Nieuws overzicht
Deel op:

MedGemak Freemium

Meerwaarde voor apotheken

Vanaf mei biedt PharmaPartners voor apotheken een zogeheten freemium MedGemak-pakket aan. Dit houdt in dat alle apotheken kosteloos gebruik kunnen maken van een instappakket met standaardfunctionaliteiten, maar daarnaast ook de mogelijkheid hebben om aanvullende functionaliteiten af te nemen. Piet Hein Knoop, Managing Director eHealth, vertelt in dit artikel wat het nieuwe model inhoudt en wat de voordelen hiervan zijn voor Pharmacom-apotheken.  

Waarom het Freemium-model? 

“De instapvariant van MedGemak zonder abonnementskosten biedt enkele standaardfunctionaliteiten”, vertelt Piet Hein. “Denk hierbij bijvoorbeeld aan een stukje wetgeving, zoals inzage in het dossier en inzage in medicatiegegevens en de inneemwekker. Daarnaast maakt de instapversie van MedGemak het voor patiënten mogelijk om via een druk op de knop een afspraak in te plannen met de apotheker. Dit is iets wat patiënten bij hun huisarts al veelvuldig gebruiken. Wanneer een apotheker los van deze standaardfunctionaliteiten van nog meer aanvullende functies gebruik wil maken, dan is dit tegen betaling mogelijk. Dit betreft bijvoorbeeld de bestelfunctie voor herhaalmedicatie, eConsult of beeldbellen.” 

Voor MedGemak Freemium worden geen abonnementskosten gerekend. Er worden enkel kosten gerekend voor de configuratie van MedGemak Freemium en inrichting van de online agenda. Door de standaardfunctionaliteiten van MedGemak gratis aan te bieden, hoopt Piet Hein de adoptie van eHealth door Pharmacom-apotheken te vergroten: “Het gebruik van eHealth-oplossingen door apothekers blijft nog achter ten opzichte van huisartsen. Inmiddels maakt ruim 90% van de Medicom-huisartsen gebruik van eHealth. Voor de Pharmacom-apothekers ligt dit percentage momenteel op 50%, terwijl eHealth kan faciliteren in de wens van apothekers om de zorgverlenersrol beter te vervullen. Bijvoorbeeld met de mogelijkheid om online gesprekken over medicijngebruik te plannen en te voeren. We willen hiervoor graag een geschikt kanaal bieden. Door apothekers gratis kennis te laten maken met de voordelen die eHealth hen en de patiënt biedt, denken we de ruimte voor de zorgverlenersrol te vergroten en de drempel naar het gebruik van eHealth voor hen te verlagen.” 

Samenwerking met Ivido 

Ivido is een aanbieder van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) voor alle Nederlanders. PharmaPartners en Ivido hebben de handen ineengeslagen om optimale werking en doorontwikkeling van eHealth-functionaliteiten voor de farmaceutische zorg mogelijk te maken. “Door MedGemak te combineren met het PGO van Ivido, kan het volledige patiëntdossier uit verschillende bronnen, zoals het ziekenhuis, opgehaald worden. In de praktijk komt het vaak voor dat bij overdrachten, tussen bijvoorbeeld een zorginstelling en de thuiszorg, informatie op verschillende plaatsen wordt opgeslagen. Via deze PGO-route kan deze informatie gecentraliseerd beschikbaar gesteld worden”, aldus Piet Hein. 

“Het Ivido PGO richt zich hierbij met name op regionale samenwerkingsverbanden voor betere farmaceutische zorg en gegevensuitwisseling, waardoor op basis van de PGO-data nieuwe zorg ICT-concepten mogelijk worden gemaakt. Door deze regionale samenwerking op het gebied van eHealth en gegevensuitwisseling zo te ondersteunen, wordt de relatie tussen de apotheker als zorgverlener en patiënten versterkt.” 

De subsidies die Ivido vanuit de overheid ontvangt voor het aantal actieve gebruikers (burger die tenminste één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld), worden door de onderlinge samenwerking ingezet om functionaliteiten rondom medicatie (versneld) door te ontwikkelen. Piet Hein vertelt hierover: “Momenteel werken we samen met Ivido aan een betere gegevensuitwisseling met ziekenhuizen, bijvoorbeeld bij opname en ontslag van een patiënt. In de gewenste situatie hoeft een patiënt dan niet al zijn of haar medicijnen mee te nemen, maar is te allen tijde een volledig en geverifieerd medicatieoverzicht beschikbaar. Dit verkleint de kans op de vele en veelvoorkomende potentiële fouten.” 

Kortom 

  • Meer mogelijkheden om rol als zorgverlener te vervullen 
  • Betere relatie met de patiënt 
  • Geen abonnementskosten bij standaardfunctionaliteit 
  • Veel mogelijkheden qua doorontwikkeling 
Download ""