Producten blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

Status aansluiting MijnGezondheid.net op de ToegangVerleningService

Pharmacom-apotheken die gebruik maken van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) van PharmaPartners hoeven voorlopig geen actie te ondernemen op de routeringsvoorziening Toegang Verlening Service (TVS).

De KNMP publiceerde onlangs een nieuwsbericht waarin wordt verwezen naar de ‘Factsheet Zorgaanbieder en Leverancier’. In dit document wordt specifiek stilgestaan bij het aansluitproces op de TVS en de voorbereidingen die u als zorgaanbieder en wij als ICT-leverancier kunnen treffen. Zo worden zorgaanbieders geadviseerd om contact op te nemen met hun ICT-leverancier om het aansluitproces, de planning en contractuele afspraken te bespreken. In dit bericht informeren wij u graag over de huidige status en wat dit voor u betekent.

ToegangVerleningService (TVS)

De TVS-routeringsvoorziening fungeert als koppeling naar alle erkende inlogmiddelen die onder de (nog te bekrachtigen) Wet digitale overheid (Wdo) vallen. Door aansluiting op de TVS beschikt u in één keer over een koppeling met alle beschikbare erkende inlogmiddelen. Denk hier bij aan DigiD, de DigiD-machtigingsvoorziening, Europese erkende inlogmiddelen, maar ook toekomstig erkende inlogmiddelen. Via de TVS hebben zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun infrastructuur meteen toekomstbestendig ingericht.

Aansluiting MGn op de TVS

Ook de software van MijnGezondheid.net moet uiteindelijk aan de strengere veiligheids- en kwaliteitseisen van de Wdo gaan voldoen. Op dit moment werkt de huidige DigiD-koppeling binnen MGn nog niet samen met de TVS-aansluiting. “Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen om de TVS-aansluiting in de toekomst mogelijk te maken”, aldus Ineke van Vlimmeren, Teamlead Portfolio en R&D eHealth bij PharmaPartners. ”Klanten merken hier gelukkig niets van.”

De belangrijkste boodschap voor apothekers die gebruik maken van MijnGezondheid.net is dan ook dat ze voor nu geen actie hoeven te ondernemen. Mochten er in de toekomst acties vanuit u benodigd zijn, dan zullen wij u hier ruim van tevoren over informeren.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op via ehealth@pharmapartners.nl.

Download ""