huisartsenzorg-agenda
Nieuws overzicht
Deel op:

Samen naar een vernieuwde Medicom agenda

Eindgebruikers, de Commissie Applicatiebeheer Medicom (CAM) en PharmaPartners werken intensief samen aan een vernieuwde Medicom agenda. “In het gehele proces wordt er écht geluisterd naar onze feedback. Zo komen we samen tot de beste ideeën. Ook wanneer iets niet haalbaar is, wordt dit duidelijk toegelicht.”, vertelt Ilse Boertien, doktersassistente bij Huisartsenpraktijk Riethoven en tevens CAM-lid.

Belangrijke input van eindgebruikers

Hoewel het enige tijd heeft geduurd voordat de ontwikkeling van de nieuwe Medicom agenda is gestart, is Boertien erg te spreken over de samenwerking met het ontwikkelteam van PharmaPartners: “De CAM heeft zich langere tijd hard gemaakt voor het herzien van de agendamodule. Nu we gestart zijn, bevalt het mij erg goed om mee te denken; niet zozeer als CAM-lid, maar vooral als eindgebruiker.” Volgens Alexander van Balen, Product Owner & Business Analist Huisartsenzorg, is dit een enorme meerwaarde van samen ontwikkelen: “Door het vele contact tussen het ontwikkelteam en de eindgebruikers ontwikkelen we echt ‘samen’ een nieuw product. Een hoop zaken hadden wij niet zelf kunnen bedenken.”

In het ontwikkelingstraject is er veel aandacht voor de gebruikerservaring van de Medicom agenda. Anne Vincenten, User Experience Designer Huisartsenzorg, heeft gebruikers op verschillende manieren betrokken bij de invulling hiervan. Zo heeft zij enkele gebruikers bijvoorbeeld de kans geboden om zelf te visualiseren hoe zij de ‘ideale agenda’ voor zich zien: “Door met een leeg vel papier te starten, hebben we gezamenlijk heel bewust nagedacht over de indeling en vormgeving van het scherm. In de gebruikerstesten die hierop volgden, kwamen steeds wel punten naar voren die in de verdere ontwikkeling meegenomen konden worden.”

“Door het vele contact tussen het ontwikkelteam en de eindgebruikers ontwikkelen we echt ‘samen’ een nieuw product. Een hoop zaken hadden wij niet zelf kunnen bedenken.”
Alexander van Balen, Product Owner & Business Analist Huisartsenzorg

Feedback direct verwerken

Janneke de Kort, doktersassistente bij Huisartsenpraktijk de Teselaar, aarzelde niet toen zij werd gevraagd om mee te denken over de nieuwe Medicom agenda: “Op dit moment zijn wij in de praktijk niet blij met hoe de huidige module functioneert. Het is niet zozeer ingewikkeld, maar het vele klikken kost veel tijd.” De Kort is al sinds de beginfase van het vernieuwingstraject in 2019 betrokken. “Ik vind het leuk en interessant om hieraan mee te werken. Je mening wordt gewaardeerd en er wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan.” Met een knipoog besluit De Kort: “Binnenkort doen wij mee aan de pilotfase en zien we of er echt naar ons is geluisterd.”

Ook voor het ontwikkelteam van PharmaPartners is het vernieuwingstraject samen met gebruikers leuk en interessant. “Het samenwerken met gebruikers geeft energie. Iedereen is enthousiast en ziet het belang ervan in.”, aldus Van Balen. “Bij de ontwikkeling van een module als deze kunnen we niet zonder de inspraak van gebruikers. Door tijdens de verschillende fases van het ontwikkeltraject met hen in gesprek te gaan en testen uit te voeren, hebben we veel feedback direct kunnen doorvoeren. Uiteindelijk doen we het voor onze gebruikers en we hopen door deze nauwe samenwerking tegemoet te komen aan hun verwachtingen.” Vincenten vult aan: “Het snelle verzamelen en verwerken van feedback is de rode draad in dit project. Door in de praktijk te testen wat er goed en minder goed gaat, zorgen we voor een module die aansluit bij de verwachtingen en wensen van de gebruikers.”

“Je werkt de hele dag in de agenda. Door de lastige opbouw is dit heel intensief. Ik kijk dan ook uit naar een intuïtievere en gebruiksvriendelijkere agenda die mij uiteindelijk tijdwinst oplevert.”
Ilse Boertien, doktersassistente bij Huisartsenpraktijk Riethoven en tevens CAM-lid

Waarom een nieuwe agendamodule?

De agenda is het kloppend hart van Medicom en daarmee ook de meest gebruikte functionaliteit in de applicatie. De huidige agenda is desondanks sterk verouderd en vraagt van de gebruiker te veel handelingen, waardoor het proces inefficiënt is binnen de praktijk. Ook het beheer van de agenda ervaren de gebruikers als complex, lastig en onlogisch. “Op dit moment is de agendamodule nog heel statisch.”, geeft Boertien aan. “Je werkt de hele dag in de agenda. Door de lastige opbouw is dit heel intensief. Ik kijk dan ook uit naar een intuïtievere en gebruiksvriendelijkere agenda die mij uiteindelijk tijdwinst oplevert.”

Vooruitblik nieuwe Medicom agenda

PharmaPartners vervangt de Medicom agenda in meerdere stappen in zijn geheel door een nieuwe agenda. Zo krijgt de module een moderne en prettig uitstraling en wordt deze overzichtelijker en makkelijker in gebruik. De werkstromen worden geoptimaliseerd en de agenda toont straks meer functionele informatie op de juiste plek. Ten slotte voegen we een aantal nieuwe functionaliteiten toe aan de agenda, zoals het kunnen verplaatsen van afspraken door deze te verslepen.

Via de interactieve Roadmap houden wij u op de hoogte van de status van de nieuwe Medicom agenda. In de aankomende periode vinden diverse pilottesten plaats. Tijdens deze fase worden de tot nu toe gerealiseerde functionaliteiten in de praktijk getest. Hierbij zijn zowel de oude als de nieuwe agenda te benaderen, zodat de gebruikers goed kunnen testen wat goed gaat en wat zij nog missen binnen de gerealiseerde functionaliteiten van de nieuwe agenda. De feedback die uit deze pilottesten naar voren komt, nemen we mee in aanloop naar de definitieve versie die naar verwachting eind 2021 voor iedereen beschikbaar wordt gesteld.

Download ""