Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | LSP-Noodvoorziening wordt verlengd tot nader order

Het Ministerie van VWS heeft de noodmaatregel verlengd om gedurende de COVID-19 pandemie de triage op de huisartsenpost en de spoedeisende hulp te vergemakkelijkenuiteraard onder dezelfde voorwaarden. Dankzij deze maatregel kunt u gegevens van patiënten met de toestemmingsstatus ‘onbekend’ toch inzien. 

UPDATE oktober 2020 | Noodmaatregel verlengd tot nader order

Door een tijdelijke maatregel van de overheid is het, zo lang de corona-epidemie duurt, toegestaan om de voornaamste medische gegevens beschikbaar te stellen van patiënten die nog geen keuze hebben gemaakt over wel of geen inzage via het LSP. Als zij op de huisartsenpost of SEH komen, wordt hen ter plekke toestemming gevraagd. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft daar tijdelijk toestemming voor gegeven. Die toestemming gold formeel tot 1 oktober. Het ministerie van VWS heeft nu met de Autoriteit Persoonsgegevens contact over een meer structurele regeling voor deze zogenaamde “corona opt-in”. Zolang de AP geen nieuw besluit neemt over de huidige gedoogconstructie, blijft de gedoogconstructie bestaan zoals die tot nu toe heeft bestaan, en onder dezelfde voorwaarden. Lees alle belangrijke informatie over de noodmaatregel in het eerder gepubliceerde onderstaande artikel.

Waarom is deze noodmaatregel ingesteld? 

 Op verzoek van LHV, NHG, InEen en Patiëntenfederatie Nederland is een noodvoorziening opgesteld om de zorg voor patiënten met COVID-19 beter in te regelen en de druk op de huisartsenposten en Spoedeisende Hulp te verlichten. De noodvoorziening zou tot tenminste 1 juni 2020 van kracht zijn.  

Waarom is de noodmaatregel verlengd? 

In de afgelopen maanden zijn de maatregelen vanuit het RIVM versoepeld en ook de druk op de ziekenhuizen is afgenomen in de afgelopen periode. We zien echter inmiddels het aantal besmettingen met COVID-19 weer stijgen en er bestaat nog steeds een reëel risico op uitbraken. Waakzaamheid blijft daarom van groot belang. Ook u als eerstelijnszorg staat paraat om bij nieuwe uitbraken snel te handelen. Daarom wordt de LSP-Noodmaatregel verlengd 

Wat houdt deze noodvoorziening in? 

De noodvoorziening maakt het dus mogelijk om gegevens van patiënten die de toestemmingsverklaring voor uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem op status ‘onbekend’ hebben staan, toch in te zien. Hierdoor kan sneller gewerkt worden, omdat niet alle recente huisartsgegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en ingetypt in de systemen. In tegenstelling tot de reguliere LSP opt-in, wordt in de noodvoorziening alleen de professionele samenvatting beschikbaar gesteld. Voor patiënten die expliciet toestemming hebben geweigerd voor inzage via het LSP verandert er niets: deze gegevens zijn en blijven niet inzichtelijk. 

Om uitwisseling over heel Nederland mogelijk te maken, zijn de regiogrenzen (het LSP werkt met 44 regio’s) tijdelijk opgeheven. Zie hiervoor ook de informatie op de website van Volgjezorg. Deze werkwijze geldt zolang er maatregelen van kracht zijn om het coronavirus onder controle te krijgen en in ieder geval tot 1 oktober 2020. 

Meer informatie over de noodvoorziening vindt u op de websites van de LHV, het NHG, de Rijksoverheid en Inzage op de HAP. 

Wet- en regelgeving 

Volgens de wet is expliciete toestemming nodig voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem als het LSP. Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft hier (nog) geen keuze in gemaakt. Om de noodvoorziening mogelijk te maken, wordt een afwijking van de wet tijdelijk gedoogd. Het toestemmingsvereiste wordt anders ingericht voor patiënten die nog geen keuze hebben vastgelegd. De patiënten hoeven de toestemming tijdelijk niet vooraf aan de huisarts te geven. Dit neemt echter niet weg dat, wanneer de patiënt aanspreekbaar is, vóór de inzage op de HAP nog wel mondeling toestemming aan de patiënt moet worden gevraagd. 

Het ministerie van VWS, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het OM en de Autoriteit Persoonsgegevens hebben deze tijdelijke maatregel kritisch beoordeeld en bekrachtigd. De LSP-uitwisselingen voldoen hiermee volledig aan de geldende wet- en regelgeving, mits op de juiste wijze vastgelegd. Zie voor meer informatie ook het artikel met veelgestelde vragen over de juridische en privacygerelateerde aspecten van de noodvoorziening. 

Voor de bevragingen binnen het cluster is deze toestemming niet benodigd. Het betreft hier namelijk geen uitwisseling van gegevens via een elektronisch uitwisselingssysteem zoals bepaald in de WABVPZ. Zie hiervoor ook onze privacycampagne, Privacy | Goed voor elkaar. 

Heeft u na het lezen van dit bericht nog vragen? Neem dan contact met ons op. U bereikt ons via mijn.pharmapartners.nl of via ons telefoonnummer 088 688 88 00. 

Download ""