Nieuws overzicht
Deel op:

Toekomst van de Herhaalservice: meer input van patiënt voor efficiëntere receptverwerking

De Herhaalservice in Pharmacom maakt het leven van apothekers én patiënten al enige tijd makkelijker. Apotheken verwerken herhaalrecepten efficiënter. En patiënten hoeven minder vaak op en neer om medicijnen op te halen. Maar het kan altijd nóg beter. Jorrit Bezaan, Team lead portfolio Farmacie, licht toe welke verbeteringen apotheken kunnen verwachten.

Iedere apotheek heeft patiënten die een of meerdere medicijnen gedurende een langere periode gebruiken. “Stel, je gebruikt vier verschillende medicijnen en alles is op”, vertelt Bezaan. “Dan wil je het liefst in één keer een nieuwe medicijnenvoorraad ophalen bij je apotheek. Om dat beter mogelijk te maken, hebben we enkele jaren geleden de module Herhaalservice ontwikkeld.”

Proactief medicijnen aanvullen

Met de Herhaalservice zorgt een apotheek er proactief voor dat een patiënt een nieuwe voorraad medicijnen krijgt. “De module laat apothekers weten welke patiënten een nieuwe voorraad medicijnen nodig hebben”, legt Bezaan uit. “Op die manier kunnen ze makkelijker medicijnen op tijd klaarmaken en hun voorraad daarop afstemmen. Apothekers kunnen zo alle medicijnen in één keer aan een patiënt meegeven of laten bezorgen. Dankzij de Herhaalservice wordt het verwerken van herhaalrecepten een planbare werkzaamheid en kunnen apotheken duidelijker communiceren met patiënten over hun medicijnen.”

Efficiënt werken van levensbelang

Met modules als de Herhaalservice probeert PharmaPartners het werk van apothekers en apotheekassistenten geleidelijk eenvoudiger te maken. “Dat is hard nodig”, benadrukt Bezaan. “De marges op medicijnen worden ieder jaar lager. Zorgverzekeraars verwachten steeds meer werk voor minder geld. Daarom is efficiënt werken voor apotheken van levensbelang. Het verwerken van herhaalrecepten is een groot onderdeel van het werk van apotheken. Als we dat verder kunnen versimpelen en automatiseren, dan wint een apotheek daar snel heel veel mee.”

Proces van verwerken op de schop

Om de Herhaalservice te verbeteren, gaat de module compleet op de schop. Althans, op de achtergrond. “In wezen is herhaalreceptuur een receptverwerkingsvraagstuk”, stelt Bezaan. “Zolang er geen mutaties of nieuwe recepten zijn, kunnen we in theorie een deel automatiseren. Maar juist die uitzonderingen vragen nu nog veel handmatig werk van apothekersassistenten. We willen het kraakhelder maken welke handelingen urgent zijn, zodat ze zich alleen daarop hoeven te richten. Dat vraagt van ons om een totaal andere kijk op het onderliggende proces.”

Meer focus op input van patiënt

Die andere kijk draait om het creëren van een integraal beeld van de patiënt en zijn of haar medicijngebruik. Bezaan: “Je wilt patiënten en alle medicijnen die iemand gebruikt als bundel kunnen behandelen. Dat gaat nu nog niet. Ook speelt patiëntinteractie een grote rol in de nieuwe visie op de module. We willen het bijvoorbeeld mogelijk maken om gemakkelijk bij een patiënt te informeren of hij of zij nog voldoende medicatie heeft. Dat gebeurt automatisch en alleen als het systeem aangeeft dat het nodig is. Als een patiënt nog voldoende heeft, is een aanvulactie op dat moment overbodig. Verandert er zorginhoudelijk iets in iemands dossier? Dan wil je dat als apotheker meteen weten, zodat je daar eenvoudiger op kan inspelen met bijvoorbeeld andere medicatie. Een integratie met de module Labelcoach zorgt er vervolgens voor dat een apothekersassistente direct het juiste merk van nieuwe medicatie kiest.”

Sterkere binding met patiënten

Door onder andere de input van een patiënt als variabele mee te nemen in de berekeningen van de module krijgt een apotheker een beter beeld van waar actie nodig is. En vooral ook van waar niet. “Daardoor kan een apotheker zich meer focussen op zorg verlenen”, legt Bezaan uit. “Dat versterkt de rol van de apotheker als medicatie-expert. Ook draagt het bij aan meer binding met patiënten. Als je merkt dat een patiënt te vaak medicijnen over heeft, kun je in gesprek over hoe dat komt en of de patiënt hulp nodig heeft.”

Nog krachtiger hulpmiddel voor apotheken

De toekomst van de Herhaalservice ziet er dus rooskleuring uit. Het realiseren van deze nieuwe kijk op de module vraagt nog wel flink wat werk. Bezaan: “We moeten een compleet andere infrastructuur opzetten en nieuwe databases aanleggen. Ook moeten we allerlei aanvullende informatie weten te ontsluiten. Dat vraagt gewoon tijd. We zijn al een eind, maar het is niet iets wat dit jaar al klaar is. Daarom leveren we telkens een stukje op. Denk aan het kunnen vastleggen van een vaste hoeveelheid per vaste levertermijn, zoals een tube per negentig dagen. Zo groeit de module gestaag uit tot een nog krachtiger hulpmiddel waardoor apothekers steeds efficiënter kunnen werken.”

Download ""