Nieuws overzicht
Deel op:

Samen met u naar de beste ondersteuning voor Plannen en Organiseren

Dit jaar is hard doorgewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen in de Medicom Agenda. Onder de projectnaam ‘Plannen en Organiseren’ werd het doel gewijzigd. Het ging niet meer om het opleveren van een geheel nieuwe agenda, maar om het zo goed mogelijk ondersteunen van het proces van Plannen en Organiseren binnen de praktijk. Om dit zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het werkproces in de praktijk, werd een Special Interest Group (SIG) opgesteld om een nauwe samenwerking te creëren waar nog steeds veel voordelen van worden ervaren.

Ontwikkelingen van het afgelopen jaar

“We zijn dit jaar gestart met het maken van een plan samen met onze SIG. Wat is het werkproces van het plannen van afspraken, waar zitten de grootste pijnpunten en wat levert de meeste waarde op? Dit is de basis geweest voor ontwikkeling van de huidige oplossing, de nieuwe invulling van het ‘nieuwe afspraak’-scherm”, vertelt Rutger Dijkhuizen, Business Analist en Product Owner Huisartsenzorg. Vanuit deze functie leidt hij het project.

Samenwerking met de SIG

Deze samenwerking met de SIG is voor PharmaPartners ontzettend waardevol en belangrijk. Rutger vertelt: “Het stelt ons in staat direct behoeftes in kaart te brengen en zaken te toetsen. Samen bepalen we prioriteiten en geven we oplossingen verder vorm. Bovendien geeft fysiek naast een gebruiker zitten en ervaren wat wel en niet goed gaat, de beste inkijk in het proces. Dit willen we de komende jaren zeker doorzetten.”

Dat dit goed werkt, ervaren de SIG-praktijken ook zo. Petra Moolhuizen, praktijkmanager bij Medisch Centrum Mook, licht toe: “Het is heel positief dat PharmaPartners ook daadwerkelijk op de werkvloer komt kijken. Bij die bezoeken ervaren de medewerkers van PharmaPartners echt wat nodig is, waardoor ze de ontwikkeling van oplossingen op de juiste manier insteken. Ik vind het belangrijk om mijn steentje bij te dragen aan die ontwikkeling en hier richting aan te geven vanuit wat wij nodig hebben in de praktijk. Deelname aan de SIG kost relatief weinig tijd en het geeft rust binnen de praktijk omdat wij zelf meer kunnen verduidelijken bij onze collega’s over keuzes die we maken. Onze input is belangrijk; het systeem moet intuïtief werken en dat kan alleen als er interactie is tussen PharmaPartners en de praktijken.”

Het is heel positief dat PharmaPartners ook daadwerkelijk op de werkvloer komt kijken. Bij die bezoeken ervaren de medewerkers van PharmaPartners echt wat nodig is, waardoor ze de ontwikkeling van oplossingen op de juiste manier insteken.

De huidige oplossing

In versie 524 volgde de introductie van de nieuwe invulling van het ‘nieuwe afspraak’-scherm. In september hebben de SIG-praktijken hier een pilotversie van getest. Rutger vertelt: “De SIG-praktijken gaven waardevolle feedback. De oplossing is intuïtief en flexibel, maar er mist nog informatie uit de agenda en het patiëntdossier. Dit is dan ook de ontwikkeling waar we de rest van het jaar mee aan de slag gaan.” Petra zegt: “De planningsassistent wordt een compleet plaatje om makkelijk en snel een afspraak in te plannen. Het heeft nog wat werk nodig, maar ik kijk uit naar de flexibiliteit die uiteindelijk gecreëerd gaat worden.”

Landelijk beschikbaar, standaard uitgeschakeld

De feedback vanuit de pilot en stem van de SIG zijn bepalend bij de keuze voor wanneer de functionaliteit beschikbaar komt. Petra vertelt vanuit het SIG-oogpunt: “Ik ben zeker voorstander van het testen in de praktijk. Het landelijk beschikbaar stellen van het ‘nieuwe afspraak’-scherm voor alle praktijken is belangrijk: zo krijgt PharmaPartners meer feedback. Doordat huisartsen nu al de optie krijgen om ermee te werken, kunnen ze er al doorheen klikken, maar ontstaat een andere verwachting van de werking van de verschillende onderdelen waardoor ze mogelijk meer openstaan voor de toegevoegde waarde van de functionaliteiten die tijdens de doorontwikkeling worden opgepakt.”

Doorontwikkeling

Rutger: “Uiteraard geven we prioriteit aan de verkregen feedback. Vanaf versie 528 gaan we dan ook meer informatie toevoegen vanuit de agenda en het patiëntdossier. Het wordt daarnaast mogelijk om zelf, via het agendabeheer, per gebruiker in te stellen wie met de nieuwe versie van het ‘nieuwe afspraak’-scherm werkt om meer flexibiliteit te creëren in het gebruik van de nieuwe functionaliteiten. Hierdoor is introduceren en adopteren van nieuwe functionaliteit in een kritisch werkproces makkelijker. Hoe we de doorontwikkeling daarna vormgeven, bepalen we samen met de SIG.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het gebruik van de nieuwe invulling van het “nieuwe afspraak”-scherm? Via het klantenportaal mijn.pharmapartners.nl vindt u handleidingen en instructievideo’s. Vind u hier niet wat u zoekt of heeft u feedback? Neem dan ook gerust contact op via medicom.agenda@pharmapartners.nl.

Download ""