Huisartsenzorg-Zwolle-ondertekening-Regionaal-HIS-Medicom
Nieuws overzicht
Deel op:

Start nieuw Regionaal Huisartsinformatiesysteem

Vanochtend zijn de mantelovereenkomsten getekend voor een nieuw Regionaal Huisartseninformatiesysteem (HIS) in Zwolle. Het Regionaal HIS is een samenwerking op automatiseringsgebied tussen huisartsen, apotheken en de politheek Isala. De volgende drie overeenkomsten zijn getekend: de overeenkomst HIS Medicom van PharmaPartners, de overeenkomst lijnen leverancier Cobbler en de overeenkomst overgangsregeling Cobbler en Stadscomputer.

Ik ben onder de indruk van de samenwerking van zoveel verschillende organisaties. Een grootse prestatie waarbij het proces, visie en draagvlak tot stand is gekomen. Zorgverleners hebben nu de kans mee te doen aan een nieuw ICT systeem. Dat gaat de samenwerking nog meer ten goede komen.
Dorinda van Oosten, directeur PharmaPartners Huisartsenzorg

Deze ondertekening is de start voor de uitrol van een innovatief en kwaliteitsverbeterend automatiseringsproject. Het grote voordeel van dit systeem is dat wijzigingen in medicatie in real time bij alle drie de partijen in de systemen verwerkt wordt. Dit is een enorme efficiencyslag. In de komende periode van 2018 – 2019 kunnen huisartsen zelf de keuze maken om aan te haken.

Aanleiding keuze nieuw informatiesysteem

De aanleiding voor de keuze van een nieuw informatiesysteem was de gebrekkige informatie over medicatie in het huidige systeem. Met als gevolg hiervan vele vermijdbare opnames en veel tijdverlies door het moeten uitzoeken van actuele patiëntmedicatie bij opname in het ziekenhuis en na ontslag. In 2016 hebben de huisartsen van de HRZ het bestuur gevraagd een voorstel te doen voor een regionaal HIS. Vervolgens is een werkgroep opgericht die een rondgang langs alle Hagro’s heeft gemaakt om draagvlak te onderzoeken. Dat werd positief ontvangen waarna een programma van eisen is opgesteld. Medrie de serviceorganisatie voor huisartsen in de regio, bood ondersteuning op het vlak van financiën, juridische zaken en personele inzet. Dit alles heeft geresulteerd in de mantelovereenkomsten.

Voordelen nieuw systeem voor huisartsen

Voor huisartsen betekent het werken met het nieuwe systeem een sterke verbetering van de kwaliteit van het medicatiedossier. Hiermee wordt ook voldaan aan de nieuwe wet- en regelgeving. Scholing kan gemeenschappelijk opgepakt worden waarmee de kwaliteit van de dossiervoering verbetert. Binnen de regio’s is geen sprake meer van gegevensverlies bij verhuizing. Het is nu mogelijk gezamenlijk een patiëntenportaal te ontwikkelen en in te voeren. Er vindt een unieke koppeling plaats met het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem (Hix- per nov 2018). Dit leidt allemaal tot gezamenlijke innovatiekracht.

Oprichting stichting Medzwolle

Met de apothekers is een samenwerkingsverband opgericht, de stichting Medzwolle. Hierin is het regionale HIS ondergebracht en het operationele beheer van het HIS (centraal beheer tabellen en clusterbeheer). In de toekomst wordt een functionaris gegevensverwerking vanuit deze stichting aangesteld die de individuele huisartsen en apothekers adviseert bij het voldoen aan de verscherpte privacy wetgeving.

Contact

  • Bent u al klant en heeft u een inhoudelijke vraag? Ga naar het klantportaal, of neem contact op met Customer Support.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Download ""