Nieuws overzicht
Deel op:

Uitrol nieuw abonnementsmodel PharmaPartners aanstaande

PharmaPartners start deze zomer met de uitrol van de pakketaanpak, het nieuwe abonnementsmodel. Alle modules die het werk van apotheken en huisartsenpraktijken makkelijker en efficiënter maken zijn vanaf dat moment ondergebracht in drie pakketten. In plaats van losse modules, nemen zorgverleners voortaan een pakket af.

Aan de nieuwe abonnementsvorm is lang gewerkt. In eerste instantie stond de implementatie op de planning voor het eerste kwartaal van 2023, maar dit bleek niet haalbaar. “Het was belangrijk om de tijd te nemen”, zegt Davina van Rijswijk, werkzaam als Manager Sales en Marketing Farmacie. “De pakketten moeten goed doordacht en onderbouwd samengesteld zijn, en ze moeten nauw aansluiten bij de behoeften van onze klanten. In het hele traject van de pakketaanpak was de feedback van de klanten erg belangrijk.’’

Samenstelling van de pakketten

Door te luisteren naar klanten kwam PharmaPartners tot een gebalanceerde verdeling van de pakketten. Klanten kunnen kiezen uit drie pakketten: een basispakket met functionaliteiten die iedere huisartsenpraktijk of apotheek minimaal nodig heeft om efficiënt te kunnen werken, en twee pakketten met daarin extra modules. Ook komt er een mogelijkheid om alle drie de pakketten af te nemen als een totaalpakket.

Met name aan het basispakket is de afgelopen periode zorgvuldig gesleuteld. “In eerste instantie wilden we dit pakket vrij omvangrijk maken, omdat we geloven dat onze software de huisarts ontzorgt”, zegt Linda Coomans, Manager Sales en Marketing Huisartsenzorg. “Met een groot pakket krijg je meer functionaliteiten, maar de prijs van het pakket is dan ook hoger. Niet iedereen wil dat, bleek uit de gesprekken met onze klanten. Daarom kiezen we voor een basispakket met functionaliteiten die elke huisartsenpraktijk ten minste moet hebben om prettig en efficiënt te werken. Vervolgens kunnen huisartsenpraktijken kijken of een uitgebreider pakket wellicht beter past bij de doelen en wensen van de praktijk.”

Meer pakketten, meer voordeel

De prijs van deze aanvullende pakketten houdt PharmaPartners bewust relatief laag, om optimale efficiëntie op de werkvloer te stimuleren. “Zo bieden we klanten op een laagdrempelige manier de gelegenheid om kennis te maken met de meerwaarde van een uitgebreider pakket”, zegt Coomans.

Haar collega Angela van den Berg, Manager Professional Services Huisartsenzorg, vult aan: “Onze software ontzorgt onze klanten, het helpt om efficiënter te werken. Daarom willen we het aantrekkelijk maken om meer pakketten af te nemen. Daarnaast hanteren we ook staffelvoordeel voor grote praktijken.”

Het proces om tot de juiste pakketten en prijzen te komen vergde veel tijd en zorg. “Het is heel belangrijk om draagvlak te hebben”, zegt Van den Berg. “In eerste instantie bij onze adviesraden en commissies van PharmaPartners, maar ook bij klanten die geen onderdeel zijn van deze overlegorganen. Onze pakketaanpak is door iedereen akkoord bevonden.”

In de zomer start de uitrol van het nieuwe abonnementsmodel. Eerst bij nieuwe klanten en bestaande klanten waarvan de contractperiode afloopt. Geleidelijk wordt het nieuwe concept voor iedereen de norm.

Digitalisering

Van Rijswijk is ervan overtuigd dat de nieuwe pakketaanpak apotheken en huisartsen helpt om efficiënter te werken. “Het is in mijn ogen heel logisch om voor deze pakketaanpak te kiezen. In het basispakket komen nu modules die in de oude situatie afzonderlijk afgenomen moesten worden. Dat gebeurde niet altijd, terwijl ze allemaal het werkproces verbeteren.”

Als voorbeeld noemt ze, voor farmacie, de module Digitaal Recept. Niet alle apotheken maken gebruik van deze module, maar volgens Van Rijswijk is dit eigenlijk onmisbaar. Papieren receptbriefjes gaan verdwijnen, stelt ze. “Dat hoort bij de digitalisering. Het draagt bij aan de efficiëntie en je bespaart veel papier. Zo maken we het proces ook duurzamer.”

Ook bijvoorbeeld een Track & Trace-module komt in het basispakket voor apotheken. “De bedoeling is dat het startpakket voor een apotheek volstaat voor de afhandeling van een recept van A tot Z, dus van binnenkomst tot het moment dat de patiënt het medicijn ophaalt. De patiënt kan de status hiervan dan ook zelf volgen.”

“Modules verdienen zichzelf snel terug”

Van Rijswijk erkent dat apotheken die nu alleen Pharmacom afnemen zonder losse modules, zoals Digitaal Recept en Track & Trace, in de nieuwe situatie iets duurder uit zijn. “Maar de modules die onze klanten krijgen in het startpakket zorgen voor zoveel meer efficiëntie. Het verdient zichzelf heel snel terug.”

“De basis van het werk wordt anders”, zegt ze. Door de software en slimme oplossingen van PharmaPartners hoeven apothekers minder administratief werk zelf te doen. “De tijd die je daarmee bespaart, kan je besteden aan zorg voor patiënten. Het basispakket voor apotheken is gericht op efficiënter werken en tijd besparen.”

Tijdwinst en efficiëntie

In deze tijd, waarin digitalisering een vlucht neemt en vacatures steeds lastiger opgevuld worden, is het enorm belangrijk om gebruik te maken van de digitale hulpmiddelen die er zijn. Van Rijswijk: “Iedere apotheek heeft te maken met arbeidskrapte. Juist nu is het heel belangrijk om slagen te maken met je digitalisering, zodat je niet per se afhankelijk bent van die ene assistente.”

Datzelfde geldt voor de huisartsenpraktijken, zegt Van den Berg. “Ons doel is om het werk in de huisartsenpraktijk zo efficiënt mogelijk in te richten en onze modules helpen daarbij. Alles draait om tijdwinst en efficiëntie. Daar is de grootste vraag naar bij onze klanten.”

Dankzij de pakketten krijgen praktijken nu standaard de beschikking over slimme, eenvoudige modules die ze eerder wellicht niet hadden. “We horen vaak dat medewerkers van huisartsenpraktijken zo druk zijn, dat ze geen tijd hebben om zich te verdiepen in ingewikkelde nieuwe dingen. Daarom focussen we ons op eenvoudige oplossingen. Iedereen moet snel snappen hoe het werkt en hoe je hiermee tijd bespaart.”

Transparant prijsbeleid

Een ander voordeel van het nieuwe abonnementsmodel is de duidelijke prijsstructuur. Er komen vaste pakketprijzen en kortingen. Coomans: “We krijgen van klanten regelmatig vragen over ons aanbod en onze facturen. Klanten begrijpen soms niet waarom ze voor iedere module los moeten betalen. Die onduidelijkheid nemen we met dit nieuwe en transparante abonnementsmodel weg.”

Alle modules voor huisartsen en apotheken worden ondergebracht in een pakket. Van Rijswijk: “Zo zorgen we ervoor dat innovaties toegankelijk zijn voor zo veel mogelijk klanten. De kosten van nieuwe modules worden dan namelijk gedeeld. Hierdoor heeft iedereen de mogelijkheid om tegen zo min mogelijk kosten alle software te gebruiken die helpt om je apotheek zo efficiënt mogelijk in te richten.”

Goede basis voor de toekomst

De pakketaanpak is voor PharmaPartners, haar klanten én patiënten een belangrijke stap richting een toekomstbestendige basis. “We werken met z’n allen aan een goede basis voor de toekomst”, zegt Van Rijswijk. “Dat is complex, ook omdat er veel gaande is in de eerstelijnszorg. We zien ontwikkelingen vanuit het Integraal Zorgakkoord en meer regionale samenwerkingen. Daar willen wij goed bij aansluiten.”

“Samenwerking staat centraal bij onze pakketten en modules”, vervolgt ze. “Samenwerking tussen de verschillende apotheken, maar ook regionaal in de hele keten. Alles heeft met elkaar te maken, het zijn allemaal kleine lapjes van een grote, mooie lappendeken.”

Heeft u vragen over de pakketaanpak van PharmaPartners? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een email naar marketing@pharmapartners.nl. We leggen de mogelijkheden en voordelen van deze nieuwe abonnementsvorm voor uw praktijk graag persoonlijk uit.

Download ""