PharmaPartners verbindt voor verbetering handen
Nieuws overzicht
Deel op:

Regio Eindhoven kiest voor huisartsinformatiesysteem Medicom

“Als je met dezelfde of minder middelen meer zorg wilt leveren, is digitalisering een van de belangrijkste randvoorwaarden”, zegt Pascale Voermans, bestuurder van SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven). Door samen voor één ICT-infrastructuur te kiezen, zetten zorggroep DOH en SGE een belangrijke stap voorwaarts in het verbeteren van de informatie-uitwisseling, het efficiënter inrichten van bedrijfsprocessen en de inzet van e-health. Alle 28 huisartsenpraktijken van de eerstelijnsorganisaties gaan werken met huisartsinformatiesysteem Medicom, patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de patiëntenapp MedGemak van PharmaPartners. Op 11 december bekrachtigden Pascale Voermans (SGE), Jan Erik de Wildt (DOH) en Suzanne van Aarle (PharmaPartners) de samenwerking met hun handtekening.

Samenwerking PharmaPartners, SGE & DOH

V.l.n.r. Jan Erik de Wildt, Willem van Rooij, Suzanne van Aarle, Dorinda van Oosten, Pascale Voermans, Bas Bronswijk

Om goede zorg voor patiënten nu en in de toekomst te garanderen, werken huisartsen samen met veel andere zorgaanbieders. De zorg wordt steeds meer georganiseerd in netwerken rondom en met de patiënt. Tegelijkertijd kent de (huisartsen)zorg uitdagingen, zoals de toenemende, complexere zorgvraag en een groeiend tekort aan personeel.

“Digitalisering is nodig om die uitdagingen het hoofd te bieden”, zegt Jan Erik de Wildt, bestuurder bij DOH. “Een eenduidige ICT-infrastructuur is daarbij een essentiële voorwaarde: diverse vormen van digitale zorg kunnen makkelijker georganiseerd worden vanuit één ICT-systeem, koppelingen en communicatie met andere zorgaanbieders worden vereenvoudigd, data kan eenvoudiger worden gedeeld en verzameld, uitkomsten van zorg kunnen beter en uniformer transparant worden gemaakt en de aanwezige kennis en expertise binnen DOH en SGE kan makkelijker worden gedeeld”.

Samenwerkingspartners

Ook PoZoB, de derde zorggroep in de regio, heeft een hoog percentage Medicom-gebruikers. Hierdoor is straks 85% van de huisartsen in de regio Eindhoven aangesloten op een Medicom-samenwerkingsverband. “Er zijn verschillende goede huisartsinformatiesystemen, maar het is ook belangrijk dat je vertrouwen hebt in de leverancier en als samenwerkingspartners met elkaar kunt optrekken.”, licht Voermans toe. “Er zijn bijvoorbeeld innovaties nodig om systemen in de zorg met elkaar te laten communiceren, binnen de eerstelijnszorg en daarbuiten. PharmaPartners  wil daarin met ons optrekken.”

Patiënt in de ‘lead’

Belangrijk voor DOH en SGE is ook het ontsluiten van de patiënt via een Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Daarop sorteren de eerstelijnsorganisaties voor met het patiëntenportaal MijnGezondheid.net, dat tegelijk met Medicom wordt geïmplementeerd. Patiënten kunnen hiermee veilig hun actuele medische en medicatiegegevens inzien, digitaal afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen en labuitslagen inzien. Via de MedGemak app is een groot deel van de functies van het portaal toegankelijke via de smartphone. PharmaPartners ontwikkelt MijnGezondheid.net door tot een PGO. Voor DOH en SGE is dat van belang. “Want hoe krijg je het zo geregeld dat patiënten in de ‘lead’ zijn en zelf kunnen bepalen wie inzage heeft in hun gegevens? Wij zijn ervan overtuigd dat het daar naartoe gaat en dat we in PharmaPartners een solide partner hebben gevonden om dat waar te maken”, aldus Voermans.

Katalysator voor betere communicatie

Voermans en De Wildt hopen met hun vergaande ICT-samenwerking andere zorgverleners in de regio te inspireren en een katalysator te zijn voor meer uniformiteit en betere communicatie tussen systemen. “Medicom is een degelijk en betrouwbaar systeem dat zich ruimschoots heeft bewezen in de huisartsenpraktijk. Bovendien heeft het al veel koppelingen met andere partijen en is PharmaPartners bereid om specifiek voor de Eindhovense regio een aantal nieuwe koppelingen te ontwikkelen”, vertelt Willem van Rooij van Zorgtransmuraal. Hij ondersteunde SGE en DOH bij het selectieproces.

“De behoefte van klanten is leidend bij het realiseren van koppelingen met andere systemen”, zegt Suzanne van Aarle, managing director PharmaPartners Huisartsenzorg. “Iedere regio vult de samenwerking binnen de eerste lijn, tussen de eerste en tweede lijn, met de thuiszorg, met het sociale domein én met de patiënt op zijn eigen manier in. Met slimme koppelingen verbinden wij de samenwerkende partijen. Uitgangspunt daarbij is dat relevante informatie altijd terugkomt in het bronsysteem van de huisarts. Het huisartsendossier moet compleet, werkbaar en overzichtelijk blijven. Daarnaast stellen we bij het maken van koppelingen strikte eisen aan kwaliteit, privacy en informatiebeveiliging.”

Over de partners

Zorggroep DOH is een ondernemende en innovatieve organisatie waarin 17 zelfstandige huisartsenpraktijken/gezondheidscentra intensief samenwerken met ketenpartners. Zij bieden kwalitatief hoogwaardige eerstelijnszorg aan ruim 130.000 patiënten in de regio Eindhoven. De compacte DOH-organisatie faciliteert de onderlinge samenwerking en de verbinding met ketenpartners en functioneert als een virtueel zorgbedrijf. Met deze moderne aanpak ambieert DOH een koploperspositie in de eerstelijnszorg.   

SGE biedt vanuit 11 gezondheidscentra zorg aan 80.000 Eindhovenaren. Alle zorgverleners zijn in loondienst. SGE zet zich in voor een duurzaam gezonde wijk. Zij ziet het als haar taak om bij te dragen aan de gezondheid en het welzijn van de bewoners in de wijk. Door actief te zijn in alle wijken van Eindhoven, kan SGE een partner in gezond leven zijn voor alle Eindhovenaren. Vanzelfsprekend is SGE er ook voor mensen die (chronisch) ziek zijn. Dichtbij, laagdrempelig en persoonlijk; dat is eerstelijnszorg volgens SGE.

PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten al veertig jaar geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie. PharmaPartners verbindt voor verbetering en realiseert, samen met klanten en partners, de beste eerstelijnszorg door het inzetten van onmisbare ICT toepassingen, in de verbinding van zorgprofessionals rondom de patiënt. PharmaPartners legt de focus op gezondheidswinst met geïntegreerde, patiëntgerichte 24-uurszorg. PharmaPartners is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS bestaat uit gespecialiseerde ICT-bedrijven met een focus op een specifieke expertise of marktsector: vertical market software.

Contact

  • Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag? Ga naar het klantportaal, of neem contact op met Customer Support.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""