XIS-keurmerk
Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners behaalt XIS Keurmerk voor huisartsinformatiesysteem Medicom

Medicom, het huisartsinformatiesysteem (HIS) van PharmaPartners, heeft het XIS Keurmerk behaald. Dit keurmerk, een initiatief van de huisartsenkoepels InEen, LHV, NHG en de koepel van HIS-gebruikersverenigingen NedHIS, bevestigt dat Medicom voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen op het gebied van veiligheid, gebruiksvriendelijkheid, toekomstbestendigheid en gegevensuitwisseling. 

Het XIS Keurmerk, georganiseerd en uitgevoerd door Stichting LEGIO en mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland, heeft als doel de eerstelijns informatiesystemen in Nederland een kwaliteitsimpuls te geven. Het keurmerk biedt huisartsen de zekerheid dat hun informatiesysteem voldoet aan strenge normen en bevordert transparantie in de markt.

Waarom het XIS Keurmerk?  

“Het HIS is de ruggengraat van de ICT binnen een huisartsenpraktijk,” zegt Martina Bartelink, Directeur van Stichting LEGIO. “De huisarts wil weten dat datgene wat ze in huis hebben goed is en voldoet aan de gestelde minimale vereisten. Met het XIS Keurmerk wordt het voor huisartsen makkelijker om een keuze te maken uit de beschikbare informatiesystemen.” 

Judith Rooswinkel-Verhagen, Team Lead R&D Huisartsenzorg van PharmaPartners, benadrukt het belang van het keurmerk: “Kiest een huisartsenpraktijk voor een systeem dat het XIS Keurmerk heeft, dan weten ze dat ze goed zitten. Nu Medicom het keurmerk heeft ontvangen, zijn onze gebruikers ervan verzekerd dat de basis van ons systeem in orde is.”

Waardevolle samenwerking  

De ontwikkeling van het XIS Keurmerk startte in 2019 en PharmaPartners speelde een cruciale rol in dit traject. Bartelink licht toe: “PharmaPartners heeft als eerste partij meegewerkt aan een proefkeuring, wat veel waardevolle feedback opleverde. Dit heeft geleid tot het definitieve normenkader waar Medicom nu succesvol aan voldoet. Hiermee onderschrijft PharmaPartners het belang van een goed product voor alle huisartsen in Nederland.” 

Rooswinkel-Verhagen voegt hieraan toe: “De samenwerking met Stichting LEGIO was altijd constructief en gericht op het vinden van oplossingen. Onze bijdrage aan de normen en de manier van toetsen heeft geholpen om het keurmerk tot stand te brengen.” 

De audit  

Het XIS Keurmerk heeft ervoor gekozen om alle systemen door dezelfde auditor te laten beoordelen, wat zorgt voor een eerlijke en consistente beoordeling. Rooswinkel-Verhagen kijkt positief terug op de auditdag: “In één ochtend hebben we samen met de auditor heel Medicom kunnen doorlopen. Het behalen van het XIS Keurmerk zorgt voor een gevoel van trots.” Toine van den Elshout, Leveranciersmanager van Stichting LEGIO, vult aan: “Medicom voldoet aan alle 41 normen, wat bewijst dat PharmaPartners het keurmerk meer dan terecht heeft behaald.” 

Vooruitblik  

Stichting LEGIO kijkt al vooruit naar het normenkader van 2025. Van den Elshout legt uit: “Het normenkader wordt jaarlijks aangescherpt. Leveranciers kunnen met een zelftoets aantonen dat zij aan het herziene normenkader voldoen. PharmaPartners zal ook in de toekomst actief bijdragen aan de beoordeling van deze normenkaders, wat de kwaliteit van de informatiesystemen alleen maar ten goede komt.” 

Download ""