Nieuws overzicht
Deel op:

Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland en stichting ©aliber sluiten eHealth-overeenkomst met PharmaPartners

Pharmapartners, Stichting ©aliber en Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER) tekenen overeenkomst inzet eHealth om zorg te dragen voor een goede patiëntenzorg en communicatie vanuit de apotheek.

Stichting ©aliber, dochterorganisatie van de Regionale Organisatie Huisartsen West Nederland, heeft voor de regio Zuid Holland Noord het initiatief genomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor een raamovereenkomst met Pharmapartners. De VER is gevraagd om zich aan te sluiten bij deze mogelijkheid en door de apothekers Karin Beuning en Marrit Wester is namens de VER hier positief op gereageerd. Namens Stichting ©aliber waren de bestuurders Hans Brehler, Frans Zonneveld en de ICT manager Jeroen van Embden, nauw betrokken bij de tot standkoming van de raamovereenkomst.

Diverse e-health toepassingen

De focus van de afgesloten raamovereenkomst is dat apothekers aangesloten bij de VER, gebruik kunnen maken van diverse e-health toepassingen in MijnGezondheid.net, namelijk:

  • Online inzage in de actuele medicatie status;
  • Medicatiepaspoort voor de patiënt;
  • Actueel Medicatie overzicht;
  • Medicatie overzicht inclusief Geneesmiddelen informatie voor de patiënt;
  • Medicatie herhalen;
  • e-Consult bij de apotheek;
  • Een Track & Trace koppeling t.b.v. van de bestelstatus van medicatie;
  • De app MedGemak. Met de app MedGemak heeft de patiënt toegang tot gemaksfunctionaliteiten, zoals medicatie bestellen, online vragen stellen et cetera.

De businessunit eHealth van PharmaPartners, vertegenwoordigt door Piet Hein Knoop als managing Director eHealth en Naomi Cools als Accountmanager eHealth, richt zich op het ontzorgen van zorgverleners door het aanbieden van het patiëntenportaal MijnGezondheid.net en de aanvullende app MedGemak. Deze digitale oplossingen voor de patiënt zijn volledig geïntegreerd met het huisartseninformatiesystemen Medicom en het apothekersinformatiesysteem Pharmacom.

De Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER) verzorgt gecoördineerde, gemandateerde en professionele vertegenwoordiging van de beroepsgroep van apothekers in de regio met gestructureerde terugkoppeling naar de leden.​ De vereniging vertegenwoordigt de beroepsgroep van apothekers en draagt bij aan de beste farmaceutische zorg, dichtbij huis.

Door de unieke integratie in de informatiesystemen van PharmaPartners kunnen de apothekers die aangesloten zijn bij de VER profiteren van een modern e-health platform voor veilige, professionele en efficiënte communicatie met de patiënten. Door de gezamenlijk e-health propositie van de huisartsen en de apotheken, wordt tevens de samenwerking binnen de regio versterkt en wordt er ingespeeld op de zorgontwikkeling van patiëntenparticipatie.

Ondertekening

Namens Stichting ©aliber waren bestuurders Hans Brehler en Frans Zonneveld evenals ICT-manager Jeroen van Embden betrokken bij de totstandkoming van de raamovereenkomst. Bij de ondertekening van de raamovereenkomst waren bestuursleden Karen Beuning en Marrit Wester aanwezig namens de VER. Vanuit PharmaPartners was Piet Hein Knoop, Managing Director eHealth van PharmaPartners, aanwezig.

Apothekers die bij de VER zijn aangesloten en meer informatie willen n.a.v. de raamovereenkomst, kunnen mailen naar bestuur@ver-apothekers.nl.

Stichting ©aliber
Stichting ©aliber is een faciliterende en ondersteunende organisatie, gericht op het ontzorgen van zorgverleners in de regio Zuid-Holland Noord. Stichting ©aliber is verbonden aan de Regionale Organisatie van Huisartsen West-Nederland (ROHWN).

Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland
De Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER) verzorgt gecoördineerde, gemandateerde en professionele vertegenwoordiging van de beroepsgroep van apothekers in de regio. Zo draagt de vereniging bij aan de beste farmaceutische zorg, dichtbij huis.

PharmaPartners
PharmaPartners biedt samenwerkende zorgverleners en patiënten geïntegreerde zorgsystemen die toegang geven tot betrouwbare, actuele en complete (patiënten)informatie.

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Marrit Wester (voorzitter VER), Piet Hein Knoop (Managing Director eHealth PharmaPartners), Karin Beuning (penningmeester VER) en Hans Brehler (bestuurder ©aliber) bij de ondertekening van de raamovereenkomst. Jeroen van Embden (ICT-manager ©aliber) ontbreekt op de foto.

Download ""