PharmaPartners verbindt voor verbetering handen schudden
Nieuws overzicht
Deel op:

Betere zorg dicht bij huis met Ksyos Telemedicine in Medicom

De zorgkosten drukken steeds zwaarder op de portemonnee van de BV Nederland en die van alle burgers. We willen liever niet meer betalen, maar wel toegang houden tot de beste zorg op het moment dat we die nodig hebben. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mensen met chronische ziekten en ouderen die zorg nodig hebben en steeds minder (jongere) mensen om die zorg te leveren. Om de kwaliteit van zorg te garanderen, de zorguitkomsten te verbeteren en de kosten te verminderen, moeten zorgprocessen slimmer worden ingericht. PharmaPartners Huisartsenzorg, specialist in eerstelijnszorg-ICT, en Ksyos slaan de handen ineen om de huisartsenzorg te versterken en het aantal onnodige verwijzingen naar duurdere ziekenhuiszorg te verminderen.

De voorgenomen samenwerking tussen PharmaPartners en Ksyos en de intentie om een optimale koppeling tussen Medicom en Ksyos te realiseren, juich ik van harte toe.
Marijn van der Velden, huisarts en bestuurder bij Onze Huisartsen Coöperatie in de regio Arnhem

We worden met zijn allen ouder en blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Daar is het overheidsbeleid ook op gericht. Maar ouderdom komt vaak met gebreken en steeds meer mensen hebben één of meer chronische aandoeningen. De behoefte aan zorg en begeleiding dicht bij huis neemt hierdoor toe. De huisartsenpraktijk heeft een spilfunctie in de zorg in de wijk. Omdat huisartsen er de afgelopen jaren steeds meer taken bij hebben gekregen op het gebied van ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, neemt de druk op de praktijk echter toe. Door inzet van digitale zorg die naadloos aansluit op het zorgproces in de huisartsenpraktijk, kunnen meer mensen goed, goedkoper en dicht bij huis worden geholpen. Dat is wat PharmaPartners Huisartsenzorg en Ksyos samen gaan realiseren.

Juiste zorg, juiste plek

De juiste zorg op de juiste plek, daar gaat het om, vertelt Piet Hein Knoop, manager innovatie bij PharmaPartners Huisartsenzorg. “Een derde van de doorverwijzingen naar de specialist in het ziekenhuis blijkt achteraf onnodig te zijn. Dat kost patiënten onnodig veel tijd en moeite en het is erg duur. Telemedicine is een goed, laagdrempelig alternatief, dat ook nog eens vijf keer zo goedkoop is. Bovendien hoeft de patiënt er de wijk niet voor uit, blijft de huisarts verantwoordelijk en het huisartsendossier compleet. Om het voor huisartsen makkelijker te maken om telemedicine toe te passen, realiseren we met Ksyos een directe koppeling naar hun telemedicine-diensten vanuit ons huisartsinformatiesysteem Medicom. Daarbij kan de benodigde patiënteninformatie eenvoudig worden uitgewisseld met de specialist die de teleconsultatie uitvoert.”

Goed onderbouwd advies

“Met die informatie kan de specialist een beter onderbouwd advies geven”, vult Bas van Nispen, adjunct-directeur van Ksyos aan. “En doordat we met Medicom een hele uitgebreide koppeling realiseren, kunnen wij huisartsen beter ondersteunen bij de keuzes die zij in het advies- en verwijsproces kunnen maken. Stel er komt iemand op het spreekuur met een verdachte moedervlek, dan krijgt de huisarts in het systeem verschillende opties: direct verwijzen naar de dermatoloog of eerst een teleconsult doen en op basis van de uitslag beslissen of een verwijzing noodzakelijk is.” In de meeste gevallen wordt dat teleconsult gewoon behandeld door de specialist uit het nabijgelegen ziekenhuis. Als die niet beschikbaar is, pakt een andere specialist de aanvraag op. KSYOS is een digitale zorginstelling waar 3.000 medisch specialisten bij aangesloten zijn. Zij behandelen teleconsultaties voor 6.000 huisartsen en 3.000 paramedici. “We ‘zien’ gemiddeld 1.500 patiënten per dag”, vertelt Van Nispen.

Resultaten telemedicine

Een voorbeeld illustreert wat dit kan opleveren voor patiënten en zorgverleners. Van Nispen: “We hebben het afgelopen jaar 10.000 door ons uitgevoerde teledermatoscopie-consulten geëvalueerd. 7.000 patiënten waren zonder Ksyos verwezen naar de dermatoloog. In 6.000 gevallen werd de fysieke verwijzing naar het ziekenhuis voorkomen. Voor 3.000 mensen werd teledermatologie ingezet terwijl de huisarts deze zonder Ksyos niet had verwezen. In die groep zijn acht levensbedreigende melanomen ontdekt. Deze mensen waren zonder teledermatologie door de huisarts naar huis gestuurd. Zij konden dankzij de teleconsultatie in een vroeger stadium worden behandeld. De kwaliteit van zorg is dus beter, patiënten vinden het prettig dat ze in de huisartsenpraktijk geholpen kunnen worden en in dit geval zijn 6.000 onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis voorkomen. Dat scheelt veel geld, maar ook onnodig wachten en ongerustheid.”

Door hun systemen te koppelen, ondersteunen PharmaPartners Huisartsenzorg en Ksyos zorgverleners bij het behalen van de Triple Aim-doelstellingen: een beter ervaren kwaliteit van zorg, een betere gezondheid van de mensen in de wijk tegen lagere kosten.

Koppeling stimuleert gebruik e-health

Marijn van der Velden, huisarts en bestuurder bij Onze Huisartsen Coöperatie in de regio Arnhem, is blij met de samenwerking. “Als regionale organisatie van huisartsen hechten wij een groot belang aan goede koppeling of integratie van software waarmee de huisarts in de dagelijkse praktijk te maken heeft. Naast het huisartsinformatiesysteem Medicom heeft de huisarts in onze regio te maken met systemen voor ketenzorg, voor de huisartsendienst en e-healthtoepassingen zoals telemedicine van Ksyos. Er zijn allerlei e-healthoplossingen beschikbaar, maar de toepassing in de praktijk loopt in Nederland achter. Ik ben van mening dat dit onder andere te maken heeft met de beperkte integratie van die oplossingen in het huisartsinformatiesysteem en daarmee in het dagelijkse werkproces van de huisarts. De voorgenomen samenwerking tussen PharmaPartners en Ksyos en de intentie om een optimale koppeling tussen Medicom en Ksyos te realiseren, juich ik dan ook toe.”

 

Download ""