Nieuws overzicht
Deel op:

Research & Development voor 2024: in gesprek met onze vier R&D-managers

Wat kunt u verwachten van onze software in 2024? Onze Research & Development-afdeling kijkt verder. Veel verder. We praten met onze vier R&D-managers over hun focuspunten voor het 2024.

Software is altijd in beweging. Denk aan continu onderhoud, verbetering, uitbreiding en nog meer veiligheid. Onze R&D-afdeling is dagelijks met deze belangrijke taken bezig. Deze afdeling is verdeeld over vier business units: Farmacie, Farmacie Groepen, Huisartsenzorg en eHealth.

Aan het einde van ieder jaar bepalen de R&D-managers van de vier units de prioriteiten voor het volgende jaar. Dat doen ze samen met klanten, vertegenwoordigd in de Pharmacomraad, Adviesraad Huisartsenzorg en de applicatiecommissies. “Naar aanleiding van die gesprekken maken we concrete klantafspraken”, vertelt Jeroen Havermans, Manager R&D Farmacie Groepen. “Bijvoorbeeld over welke functionaliteiten we gaan doorontwikkelen of welke innovaties prioriteit krijgen. Op die manier werken we het hele jaar door aan zaken die voor onze klanten het meest belangrijk zijn.”

Meer dan voldoende uitdagingen

En belangrijke zaken zijn er genoeg. Ook in 2024. “De zorgvraag blijft toenemen, terwijl er een tekort is aan zorgpersoneel”, schetst Jeanne de Feber, Manager R&D eHealth. “Het wordt daarom nog belangrijker om de juiste balans te vinden tussen wat patiënten digitaal zelf kunnen doen en de situaties waarin fysieke consulten nodig zijn.” Jeroen van Farmacie Groepen: “Apothekers hebben ook nog steeds te maken met personeels- en medicijntekorten. Bovendien zijn online apotheken in opmars en willen apothekers meer tijd vrijmaken om hun zorgfunctie richting de patiënt beter in te vullen.” Juan Pelucarte, Manager R&D Farmacie: “Individuele apothekers gaan steeds meer regionaal samenwerken, zowel binnen als buiten het cluster. Daar moeten we slim op inspelen met onze R&D-ontwikkelingen. En uiteraard komt er ieder jaar nieuwe landelijke en Europese wet- en regelgeving op ons pad waar we op moeten anticiperen.” Ook in de huisartsenzorg blijft de werkdruk hoog, voorziet Mark van Kessel, Manager R&D Huisartsenzorg. “Daarom moeten we in onze software blijven werken aan nog meer efficiëntie voor huisartsenpraktijken.”

Samenwerken voor de beste oplossingen

Met zoveel continue ontwikkelingen is het van belang dat een R&D-afdeling overzicht houdt en kort op de bal speelt. “Dat doen we door nauw samen te werken”, zegt Jeroen van Farmacie Groepen. “Alle R&D-managers komen iedere twee weken bij elkaar om de voortgang van projecten te bespreken.” Mark van Huisartsenzorg: “Samen maken we bovendien ieder kwartaal een planning voor de te verrichten werkzaamheden. Die planning stemmen we ook af op de capaciteit per unit, zodat we van elkaars expertise kunnen profiteren.”

MijnGezondheid.net en MedGemak zijn goede voorbeelden van die nauwe onderlinge samenwerking. “Deze eHealth-oplossingen zijn onze portalen naar de patiënt”, zegt Jeanne van eHealth. “Alle data die daarin wordt gepresenteerd, komt uit Pharmacom en Medicom. Dat gaat alleen goed als we met alle R&D-units samenwerken.” Juan van Farmacie: “Zonder elkaar is het onmogelijk om tot de beste oplossingen te komen. Aan de buitenkant is het misschien niet altijd zichtbaar, maar we werken heel hecht samen. Net als met onze klanten: we ontwikkelen alleen functionaliteiten waar de commissies akkoord op geven.”

“Zonder elkaar is het onmogelijk om tot de beste oplossingen te komen. Aan de buitenkant is het misschien niet altijd zichtbaar, maar we werken heel hecht samen.”
Juan Pelucarte, Manager R&D Farmacie

#lekkerwerken werkt

Een juist heel zichtbaar onderdeel van de R&D-afdeling is het initiatief #lekkerwerken. Met #lekkerwerken kunnen Pharmacom- en Medicom-gebruikers dagelijkse frustraties over de software kenbaar maken. Hoe vaker een melding binnenkomt, hoe meer prioriteit die krijgt. “Het is erg fijn dat we veel input vanuit klanten krijgen”, stelt Mark van Huisartsenzorg. “Dankzij #lekkerwerken hebben wij in Medicom het afgelopen jaar al vijftig verbeteringen doorgevoerd.” Juan van Farmacie: “We zien in onze metingen terug dat de klanttevredenheid door #lekkerwerken is gestegen. Reden genoeg om dit initiatief ook in 2024 voort te zetten.”

Aandacht voor de basis

De medische software van PharmaPartners moet voldoen aan strenge veiligheidseisen en wetgeving. Daarom is dat ieder jaar weer een belangrijk aandachtspunt voor de R&D-afdeling. “De basis moet altijd op orde zijn”, legt Juan van Farmacie uit. “Daar houden we rekening mee. We bouwen allemaal een percentage aan capaciteit in voor spoedwijzigingen. Bijvoorbeeld wanneer de overheid of een brancheorganisatie nieuwe wet- en regelgeving introduceert. Dan moeten we direct actie ondernemen.” Jeroen van Farmacie Groepen: “Denk aan VIPP Farmacie, Mitz, Medicatieproces 9, Medical Device Regulation en het Integraal Zorgakkoord. Allemaal zaken waar we gezamenlijk mee bezig zijn. En waar we aan moeten blijven werken om aan deze programma’s te voldoen.”

Iets wat altijd hoog op de prioriteitenlijst staat, is informatieveiligheid. “Kwaadwillenden worden steeds slimmer en sneller”, licht Jeanne van eHealth toe. “Daarom zorgen we er non-stop voor dat persoonsgegevens veilig blijven. Onder andere met behulp van een externe partij die onze software continu test op kwetsbaarheden. Dat zetten we in 2024 onveranderd door.”

Ook performance valt onder ‘de basis op orde hebben’. “Onze klanten hebben het afgelopen jaar haperingen ervaren”, vertelt Mark van Huisartsenzorg. “Dat willen we voorkomen in 2024. Daarom creëren we een overkoepelend performanceteam met deelnemers uit alle R&D-units.” Jeroen van Farmacie Groepen: “Dat team werkt het komende jaar fulltime aan het verbeteren van de stabiliteit en snelheid van al onze software.”

“We gaan een pilot draaien om te onderzoeken hoe AI kan helpen om huisartsen efficiënter te laten werken. Dat moet de huisarts heel wat typwerk schelen.”
Mark van Kessel, Manager R&D Huisartsenzorg

AI, Track & Trace en slimme digitale triage

Naast het doorvoeren van verbeteringen en het continu blijven voldoen aan wetgeving werkt de R&D-afdeling uiteraard ook aan innovaties. “Sinds 2023 hebben we binnen Farmacie een toegewijde innovatie-afdeling”, vertelt Juan van Farmacie. “Die afdeling gaat in 2024 onder andere aan de slag met een volgende fase van de module Pharmacom Track & Trace en een doorontwikkeling van het Patiënt Dashboard.” Bij Farmacie Groepen ligt de innovatiefocus in 2024 op samenwerking en efficiëntie. Jeroen: “We gaan de innovatie Digitaal Recept voor Samenwerkende Apotheken uitrollen. Die hebben we samen met onze klanten bedacht en ontwikkeld. Ook de Herhaalservice gaat met iedere release beter worden.”

De R&D-unit Huisartsenzorg duikt onder andere in artificial intelligence. Mark: “We gaan een pilot draaien om te onderzoeken hoe AI kan helpen om huisartsen efficiënter te laten werken. Tijdens de pilot neemt een huisarts een consult op, waarna AI dat omzet in tekst en een voorstel genereert voor een SOEP-registratie in het dossier. Dat moet de huisarts heel wat typwerk schelen.”

Ook eHealth verwacht veel te innoveren in 2024. Jeanne: “We richten ons op slimme digitale triage en het effectiever begeleiden van patiënten naar de juiste zorg. Daarnaast zetten we voor apotheken in op meer patiëntbinding, bijvoorbeeld door de Herhaalservice te ondersteunen in MedGemak. Ook wordt het mogelijk om MijnGezondheid.net en MedGemak te voorzien van een eigen huisstijl.”

Op naar 2024

Terwijl de R&D-roadmaps steeds meer vorm krijgen, heeft iedere R&D-manager duidelijk voor ogen wat in 2024 centraal moet staan. “Het komende jaar draait voor ons nóg meer om efficiëntie, bijvoorbeeld door triage te ondersteunen”, vertelt Mark van Huisartsenzorg. “Maar ook door het faciliteren van de regionale samenwerking tussen huisartsen onderling en met andere zorgverleners.” Jeroen van Farmacie Groepen sluit zich bij die focus aan. “We gaan verder met het ontwikkelen van functionaliteiten die onze klanten helpen om meer tijd vrij te spelen, zodat ze meer aandacht kunnen geven aan de zorg voor hun patiënten. Er is bijvoorbeeld nog veel winst te behalen in het optimaliseren van de logistiek in de keten, in de apotheek en richting de patiënt.”

Juan van Farmacie: “Ik zie R&D als het hart van onze organisatie. En dat hart moet blijven kloppen. Daarom is het belangrijk dat we het komende jaar doorpakken met wat we al doen. Alert blijven op wat speelt, voorbereid zijn op onverwachte ontwikkelingen en altijd goed blijven luisteren naar onze klanten.”

De rol van Jeanne de Feber verandert in 2024. Zij wordt als Adjunct-directeur verantwoordelijk voor het uitrollen van de MDR-strategie. Met positieve gevolgen voor R&D. Jeanne: “We hebben momenteel vijf medische modules die vallen onder de strenge eisen en procedures van de Medical Device Regulation. Deze modules, waaronder Medicatiebewaking, gaan we vernieuwen tot slimme, state of the art software. Bovendien trekken we deze technisch los van Medicom en Pharmacom. Ook vormen we daar een apart team voor dat volledig werkt volgens de MDR-eisen. De overige R&D-units hoeven daardoor aan minder strenge kwaliteitseisen te voldoen en kunnen zo sneller verbeteringen en nieuwe modules ontwikkelen. En dat belooft heel wat goeds voor onze software.”

Download ""