Visie-missie
Nieuws overzicht
Deel op:

Medicom-huisartsen met MGn klaar voor online inzage

In een bewogen tijd bereikt PharmaPartners een mooie mijlpaal: het aangepaste patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voldoet vanaf nu aan de ICT-basiseisen van OPEN. Met andere woorden: alle Medicom-huisartsen kunnen patiënten online inzage geven in de eigen medische gegevens en zich houden aan de wet die elektronische inzage per 1 juli verplicht.

Mariëtte Willems, huisarts en programmamedewerker van ICT OPEN vindt het ‘erg mooi’ dat HIS-leverancier PharmaPartners de deadline 1 juli heeft gehaald. “Alle bij OPEN aangesloten HIS-leveranciers waren al lang bezig om dit voor elkaar te krijgen. Maar toen kwam corona. Ineens moesten huisartsen een enorme digitaliseringsslag maken. Dat kostte HIS-leveranciers extra tijd en energie.  Toch lukte het ook om patiënten voor de deadline inzage te geven in hun medische gegevens. Dat past in deze tijd en zal patiënten helpen om meer invloed uit te oefenen op hun eigen gezondheid.”

Met OPEN helpen LHV, NHG en InEen huisartsenpraktijken om online inzage mogelijk te maken. Met de nieuwe versie van MGn kunnen Medicom-huisartsen op termijn ook de OPEN-subsidie van 2,83 euro per patiënt declareren. “Zover is het nu nog niet”, benadrukt Willems. “Dat kan pas zodra huisartsen aan álle voorwaarden voldoen, zoals scholing en goede informatievoorziening aan patiënten over de wijze waarop ze hun gezondheidsgegevens kunnen inzien. Ook moet door middel van een audit officieel worden vastgesteld dat MGn voldoet aan de OPEN ICT-basiseisen.”

Nieuwe versie

PharmaPartners bouwde vijftien jaar aan het patiëntenportaal MGn. Het portaal geeft patiënten niet alleen toegang tot de belangrijke informatie uit hun dossier. Ze kunnen online afspraken maken, herhaalmedicatie bestellen, labuitslagen inzien of een e-consult bericht sturen naar de huisarts. De nieuwe versie bevat een aantal extra functionaliteiten waaronder Correspondentie, inzage in de E- en P-regel en Kopie Afschrift Medisch Dossier. Patiënten hebben daardoor ook inzage in de correspondentie tussen zorgverleners, kunnen de evaluatie en het behandelplan teruglezen en een elektronisch kopie ontvangen van hun medisch dossier.

Inhaalslag

MGn telt op dit moment vier miljoen gebruikers. Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Twee derde van de Medicom-huisartsen biedt MGn aan. “Naast Open stimuleren met name corona en ook de nieuwe wetgeving deze online versnelling”, aldus Piet Hein Knoop, managing director eHealth van PharmaPartners. “Dat juichen wij toe. MGn legt een stevige basis voor e-health in de praktijk. Het is een mooie extra service voor patiëntencontact via een betrouwbare, beveiligde omgeving.” Voor wie de stap naar MGn nog moet maken: via e-learning maakt PharmaPartners klanten graag wegwijs in het gebruik van het portaal.

Spannend

Volgens Mariëtte Willems vinden sommige huisartsen het best spannend dat patiënten straks kunnen meelezen in hun dossier. “Ze vrezen meer vragen van patiënten. Dat kan lastig zijn. Vanuit OPEN bieden we e-learnings aan. Die worden goed bezocht. Huisartsen en praktijkmedewerkers leren welke informatie inzichtelijk wordt en waarom. Een vervolgcursus gaat in op wat inzage betekent voor het werkproces in de praktijk. En hoe je ervoor zorgt dat patiënten er op een goeie manier gebruik van maken. Het is erg belangrijk dat patiënten goed begrijpen wat er staat. Daarom hebben we een lijst begrijpelijke P-regels gemaakt. Dat zijn de regels die de huisarts na het invoeren van de online inzage noteert. Als patiënten de P-regels beter begrijpen, stellen ze achteraf minder vragen aan de huisarts of praktijkmedewerker omdat ze beter snappen wat er in het dossier staat.”

 

Download ""