Nieuws overzicht
Deel op:

Medicom-data gezocht: grootschalig onderzoek verbetert eerstelijnszorg

PharmaPartners ondertekende 3 maart 2022 een samenwerkingsovereenkomst met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam voor het aanleveren van huisartsendata uit Medicom aan de Integrated Primary Care Information (IPCI) database. Deze data wordt ingezet voor Europees en wereldwijd onderzoek met als doel het verbeteren van de gezondheidszorg. Huisartsen die gebruikmaken van Medicom kunnen nu eenvoudig hun data beschikbaar stellen en een bijdrage leveren aan deze onderzoeken.

Professor Peter Rijnbeek is hoofd van de afdeling Medische Informatica bij het Erasmus MC in Rotterdam. Hij richt zich op het mogelijk maken van gegevensgestuurde gezondheidszorg. De IPCI-database is daar een belangrijk onderdeel van. Deze database bevat nu al 2,5 miljoen patiëntendossiers die 8,1% van de Nederlandse bevolking vertegenwoordigen. Rijnbeek hoopt dat nog meer huisartsen de patiëntendata uit hun huisartsinformatiesysteem (HIS) delen met IPCI. Rijnbeek: “Hoe meer data we verzamelen, hoe sneller we de eerstelijnszorg kunnen verbeteren.”

Wat is de IPCI-database?

De afdeling Medische Informatica van het Erasmus MC Rotterdam startte in 1992 met de IPCI-database. Verzamelde data worden gebruikt voor verschillende medische studies en methodologisch onderzoek. Bijvoorbeeld om een betere controle van geneesmiddelen te realiseren en bijwerkingen van medicatie spoedig op te sporen. De afdeling Medische Informatica heeft een leidende rol in het standaardiseren van gezondheidsdata in Europa. De IPCI database is daarom gestandaardiseerd naar het Observational Medical Outcomes Partnership (OMOP) datamodel. Dit maakt het mogelijk om internationaal onderzoek uit te voeren in een groot datanetwerk. Data wordt daarbij niet gedeeld, maar gestandaardiseerde tools worden ingezet om geaggregeerde resultaten te delen. Studies worden alleen uitgevoerd na goedkeuring van de IPCI Raad van Toezicht.

Met behulp van IPCI-gegevens zijn er in de afgelopen 20 jaar al meer dan 200 onderzoekspapers gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften. Deze onderzoeken zijn belangrijk voor medicatie-optimalisatie bij bijvoorbeeld chronische patiënten. De IPCI-gegevens vinden hun weg naar heel diverse onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar voorschriften en therapietrouw bij kinderen met astma, een onderzoek dat trends rapporteert in het voorschrijven van antimicrobiële geneesmiddelen voor urineweginfecties en een Europees onderzoek naar het gebruik van antipsychotica bij kinderen en adolescenten.

PharmaPartners en IPCI slaan de handen ineen

In Medicom wordt huisartsendata verzameld en veilig opgeslagen, maar met deze gegevens werd relatief weinig gedaan. Volgens Rijnbeek is het belangrijk dat we leren van de medische gegevens van iedere patiënt. “De samenwerking met PharmaPartners maakt het eenvoudiger om Medicom-gebruikers te betrekken bij IPCI en het onderzoek waar IPCI aan bijdraagt. We kiezen zo voor een grootschalige benadering van een grote groep huisartsen en hoeven nu niet elke huisarts apart te benaderen.”

IPCI verzamelt patiëntgegevens in huisartsendossiers zoals demografische informatie, klachten en symptomen van patiënten, diagnoses, laboratoriumresultaten en leefstijlfactoren. Er worden geen persoonsgegevens verzameld. Patiënten blijven dus anoniem. De huisartsendata wordt alleen gedeeld in een beschermde koppeling tussen Medicom en IPCI. Dat betekent dat patiëntgegevens niet zomaar voor iedereen inzichtelijk zijn en alleen voor onderzoek ingezet worden. PharmaPartners waarborgt de veiligheid van huisartsen en patiënten omdat Medicom voldoet aan alle AVG-richtlijnen. Dankzij de koppeling tussen IPCI en Medicom gaat alles een stuk sneller, veiliger en eenvoudiger. Rijnbeek: “De huisarts is volledig in controle. Ze worden beschermd door een overeenkomst die samen met ons en PharmaPartners wordt opgesteld.”

Eenvoudig bijdragen aan betere zorg

Rijnbeek is blij met de samenwerking. Hij verwacht dat het voor huisartsen heel interessant is om op eenvoudige wijze mee te werken aan het verbeteren van de zorg. “Ze dragen op deze manier hun steentje bij aan langetermijnoplossingen voor problemen in de gezondheidszorg waar zij ook dagelijks mee te maken hebben”, aldus Rijnbeek. “Zo willen we bijvoorbeeld inzicht verkrijgen in medicatiebijwerkingen. Hoe meer data we tot onze beschikking hebben, hoe preciezer de resultaten zijn en hoe meer patiënten we goed kunnen informeren over hun medicatiegebruik. Een groot deel van ons onderzoek leidt direct tot betere patiëntenzorg.”

Naomi Cools is accountmanager eHealth bij PharmaPartners. Ze was nauw betrokken bij de totstandkoming van de samenwerking tussen het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en PharmaPartners. “Het is een samenwerking waar we erg trots op zijn”, vertelt ze. “Dankzij deze samenwerkingsovereenkomst is PharmaPartners in staat om de beschikbare huisartsendata uit Medicom te delen met de IPCI-database. Zo leveren PharmaPartners én huisartsen die hiervoor kiezen een belangrijke bijdrage aan een representatieve dataset ten behoeve van onderzoek.”

Aanmelden? Dat is heel eenvoudig!

Rijnbeek: “Ik denk dat de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt hoe belangrijk het is om snel toegang te hebben tot informatie. Mede dankzij de samenwerking met PharmaPartners kunnen wij meer onderzoek doen.” Naomi Cools bevestigt de woorden van Rijnbeek. “We kunnen op deze manier samen stappen zetten om de eerstelijnszorg in Nederland te verbeteren. Wij hopen dan ook dat veel van onze Medicom-huisartsen de toegevoegde waarde inzien van dit initiatief en de beschikbare data in Medicom willen delen met de IPCI-database.’’

Wilt u ook uw data veilig beschikbaar stellen om de wetenschap verder te brengen en de eerstelijnszorg te verbeteren? Neem dan contact op met ipci@erasmusmc.nl.

 

Download ""