Producten blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

Tijd voor verandering: het patiëntenportaal MijnGezondheid.net wordt vernieuwd!

Hoe zorgen we ervoor dat het patiëntenportaal MijnGezondheid.net (MGn) voor iedereen toegankelijk is èn voldoet aan de gestelde richtlijnen omtrent toegankelijkheid? Voor Product Owner eHealth Anne van Tuijl en Front-end Developer Dennis de Wolf was dit al snel duidelijk: het portaal moet op de schop. Na maanden werk is het deze week eindelijk zover: de eerste versie van het vernieuwde portaal van MijnGezondheid.net wordt gereleased. Hoe, wat en waarom leest u in dit artikel.

Het patiëntenportaal MijnGezondheid.net voldoet momenteel nog niet geheel aan geldende richtlijnen voor mensen met een (visuele) beperking. Om te voldoen aan de gestelde richtlijnen is PharmaPartners eHealth het afgelopen jaar gestart met de ontwikkeling van een toegankelijker en gebruiksvriendelijker patiëntenportaal. De hoofdpagina is als eerste aangepakt en zal vanaf deze week voor iedereen beschikbaar zijn.

Waarom een vernieuwd portaal?

Digitale toegankelijkheid is een wettelijke verplichting. Deze richtlijn omschrijft dat digitale omgevingen voor iedereen toegankelijk en bruikbaar moeten zijn. Dit is dan ook het uitgangspunt waar deze ontwikkeling op gebaseerd is, geeft Anne van Tuijl aan. Het richt zich bijvoorbeeld op een natuurlijke en gebruiksvriendelijke manier van navigeren over pagina’s, maar ook op functionaliteiten die een omgeving toegankelijk maken voor gebruikers met een functiebeperking. Dennis de Wolf geeft aan: “denk hierbij aan een hoog contrast voor slechtzienden, mogelijkheden tot inzoomen, toetsenbordbediening en een voorleesfunctie. Met deze digitale hulpmiddelen kan iedereen gebruik maken van MijnGezondheid.net!”

Het nieuwe MGn-portaal

Om het technisch mogelijk te maken dat deze digitale hulpmiddelen gebruikt kunnen worden in MijnGezondheid.net is ervoor gekozen om het portaal op een schaalbare manier te herbouwen, waarbij de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) leidend zijn. “De nieuwe opzet is gebruiksvriendelijker, persoonlijker en biedt vele voordelen voor wat betreft doorontwikkeling en toekomstbestendigheid”.

denk hierbij aan een hoog contrast voor slechtzienden, mogelijkheden tot inzoomen, toetsenbordbediening en een voorleesfunctie. Met deze digitale hulpmiddelen kan iedereen gebruik maken van MijnGezondheid.net!
Dennis de Wolf, Front-end Developer eHealth

Ontwikkeling in samenwerking met externe partij en gebruikers

Om het vernieuwde portaal te laten voldoen aan zowel de wettelijke eisen als de wensen van gebruikers, is het huidige portaal doorlopen en beoordeeld door verschillende gebruikers. Zo heeft het landelijk expertisecentrum Pharos een nulmeting uitgevoerd op het huidige portaal waar adviezen ter verbetering van het portaal zijn aangedragen. Daarna vond de testronde met echte taalambassadeurs plaats. Aan de hand hiervan is een adviesrapport opgesteld met tekstuele en visuele verbeteringen. De feedback die hieruit naar voren is gekomen is meegenomen in de bouw van het nieuwe MijnGezondheid.net.

Naast de testen van Pharos zijn er vanuit PharmaPartners ook gebruikerstesten georganiseerd om nog dieper in te gaan op waar de gebruiker behoefte aan heeft. Dennis de Wolf: “We vragen de gebruiker bij zo’n test om bijvoorbeeld een afspraak te maken en daarbij hardop te denken ‘wat mis ik?’, ‘wat kan ik niet vinden?’ of ‘wat ervaar ik als positief tijdens het gebruik van MGn?’. Zo doorlopen we verschillende scenario’s met verschillende patiënten, waardoor eventuele fouten of onduidelijke stappen al in een vroeg stadium getackeld kunnen worden. In de ontwikkeling proberen we keuzes te maken op basis van het perspectief van de gebruikers .”

Hoe ziet de toekomstige planning van het vernieuwen van het portaal eruit?

Anne van Tuijl: “Het MGn-portaal zal stap voor stap worden vernieuwd, te beginnen bij de hoofdpagina van MijnGezondheid.net en enkele kleine functionaliteiten zoals bijvoorbeeld het scherm met informatie over je zorgverleners.  Zo kan de gebruiker alvast wennen aan het nieuwe ontwerp. Stap voor stap gaan vervolgens alle grote functionaliteiten op de schop”. De eerste versie van het nieuwe ontwerp zal deze week voor alle gebruikers zichtbaar zijn. ‘Afspraak maken’ is de functionaliteit die daarna opgepakt zal worden.

Wil jij ook meedenken met nieuwe ontwikkelingen binnen MijnGezondheid.net? Bij de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten zal er binnenkort een oproep op de website van PharmaPartners worden geplaatst.

 

Download ""