Nieuws overzicht
Deel op:

Inzet van MijnGezondheid.net leidt tot 25% minder telefoontjes naar huisartsenpraktijk

Oosterhout, 10 juli 2024 – Doordat zorggroep Stroomz MijnGezondheid.net (MGn) gebruikt, is het aantal telefoontjes naar de huisartsenpraktijk met meer dan 20% gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag over 2023 van de eerstelijnszorgorganisatie. Stroomz zet MGn en de bijbehorende MedGemak-app in om de toenemende zorgvraag en het afnemende personeelsaanbod in de zorg het hoofd te bieden met behoud van het plezier en de voldoening in het werk van hun zorgprofessionals.

In haar jaarverslag vergelijkt Stroomz vijf locaties die MGn het meeste gebruiken en vijf locaties die deze software het minst inzetten. De top vijf MGn-praktijken zagen het aantal telefoontjes naar de praktijk het afgelopen jaar met 15,2% dalen, terwijl het aantal telefoontjes bij de laagste vijf MGn-praktijken met 6% toenam, wat leidt tot een verschil van meer dan 21%. “Die praktijken gebruiken wel nog steeds MGn. Onder andere gebaseerd op eerdere analyses, denk ik dus dat wij zelfs op een algehele afname van 25% uitkomen vergeleken met praktijken die MGn niet gebruiken”, vertelt Dennis van de Rijt, programmamanager OmZorg bij Stroomz.

Slim omgaan met toenemende zorgvraag

Stroomz heeft een duidelijke visie op het versterken van de eerstelijnszorg. Een van de manieren waarop de organisatie die visie realiseert, is het project OmZorg. In dit project zoekt Stroomz naar slimme manieren om met de toenemende zorgvraag om te gaan. Het project omvat een breed programma dat zich richt op werkplezier, voldoening en positieve gezondheid. “Digitalisering is hier uiteraard een onderdeel van”, zegt Van de Rijt die als programmamanager verantwoordelijk is voor OmZorg. “We veranderen vanuit verbinding. We gaan dus in gesprek met de zorgverleners over hoe zij willen omgaan met digitalisering en hoe software als MGn hen helpt.”

“Veel zorgverleners dachten dat het gebruik van MGn van bovenaf was opgelegd en wisten niet hoe deze software zou kunnen helpen”, blikt Van de Rijt terug. “Voorbeelden van andere huisartsenpraktijken maakten de meerwaarde heel concreet voor ze. En de medewerkers uit die voorbeeldpraktijken hielpen hen bij de toepassing van MGn. Van professional tot professional. Toen die zorgverleners vervolgens zelf ervaarden dat de software echt helpt, ging de knop om.”

Aantal fysieke consulten blijft groeien

Het aantal fysieke consulten bij praktijken met veel eConsulten is lager dan bij praktijken die eConsulten weinig gebruiken. Toch blijkt in beide gevallen het aantal fysieke consulten nog steeds te groeien. Van de Rijt: “We merken dat patiënten sneller vragen sturen door de laagdrempeligheid van MGn. Het gaat dan om zorgvragen waar ze anders niet over hadden gebeld, zoals buikpijn. Dat brengt extra werk en daardoor frustratie met zich mee. Dat hoort ook bij vernieuwing en innovatie: dat je tegen zaken aanloopt. 80% van onze zorgverleners is enthousiast over MGn en MedGemak. De rest is terughoudend vanwege dit soort signalen. Maar dat betekent niet dat je dan maar meteen het hele systeem afschrijft.”

Binnenkort digitale triage mogelijk 

PharmaPartners, het bedrijf achter MGn en MedGemak, begrijpt deze frustratie en werkt aan uiteenlopende oplossingen om de werkdruk voor de zorgprofessionals verder te verminderen. Een goed voorbeeld van zo’n oplossing is de integratie van Medicom, MedGemak en MGn met de triagetool van Klinik Healthcare Solutions die PharmaPartners vanaf het vierde kwartaal van 2024 gaat aanbieden. Wanneer een patiënt dan een zorgvraag indient via MGn of MedGemak, analyseert AI eerst deze vraag en stelt eventuele aanvullende vragen aan de patiënt. Vervolgens krijgt de patiënt passende zelfzorginformatie of ontvangt de assistent de verzamelde informatie als de zelfzorginformatie niet afdoende is. “Met die digitale triage hopen we straks de werkdruk van onze zorgverleners verder te verlichten”, zegt Van de Rijt.

Over Stroomz

Stroomz is een regionale eerstelijnszorgorganisatie die in 2023 is ontstaan vanuit een fusie van De Ondernemende Huisarts (DOH) en Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Stroomz biedt zorg aan ruim 200.000 patiënten in de regio Eindhoven vanuit dertig locaties. In de regio is sprake van een schaalsprong: de komende jaren verwacht de organisatie nog eens ongeveer 50.000 patiënten te verwelkomen. De groei in zorgvraag is hierdoor groter dan in andere regio’s.
www.stroomz.nl

Over PharmaPartners

PharmaPartners bouwt al meer dan veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Deze systemen bouwt het bedrijf vanuit de overtuiging dat ICT-oplossingen van toegevoegde waarde zijn in de manier waarop zorgverleners willen werken en samenwerken. Binnen de praktijk of apotheek, de zorgorganisatie en de regio. PharmaPartners is ervan overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen en maakt daarom ICT die verbindt.
www.pharmapartners.nl

Download ""