Nieuws overzicht
Deel op:

#lekkerwerken blijft succesvol

Zoals u wellicht eerder heeft gehoord, wil PharmaPartners met #lekkerwerken medewerkers binnen de huisartsenpraktijk en apotheek snel verlossen van hun eventuele, alledaagse ICT-ergernissen. Het gaat daarbij om items die weinig ontwikkelinspanning kosten, maar grote toegevoegde waarde hebben. Wij vertellen u graag wat we binnen dit project doen en geven een update over recente resultaten.

Huidige aanpak

#lekkerwerken is doorlopend, naast grotere projecten met een langere doorlooptijd. Hierdoor kunnen veel verschillende zaken worden opgepakt; in totaal zijn sinds de start van #lekkerwerken al ruim 150 verbeteringen doorgevoerd. Gijs Brans, Business Analist en Product Owner Huisartsenzorg, vertelt: “We bekijken de wensen samen met onze Customer Care afdeling. Bij het beoordelen van deze wensen is het belangrijk dat het voor iedereen toegevoegde waarde moet hebben. Yvette Reijnen, Business Analist en Product Owner Farmacie, vult aan: “We werken continu door aan het #lekkerwerken project, zodat we kunnen blijven verbeteren.” Gijs ziet hier ook de grote voordelen van: “Door focus op het project te houden, blijven we continu werken aan de oplossingen voor #lekkerwerken en zo voegen we telkens waarde toe.”

“We werken continu door aan het #lekkerwerken project, zodat we kunnen blijven verbeteren.”

Samen prioriteiten bepalen

Het is voor PharmaPartners van groot belang om ook bij het prioriteren van de binnengekomen wensen input te krijgen vanuit het werkveld. Gijs vertelt: “Zaken waar we over twijfelen, leggen we aan onze gebruikers voor, bijvoorbeeld via het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl. Hier kan via een stemming worden aangegeven waar praktijken prioriteit aan willen geven. Het is daarnaast heel waardevol om direct contact te hebben met gebruikers die de wens hebben ingediend, dan krijg je door de extra uitleg toch een beter beeld.”

Yvette is ook blij met extra uitleg bij een melding om het zo sneller op te kunnen pakken: “We maken bij het indienen van een wens via het klantenportaal gebruik van een sjabloon, zodat gebruikers direct zien welke gegevens we nodig hebben. Het is belangrijk dat we bij het ontvangen van de wensen zo veel mogelijk details krijgen.

Recente resultaten

Recent zijn opnieuw verschillende items opgeleverd, waar positieve reacties op kwamen. Nora Maghroudi, Customer Care Business Analist Huisartsenzorg (die het project geleidelijk gaat overnemen van Gijs) vertelt: “Een goed voorbeeld is dat er voor huisartsenpraktijken een nieuwe knop is toegevoegd in de applicatie waarmee etiketten met één klik worden afgedrukt. Gebruikers geven aan dat ze blij zijn met deze nieuwe functionaliteit en dat is natuurlijk waar we het voor doen.”

Ook is het belangrijk om voor verschillende oplossingen samenwerking te zoeken met andere Business Units binnen PharmaPartners, om zo direct waarde te leveren voor zowel Medicom als Pharmacom. Yvette: “We hebben recent een aanpassing gedaan in het patiëntlabel. Hier hebben wij Huisartsenzorg bij betrokken om het ook direct in Medicom door te voeren. Het is mooi om op die manier elkaar te helpen en meer uniformiteit te realiseren binnen de beide applicaties.”

“Het direct kunnen verversen van de postverwerking is ook een recente en succesvolle aanpassing. Voorheen moest een gebruiker volledig afsluiten en opnieuw opstarten, maar nu is het mogelijk om met één druk op de knop te zien of er nieuwe post is binnengekomen. Dat scheelt veel tijd.” vertelt Gijs.

Yvette zegt: “Voor Pharmacom hebben we een mooie wijziging doorgevoerd in de aflevercontrole. Achter het geneesmiddel is een informatie-icoon geplaatst om de gekozen verpakkingsgrootte en locatiecode uit de stamgegevens te tonen. Dit is met name van belang voor middelen die meerdere verpakkingsgrootten aanbieden. Er kan makkelijk worden nagegaan welke verpakkingsgrootte van het middel is aangeschreven. Hierdoor is de benodigde informatie snel bij de hand.”

Wij horen graag uw alledaagse ICT-ergernissen

Via het portaal is het mogelijk om uw wensen in te dienen en mee te prioriteren met deze #lekkerwerken-items. Yvette: “Ik wil onze gebruikers zeker oproepen om zaken te blijven melden zodat we daarmee aan de slag kunnen.” Gijs vult aan: “Ook wanneer een wens te klein lijkt om er een melding voor aan te maken, is het goed om deze toch in te dienen via een melding op het klantenportaal. Zo krijgen we meer inzicht in waar we echt toegevoegde waarde leveren. Samen zorgen we dat het werkproces nog beter wordt ondersteund.”

Download ""