Nieuws overzicht
Deel op:

Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners: ‘Alles is netjes geregeld’

Lang niet alle clusters hebben afspraken over het onderling delen van medische patiëntgegevens formeel vastgelegd. Dankzij de landelijke Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners zijn de juridische risico’s voor deze clusters sinds januari 2023 automatisch afgedekt. Secretaris Hans van Selm en penningmeester Albert Drouven gaan dieper in op de noodzaak en het nut van de stichting.

De mogelijkheid om medische patiëntinformatie te delen, is voor huisartsenpraktijken en apothekers een van de grootste voordelen van samenwerken in een cluster. Om te voldoen aan wetten als de WGBO, AVG, Wabvpz en Wegiz is ieder cluster wettelijk verplicht formele afspraken te maken over databeheer en gegevensuitwisseling. Veel clusters hebben daarvoor al een rechtspersoon opgericht en afspraken vastgelegd. Een aantal clusters heeft dat nog niet gedaan. “Die clusters riskeren een forse geldboete en juridisch gedoe”, stelt Albert Drouven, apotheker en penningmeester van Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners. “Met deze landelijke stichting creëert PharmaPartners een vangnet, zodat clusters die nog geen formele afspraken hebben gemaakt toch compliant zijn.”

 

“Met deze landelijke stichting creëert PharmaPartners een vangnet, zodat clusters die nog geen formele afspraken hebben gemaakt toch compliant zijn.”
Albert Drouven | apotheker en penningmeester van Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners

Efficiënt samenspel tussen apotheker, huisarts en patiënt

“De focus van PharmaPartners blijft de aankomende jaren ‘afspraak is afspraak’. Concreet willen we hiermee significante verbeteringen op de korte en lange termijn implementeren voor de zorgverleners. Zo richten we ons steeds meer op het efficiënter inrichten van de verschillende werkprocessen. Daarnaast houden we natuurlijk ook de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving nauwlettend in de gaten. Dit vraagt ook een andere manier van het vormgeven van onze software. We kijken hierin naar de volledige patient journey, vanaf het eerste contactmoment tot genezing.” “In dit traject is efficiëntie op drie vlakken te behalen; automatisering, centralisering en selfservice. Door te automatiseren kun je werk uit handen geven aan software. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning in de juiste voorschrijving. In het kader van centralisering kan zorg binnen de regio samen makkelijker georganiseerd worden. Als laatste speelt ook de patiënt een grote rol. De patiënt is immers de meest efficiënte assistent. Hoe meer de patiënt zelf kan (en wil) doen, hoe minder werklast er voor de zorgverlener is. MijnGezondheid.net en MedGemak zijn hierbij belangrijke hulpmiddelen.”

Automatisch lid van de stichting

Clusters die nog niets hebben vastgelegd, zijn automatisch lid van de landelijke stichting. Dat is sinds 1 januari 2023 in de algemene voorwaarden van PharmaPartners opgenomen. “Met deze stichting regelen we de meest minimale juridische zaken voor de clusters”, vervolgt Drouven. “In het geval er problemen ontstaan met betrekking tot het delen van medische gegevens, hebben ze iets om op terug te vallen.”

Ook voorziet de stichting in juridische afspraken over toe- en uittreding van clusterdeelnemers. “Je moet daar als cluster objectieve gronden voor hebben”, zegt Hans van Selm, gepensioneerd huisarts en secretaris van Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners. “Dat kan niet op basis van wie je wel of niet aardig vindt bijvoorbeeld. Mocht je in een conflict terechtkomen over de toe- of uitreding van een clusterdeelnemer, dan wil je dit niet onderling moeten oplossen maar kunnen terugvallen op een reglement en een onafhankelijk orgaan.”

In het geval er problemen ontstaan met betrekking tot het delen van medische gegevens, hebben ze iets om op terug te vallen.”
Hans van Selm | gepensioneerd huisarts en secretaris van Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners

Wederzijds vertrouwen voor de wet niet genoeg

Van Selm begrijpt goed dat er clusters zijn die zaken rondom gegevensuitwisseling en cluster toe- en uittreding nog niet hebben vastgelegd. “Zorgverleners hebben het ongelofelijk druk en worden bedolven onder bureaucratisch gedoe. Dan is het opzetten van zo’n rechtspersoon en de verplichte zaken die daarbij komen kijken, zoals twee keer per jaar vergaderen en het opstellen van een jaarverslag, niet iets wat je prioriteit heeft. Ondanks dat PharmaPartners de clusters hier al een tijd op wijst.”

Drouven vult aan: “Vaak zijn het de wat kleinere clusters die dit nog niet hebben geregeld. In tegenstelling tot de grote clusters hebben zij geen toegewijde groep clusterdeelnemers die dit voor ze regelt. De huisartsenpraktijken en apothekers moeten dat zelf doen. Bovendien werken ze in die clusters meestal al van oudsher samen op basis van wederzijds vertrouwen. Maar voor de wet is dat niet meer genoeg.”

“Met deze stichting ontzorgt PharmaPartners de kleinere clusters. Ze hoeven zich niet meer bezig te houden met wet- en regelgeving op dit vlak. Maar hoe specifieker je afspraken kunt maken die betrekking hebben op je cluster, hoe beter natuurlijk.”
Albert Drouven | Penningmeester bij Stichting Cluster Compliancy PharmaPartners

Concrete en clustereigen afspraken maken

Hoewel de stichting juridische risico’s afdekt, is het volgens beide heren wenselijker dat clusters hier zelf werk van maken. “Met deze stichting ontzorgt PharmaPartners de kleinere clusters”, zegt Drouven. “Ze hoeven zich niet meer bezig te houden met wet- en regelgeving op dit vlak. Maar hoe specifieker je afspraken kunt maken die betrekking hebben op je cluster, hoe beter natuurlijk. En ook als je geen gegevens deelt, moet je dat vastleggen.”

Van Selm: “Als landelijke stichting blijven we vrij algemeen in de zaken die we vastleggen. Dat kan niet anders. We hebben geen zicht op lokale situaties. Concrete en clustereigen afspraken zijn beter, bijvoorbeeld over de randvoorwaarden die gelden voor toetreding tot een cluster. Denk aan de geografische ligging van een huisartsenpraktijk of apotheek. Dat voorkomt onduidelijkheden op het moment dat er een conflict ontstaat.”

Stappenplan om te voldoen aan wetgeving

Voor de clusters die willen starten met het vastleggen van eigen afspraken over gegevensuitwisseling heeft Drouven een geruststellende mededeling. “Het regelen van die juridische zaken klinkt heftiger dan het is. Zorg dat je de benodigde documenten opstelt en richt een entiteit op, bijvoorbeeld een vereniging of stichting. En laat een advocaat of notaris meekijken, zodat je zeker weet dat je juridisch gezien goed zit.” Van Selm: “Vervolgens is het belangrijk dat je met z’n allen de verantwoordelijkheid over de rechtspersoon draagt en beleid actueel houdt.” Speciaal voor deze clusters heeft PharmaPartners een handig stappenplan samengesteld om in vijf stappen te voldoen aan de AVG en andere wetgeving.

Een gerust hart

Zelf heeft de stichting ook nog wat werk te verzetten. “We zijn nog op zoek naar een voorzitter”, laat Van Selm weten. “Bovendien moeten we een huishoudelijk reglement opstellen. Ik verwacht dat we dat binnen nu en drie maanden rond hebben.” Ondertussen kunnen de clusters zonder afspraken over gegevensuitwisseling en cluster toe- en uittreding met een gerust hart doorwerken. Drouven: “Alles is netjes geregeld.”

 

 

 

Download ""