaanpak vergt, zijn onze praktijken overtuigd van de meerwaarde. Er vinden minder fysieke consulten plaats op de praktijk en praktijkmedewerkers houden meer tijd over voor andere zorginhoudelijke- en ondersteunende taken.”

Ook voor patiënten biedt de integratie volgens Verhoog de nodige voordelen: “Waar patiënten voorheen meerdere ingangen hadden, is het patiëntenportaal MijnGezondheid.net/MedGemak nu de centrale digitale ingang voor patiënten met een zorgvraag. Dit is overzichtelijk en zorgt voor duidelijkheid bij de patiënt. Bijkomend voordeel is dat je als patiënt niet meer in de wacht hoeft te staan en het triageproces 24/7 kunt doorlopen. Mocht hieruit blijken dat er toch een bezoek aan de huisarts benodigd is, dan wordt de patiënt hier uiteraard over geadviseerd.”

Meer ademruimte voor huisarts

Doordat zorgvragen bij voorkeur via de online triage in MijnGezondheid.net/MedGemak worden ingediend, neemt de telefonische werkdruk af. Verhoog: “Praktijken hoeven niet meer continu telefonisch bereikbaar te zijn voor reguliere zorgvragen. Dit biedt praktijkmedewerkers de ruimte om bepaalde handelingen voor de huisarts uit handen te nemen. De huisarts kan dit niet allemaal meer alleen.”

Download ""