Nieuws overzicht
Deel op:

Nieuwe Pharmacom-Raad voorzitter Marrit Wester zet zich in voor betere samenwerking

Marrit Wester is de nieuwe voorzitter van de Pharmacom-Raad. De apotheker en mede-eigenaar van apotheek Lindehof in Hazerswoude-Dorp nam in januari 2022 het stokje over van Raymond Kolman. In het adviesorgaan van PharmaPartners gaat ze zich bezighouden met de nieuwste ontwikkelingen en innovaties binnen de farmacie.

Als apotheekeigenaar volgt Marrit veranderingen in haar vakgebied op de voet. Ze bekleedt verschillende bestuursfuncties en is betrokken bij diverse regionale en landelijke organisaties. Daarnaast heeft ze twee jaar geleden een opleiding tot bestuurder in de eerstelijnszorg afgerond. Marrit: “Mijn doel is de samenwerking binnen de eerstelijnszorg te versterken, zowel binnen de regio als op landelijk niveau.”

Regionale samenwerking als uitgangspunt

In haar voorgaande en huidige bestuursfuncties heeft Marrit veel ervaring opgedaan. Zo weet ze hoe het is om met diverse partijen samen te werken, welke struikelblokken ze tegen kan komen en hoe ze het gesprek aangaat. Deze kennis zet zij de komende tijd in als voorzitter van de Pharmacom-Raad. “In mijn eigen regio zie ik dat samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners veel voordelen heeft”, vertelt Marrit. “In gesprek gaan met elkaar en je verdiepen in elkaars belangen, motivaties en mogelijkheden creëert duidelijkheid voor de toekomst. Uiteindelijk streven we allemaal naar hetzelfde: het verlenen van passende zorg én het verbeteren van deze zorg.”

Marrit: “Ontwikkelingen binnen de zorg, zoals het tekort aan zorgverleners en de groeiende zorgvraag, worden in regio Rijnland gezamenlijk aangepakt. Als bestuurder bij onder andere Knooppunt Ketenzorg en de Vereniging Eerstelijns apothekers Rijnland manoeuvreer ik mij tussen de belangen van zorgverleners en zorgontwikkelingen. Je houdt iedereen bij elkaar en samen vorm je een mooi en stevig bouwwerk.”

Pharmacom-gebruikers verenigd

Marrit kent de werkwijze en systemen van PharmaPartners goed. “Als voorzitter van de Commissie Applicatiebeheer Pharmacom (CAP) hield ik me bezig met concrete ontwikkelingen van dit systeem.” Deze commissie komt een aantal keer per jaar samen en heeft een verbinding met de Pharmacom-Raad. De CAP zet zich in voor gebruiksvriendelijkheid en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.
Zelf is Marrit ook een doorgewinterde Pharmacom-gebruiker. “Ik werk al met Pharmacom sinds de start van mijn loopbaan. Toen wij Apotheek Lindehof openden, kozen we opnieuw voor dit systeem. Ik ben gewend aan deze werkwijze, vind de ontwikkeling van nieuwe applicaties prettig en ook de koppeling met Medicom heeft veel voordelen. De keuze om me in te zetten voor betere functionaliteit en gebruikersgemak was daardoor ook snel gemaakt.”

Samenwerking met huisartsen

Volgens Marrit is er een verandering waar de eerstelijnszorg niet omheen kan. “De rol van de apotheker verandert. Waar we eerst vooral een distribuerende rol vervulden, hebben we nu een meer zorgverlenende rol. Als apotheker geven we niet alleen medicatie uit, maar checken ook bij patiënten hoe het gaat, houden de medicatiestatus in de gaten en overleggen met huisartsen over het medicatiegebruik. We zijn samen met andere zorgverleners de behandelaar van de patiënt. Daarom wil ik dat de Pharmacom-Raad contact heeft met de Medicom-Raad. Zo kunnen we met elkaar onderzoeken hoe apothekers en huisartsen elkaar kunnen ondersteunen om de werkdruk te verminderen. Voor patiënten heeft dit ook voordelen. Een bredere samenwerking betekent een breder behandelplan dat beter aansluit op de behoefte van de patiënt.”

Samen sterk

Marrit heeft nog geen concreet tijdspad voor ogen. “Ik wil apothekers ondersteunen bij de veranderende rol in de eerstelijnszorg. Dat doen we bijvoorbeeld door functionaliteiten in Pharmacom te verbeteren.” Volgens Marrit zijn het kleine aanpassingen die het werk van apothekers efficiënter maken. “De medicatiebewaking moet bijvoorbeeld slimmer werken bij patiënten die meerdere soorten medicatie gebruiken. We krijgen bij deze patiënten veel verschillende meldingen binnen die niet altijd relevant zijn. Dat zijn verbeteringen die het werk van apothekers kunnen vergemakkelijken.”

“Maar ik ben natuurlijk niet alleen. Mijn mederaadsleden zijn net zo belangrijk bij het maken van toekomstplannen”, vervolgt Marrit. “Ik wil in ieder geval de samenwerking tussen zorgverleners stimuleren. De Pharmacom-Raad bestaat uit leden die allemaal een eigen expertise hebben. Ze hebben hun eigen organisatie, zijn betrokken bij samenwerkingsverbanden en bekleden bestuursfuncties. Ik neem hun kennis daarom graag in me op. Zij vertegenwoordigen alle gebruikers, ook degenen die geen stoel hebben in de raad. Ik hoop dat mijn mederaadsleden mij weten te vinden en mij voeden met informatie uit het werkveld. Want als we onze krachten bundelen, zijn we tot veel in staat. Als bestuurder weet ik dat het soms lastig is om ieders belangen te behartigen, maar met begrip voor elkaar, een open houding en een actieve raad komen we een heel eind.”

Download ""