Bouwen aan zorgsystemen
Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners gestart met de ontwikkeling van LSP-ketenzorg

Binnen de ketenzorg worden patiënten met een chronische ziekte (bijvoorbeeld diabetes, astma of COPD) langere tijd behandeld. Bij deze behandeling kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn. Deze patiënten worden dus ‘over een keten’ behandeld, dit heet ketenzorg.

Hoe ondersteunen we dit nu?

Op dit moment wordt de ketenzorgcommunicatie geregeld via OZIS-ketenzorg. OZIS-ketenzorg wordt per 1 januari 2020 uitgefaseerd. De communicatie tussen Medicom en OZIS-ketenzorg is verouderd en daardoor minder goed te onderhouden. Daarnaast is OZIS-ketenzorg gebaseerd op achterhaalde standaarden.

Wat gaat er veranderen?

Om in te spelen op deze uitfasering is PharmaPartners, in nauw overleg met haar klanten, gestart met de ontwikkeling van LSP-ketenzorg. Het Landelijk Schakelpunt (LSP) biedt een landelijke infrastructuur voor het uitwisselen van data binnen de gezondheidszorg, zoals de professionele samenvatting en het waarneembericht. Hier zal binnenkort dus ook de ketenzorgcommunicatie aan worden toegevoegd. Een van de voordelen van ketenzorgcommunicatie via het LSP is dat de informatie die wordt uitgewisseld gemakkelijk af te stemmen is op de keten waarin de patiënt zit.

Planning

2019 staat binnen PharmaPartners volledig in het teken van de benodigde ontwikkelingen voor LSP-ketenzorg. Het doel is om vóór 1 januari 2020 de ontwikkelingen afgerond te hebben. Vanaf dat moment zullen de benodigde omzettingen van OZIS-ketenzorg naar LSP-ketenzorg gefaciliteerd worden. OZIS-ketenzorg zal vanaf 1 januari 2020 nog wel beschikbaar blijven tot de volledige omzetting naar LSP-ketenzorg heeft plaatsgevonden en alles naar behoren werkt.

Verdere communicatie

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom LSP-ketenzorg via de PlusPunten en het klantportaal mijn.pharmapartners.nl.

Download ""