PharmaPartners-verbindt-voor-verbetering
Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners en ZorgDomein verbeteren uitwisseling van patiëntgegevens tussen huisarts en specialist

In de hoofdlijnenakkoorden huisartsenzorg en medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over het leveren van ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Dicht bij huis in de eerste lijn als dat kan en in de tweede lijn als specialistische zorg nodig is. Om goede en verantwoorde zorg te kunnen bieden, moeten zorgverleners ook op het juiste moment over de juiste patiënteninformatie beschikken. PharmaPartners Huisartsenzorg en ZorgDomein realiseren een nieuwe, rijke en toekomstbestendige koppeling tussen hun systemen, waardoor informatie-uitwisseling veilig en nog meer op maat kan plaatsvinden.

Bijna alle huisartsen in Nederland verwijzen hun patiënten via de digitale omgeving van ZorgDomein naar de specialist in het ziekenhuis. Dat doen zij direct vanuit het patiëntendossier in hun huisartsinformatiesysteem (HIS). Ruim 39% van de huisartsen verwijst rechtstreeks vanuit Medicom , het HIS van PharmaPartners. De nieuwe koppeling tussen Medicom en ZorgDomein zorgt ervoor dat de huisarts nog beter en makkelijker informatie kan selecteren die relevant is voor de verwijsvraag. Dit versterkt het gebruikersgemak en draagt bij aan een verlaging van de werkdruk. De koppeling maakt gebruik van de wereldwijd erkende standaard HL7 FHIR, is toekomstbestendig en voldoet aan de meest actuele eisen op het gebied van informatiebeveiliging.

De juiste informatie

“Medicom is het grootste huisartsinformatiesysteem in Nederland en daarmee een belangrijke partner voor ons. Samen zijn we in staat om ervoor te zorgen dat de juiste informatie van zo’n 8 miljoen Nederlanders op het juiste moment op de juiste plek is”, aldus Walter Balestra, CEO ZorgDomein.

De koppeling met ZorgDomein is een van de meest gebruikte in Medicom. Daarom is het belangrijk dat deze gebaseerd is op toekomstbestendige techniek die in lijn is met de wetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

“Tegelijkertijd maken we het verwijzen vanuit Medicom door het implementeren van de FHIR-koppeling makkelijker en rijker”, vertelt Bernhard van Gemert, manager Portfolio bij PharmaPartners Huisartsenzorg.

Gerichter en overzichtelijker

De grootste winst van de nieuwe koppeling is de snelheid van overschakelen tussen de systemen én dat de huisarts bij het aanmaken van de verwijsbrief in ZorgDomein nog patiënteninformatie uit het dossier kan toevoegen of verwijderen.

Balestra: “In de oude situatie zet de huisarts direct bij het starten van de verwijzing in één keer de informatie uit het patiëntendossier door naar ZorgDomein. Daaraan kan dan later niets meer uit het dossier worden toegevoegd. Om er zeker van te zijn dat niets ontbreekt, wordt vaak meer meegestuurd dan nodig is. In de nieuwe situatie kan de huisarts op elk gewenst moment informatie uit het patiëntendossier toevoegen aan de verwijsbrief. Dus ook bij het later afmaken of bewerken. Op die manier wordt alleen echt noodzakelijke, waardevolle en actuele informatie uitgewisseld. Daarmee doen we recht aan de privacy van de patiënt, stimuleren we zinnige en kwalitatief hoogwaardige zorg én maken we de overdracht naar de specialist gerichter en overzichtelijker.”

Eigentijds

Een welkome en praktische aanpassing voor de huisartsen is ook dat ZorgDomein straks eenvoudig de bijlagen die relevant zijn voor de doorverwijzing ophaalt uit Medicom. Nu kan dat alleen via een omweg, waarbij de huisarts een flink aantal handelingen moet verrichten. ZorgDomein geeft dit onderdeel van het platform tegelijkertijd een eigentijdse ‘look & feel’.

“Het ziet er geweldig uit en is gebruiksvriendelijker, daar profiteren onze gebruikers van”, zegt Suzanne van Aarle, managing director bij PharmaPartners Huisartsenzorg.

Verwijzen binnen de eerste lijn

“De FHIR-koppeling is toekomstbestendig en dus kunnen we sneller ontwikkelen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen”, vertelt Balestra. “Zo zien we steeds vaker dat huisartsen zich specialiseren, bijvoorbeeld in het doen van kleine ingrepen of het maken van bepaalde echo’s. Een collega-huisarts kan ervoor kiezen binnen de eerste lijn door te verwijzen, omdat zijn patiënt dan goedkoper en in veel gevallen sneller geholpen is. Die onderlinge verwijzingen ondersteunen we in ZorgDomein.”

De FHIR-koppeling met ZorgDomein komt in de eerste helft van 2019 beschikbaar voor de klanten van PharmaPartners Huisartsenzorg.

Over ZorgDomein

ZorgDomein maakt met haar platform vraag en aanbod in de zorg transparant, biedt de patiënt meer keuzevrijheid, zorgt dat zorgverleners beter geïnformeerd zijn en makkelijker met elkaar communiceren. ZorgDomein is veruit de meest gebruikte manier om patiënten digitaal te verwijzen, diagnostiek aan te vragen, teleconsulten te doen en over patiënten te overleggen. Vrijwel alle huisartsen gebruiken ZorgDomein, alsook bijna alle ziekenhuizen, vele andere zorginstellingen en steeds meer paramedici en vrijgevestigde professionals in de geestelijke gezondheidszorg. ZorgDomein voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van digitale veiligheid.

Over PharmaPartners

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al veertig jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. PharmaPartners verbindt voor verbetering en realiseert, samen met klanten en partners, de beste eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT-toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op gezondheidswinst met geïntegreerde, patiëntgerichte 24-uurszorg. Met meer dan 100 koppelingen draagt PharmaPartners effectief bij aan ontschotting en substitutie in de zorg, met oog voor kwaliteit en verlaging van werkdruk en gericht op het leveren van doelmatige zorg. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software.

Contact

  • Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag? Ga naar het klantportaal, of neem contact op met Customer Support.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""