huisartsenzorg-stethoscoop
Nieuws overzicht
Deel op:

PharmaPartners lanceert nieuwe module Formularium Gericht Voorschrijven

Begin volgend jaar lanceert PharmaPartners de nieuwe module voor Formularium Gericht Voorschrijven (FGV 2021). Aan de huidige indicator FGV worden nieuwe indicatoren toegevoegd. Zo wordt er vanaf 2021 bijvoorbeeld niet meer alleen getoetst in hoeverre huisartsen een geneesmiddel voorschrijven uit het gebruikte formularium, maar ook of de medicatie past bij de indicatie. Daarnaast wordt bij medicatie voor astma of COPD ook getoetst of de correcte toedieningsvorm is gekozen. De module in Medicom wordt uitgebreid, we voegen de nieuwe indicatoren toe en een dashboard voor inzicht in de mate van voorschrijven conform het formularium. Zo zorgen we ervoor dat huisartsen ook de komende jaren aanspraak kunnen maken op de prestatiebeloning voor doelmatig voorschrijven.

Sinds 2018 bieden de vier grote zorgverzekeraars (CZ, Menzis, VGZ en Zilveren Kruis) elk jaar een prestatiebeloning aan huisartsen die voorschrijven conform het formularium. De prestatiebeloning Formulariumgericht Voorschrijven is ontwikkeld op initiatief van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het is de intentie van de zorgverzekeraars om deze prestatiebeloning ook de komende jaren door te zetten. Randvoorwaardelijk is hierbij dat de systematiek en de functionaliteit in het HIS doorontwikkeld wordt. Met als doel: huisartsen stimuleren de beste en, daar waar het kan, goedkoopste middelen voor te schrijven. Want dat leidt tot betere, betaalbare zorg.

Basismodule

Om huisartsen hierbij te ondersteunen ontwikkelde PharmaPartners al in 2018 de module FGV in Medicom. Deze module controleert in welke mate deelnemende huisartsen bij een eerste voorschrift een geneesmiddel kiezen dat voorkomt in het gebruikte Health Base Formularium. De uitslag wordt elk kwartaal beschikbaar gesteld aan onderzoeksinstituut Nivel, na toestemming van de huisarts in Medicom. Nivel controleert de binnengekomen scores en stuurt deze, afhankelijk van de zorgverzekeraar, een of twee keer per jaar door naar zorgverzekeraars voor de prestatiebeloning.

Twee extra indicatoren

Tot nu toe controleert de module de voorschrijfgegevens op basis van één indicator: FGV1. Maar dat volstaat vanaf 2021 niet meer. Om meer onderscheid te kunnen maken tussen de praktijken pleitten ZN en de LHV voor meer inhoudelijke aanvullende indicatoren. Vanaf volgend jaar komen er twee indicatoren bij. FGV2-diagnose toetst of het eerste voorschrift past bij de diagnose volgens het Health Base formularium. FGV3-long controleert of bij longmedicatie de juiste toedieningsvorm is voorgeschreven wanneer de huisarts gebruik maakt van een aanvullend formularium met specifieke adviezen voor longmedicatie. Deze groep huisartsen kan ook aanspraak maken op een prestatiebeloning voor deze aanvullende indicatoren.

Volledig geïntegreerde oplossing

Wat deze module van PharmaPartners uniek maakt is dat “Formularium Gericht Voorschrijven” gefaciliteerd wordt zonder de hulp van externe partijen. Hierdoor wordt alles binnen Medicom geregeld en beschikbaar gesteld.

Aanvullende investering

De tijdige ontwikkeling en het onderhoud van de nieuwe indicatoren in de FGV 2021-module van PharmaPartners vraagt jaarlijks veel tijd, energie en geld. Helaas kan PharmaPartners deze module vanaf 2021 daarom niet langer binnen het bestaande onderhoudstarief aanbieden en zal de module aangeboden worden voor 35 euro per FTE per kwartaal.  Later dit jaar ontvangen Medicom-gebruikers meer informatie over de mogelijkheid tot aanvragen van de module. Bijkomend voordeel, om dit als losse module op te nemen, is dat voor degenen die hier geen gebruik van maken ook geen kosten verbonden zijn aan deze module”.

Alleen door van FGV een betaalde module te maken, kan PharmaPartners de nieuwe indicatoren toevoegen. En in de toekomst alle door ZN gevraagde updates doorvoeren. Wanneer er in de toekomst nog andere of nieuwe indicatoren worden toegevoegd, zit dit vanaf heden in de prijs inbegrepen. De prijs voor FGV gaat dus niet omhoog. ZN geeft aan dat er voor de benodigde doorontwikkeling geen aparte ontwikkelvergoeding beschikbaar is voor leveranciers van HIS-en en formularia en dat de ontwikkelkosten onderdeel van de prestatiebeloning voor de huisarts zijn. De kosten voor de FGV-module in Medicom vallen dus ook automatisch weg zodra de beloning vanu.it verzekeraars vervalt.

Meer ondersteuning

Uiteraard laat PharmaPartners de opbrengst van de betaalde module rechtstreeks terugvloeien naar onderhoud en ontwikkeling van meer en betere functies ter ondersteuning van het Formularium Gericht Voorschrijven. Naast de ontwikkeling van de nieuwe indicatoren integreert PharmaPartners bijvoorbeeld ook regionale maatwerk formularia waarmee steeds meer samenwerkende huisartsen werken. Tot slot komt er een dashboard waarop huisartsen achteraf zelf kunnen controleren in welke mate ze formulariumgericht voorschrijven. Dat alles om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Aanvragen module

>> Vraag de module aan

FAQ Formularium Gericht Voorschrijven

Vragen over bovenstaand artikel? Bekijk de FAQ  met meest voorkomende vragen en hopelijk wordt uw vraag beantwoordt. Is dit niet het geval, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 088-6888888 of via het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl

FAQ FGV

Download ""