Nieuws overzicht
Deel op:

Lunchbreak | Volg een eHealth-training

Is er binnen uw praktijk te weinig tijd om een eHealth-training te volgen? Daar hebben Eline Braam, (ROER) regionale OPEN projectleider bij Nucleuszorg, en Joris Oostvogels, Sales Consultant eHealth bij PharmaPartners, een oplossing voor. Zij zijn een nieuw initiatief gestart door speciale lunchsessies aan te bieden voor zorgverleners in Zeeuws-Vlaanderen, vanuit Nucleuszorg. Nucleuszorg is een zorggroep in de regio Zeeuws-Vlaanderen met 26 huisartsenpraktijken, waarvan er 18 gebruikmaken van MijnGezondheid.net. Door het aanbieden van lunchsessies is de drempel om een eHealth-training te volgen een stuk lager en het geeft praktijken de vrijheid om aan te sluiten bij onderwerpen die voor hen interessant zijn.

Efficiëntie

Tijdens eHealth-trainingen krijgen zorgverleners handvatten aangereikt om verschillende online diensten zo efficiënt mogelijk in te zetten en het gebruik van deze online diensten te stimuleren. Het uiteindelijke doel is om de werkdruk in de praktijk te verlichten. “Het idee om trainingen rondom MijnGezondheid.net in de vorm van lunchsessies aan te bieden, is ontstaan in gesprek met zorgverleners uit de regio”, vertelt Braam. “Op deze manier hoefden zorgverleners geen avond vrij te houden en konden zij zelf kiezen bij welke lunchsessie ze wilden aansluiten. Bijvoorbeeld bij een sessie over onderwerpen waar in de praktijk nog een efficiëntieslag te behalen valt.”
Ook Oostvogels is enthousiast over het nieuwe initiatief: “Het afgelopen jaar hebben we talloze trainingen gegeven. Voorafgaand aan een sessie gaan we altijd met de zorggroep in gesprek om de sessie op maat te maken voor de specifieke groep deelnemers. Nucleuszorg wist hierin goed met ons mee te denken en zo zijn we tot de creatieve oplossing gekomen om MijnGezondheid.net tijdens de lunch onder de aandacht te brengen.”

Positieve reacties

De eerste lunchsessies zijn door de zorgverleners goed ontvangen. Braam: “De opkomst voor de eerste vier sessies was goed. Op basis van de ingevulde evaluaties kunnen we concluderen dat de zorgverleners de sessies als prettig hebben ervaren. Daarnaast zien we dat het gebruik van de online diensten via MijnGezondheid.net is toegenomen in de regio Zeeuws-Vlaanderen.” Zo is het aantal afspraken die met MijnGezondheid.net of MedGemak gemaakt zijn met 73% toegenomen ten opzichte van een half jaar geleden. Het aantal e-Consulten is met 39,3% toegenomen en online medicatie bestellen is met 31,9% gestegen ten opzichte van een half jaar geleden. Oostvogels deelt in het enthousiasme van Braam: “Het is een zeer geslaagd project en biedt veel kansen voor andere praktijken die eHealth een boost willen geven. De evaluaties spreken voor zich!”

 

Download ""