producten-blokken
Nieuws overzicht
Deel op:

ZON ICT nieuwe gecertificeerde installatiepartner van PharmaPartners

PharmaPartners verwelkomt ZON ICT als nieuwe officieel gecertificeerde installatiepartner. “De certificering is een bevestiging van onze professionaliteit en de wil om samen te blijven werken aan de beste ICT-oplossingen voor huisartsenpraktijken en apotheken”, aldus projectleider ICT George Vollebregt van ZON ICT.

PharmaPartners ontwikkelde twee jaar geleden een eigen certificeringsprogramma met een aantal ervaren installatiepartners. “Een goed initiatief”, vindt Vollebregt. “Technische ondersteuning van eerstelijnszorgsystemen zoals Medicom en Pharmacom is een vak apart. Het is prettig als installateurs de systemen goed kennen en tegelijkertijd verstand hebben van de werkwijze in huisartsenpraktijken en apotheken. Dat zorgt voor een soepele implementatie en goed onderhoud van systemen.”

In overleg met vijf installatiepartners formuleerde PharmaPartners de kwaliteitseisen. Zo voldoen alle installatiepartijen aan de ISO 27001 normering voor informatiebeveiliging, zijn ze 24/7 bereikbaar voor technische ondersteuning en hebben ze bewezen kennis van Pharmacom en Medicom. Daarnaast volgen de installateurs elk jaar nieuwe trainingen en kennissessies over beide systemen.

“Technische ondersteuning van eerstelijnszorgsystemen zoals Medicom en Pharmacom is een vak apart. Het is prettig als installateurs de systemen goed kennen en tegelijkertijd verstand hebben van de werkwijze in huisartsenpraktijken en apotheken. Dat zorgt voor een soepele implementatie en goed onderhoud van systemen.”
projectleider ICT George Vollebregt van ZON ICT

Persoonlijk contact

Deze en andere afspraken zijn eind vorig jaar dus ook vastgelegd in het contract tussen PharmaPartners en ZON ICT. “Maar minstens zo belangrijk als de afspraken op papier is onze persoonlijke betrokkenheid en transparante service”, vindt Vollebregt. “Onze service is persoonlijk, we werken met korte lijntjes. Aan de servicedesk zitten bijvoorbeeld altijd dezelfde, bekende servicedienstmedewerkers die vragen van zorgverleners zo snel mogelijk proberen te beantwoorden en ook in de praktijk komen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met de werkwijze in de praktijk. Om een voorbeeld te noemen: onze technici zullen niet op maandagochtend 8 uur op de stoep staan.  We plannen zoveel mogelijk afspraken in pauzes of, nog beter, lossen problemen op afstand op.”

Probleemloos doorwerken

Kenmerkend voor ZON ICT en de andere gecertificeerde installatiepartners is dat zij zich verbonden voelen met de eerstelijnszorgverleners. Naast ZON ICT zijn dat: Westers AutomatiseringArcus ITMeerschap en Cobbler. Uiteraard kunnen zorgverleners zelf een  installatiepartner kiezen. “Maar een gecertificeerde partij komt de informatieveiligheid en continuïteit van ondersteuning altijd ten goede”, zegt Vollebregt. “Omdat wij alle ins en outs van Medicom en Pharmacom kennen, kunnen wij huisartsen en apothekers echt helpen om makkelijker te werken. “ Zo hielpen wij veel praktijken in de regio Rotterdam om hun patiënten online inzage te geven via MijnGezondheid.net. En uiteraard volgen wij de juiste procedures om met privacygevoelige informatie om te gaan. Ons voornaamste doel is dat huisartsen zonder storingen en probleemloos veilig kunnen doorwerken.”

“Omdat wij alle ins en outs van Medicom en Pharmacom kennen, kunnen wij huisartsen en apothekers echt helpen om makkelijker te werken. “ Zo hielpen wij veel praktijken in de regio Rotterdam om hun patiënten online inzage te geven via MijnGezondheid.net. En uiteraard volgen wij de juiste procedures om met privacygevoelige informatie om te gaan. Ons voornaamste doel is dat huisartsen zonder storingen en probleemloos veilig kunnen doorwerken.”  
projectleider ICT George Vollebregt van ZON ICT

ZON ICT

Als specialist in hardware-oplossingen voor de eerste lijn heeft ZON ICT een bijzondere historie. Het bedrijf valt onder zorggroep ZONBOOG in de regio Rijnmond. Projectleider ICT George Vollebregt legt uit: “Vanuit de ICT-afdeling van ZONBOOG ontstond de behoefte en het plichtsbesef om niet alleen onze eigen collega’s, maar ook andere huisartsen in de regio te ondersteunen bij de aanschaf, inrichting, implementatie en het onderhoud van ICT. ZON ICT is dus geen hardcore installatiepartij die het hele land bedient, maar een kleine eend in de bijt die dichtbij de huisartsen staat. En ook al groeit en opereert ZON ICT steeds vaker buiten de regio. Deze groei mag nooit ten koste gaan van onze daadkracht, flexibiliteit en persoonlijke benadering.”

ZONBOOG werkt van oudsher met Medicom en Pharmacom. “Met PharmaPartners zoeken we echt samen naar de best mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om mobiel werken of telefonie-integratie. Over nieuwe modules als Slimme protocollen hebben we intensief meegedacht. Zodra er een koppeling gerealiseerd moet worden, weten wij waar het over gaat en kunnen we nieuwe ICT-oplossingen van a tot z technisch werkend krijgen.”

ZON ICT ondersteunt 200 huisartsen met Medicom en 25 apotheken met Pharmacom. Een belangrijke dienst is het clusterbeheer dat de samenwerkende apothekers en huisartsen in de regio Rijnmond ontzorgt. Het gezamenlijk gebruik van medische gegevens en basistabellen op een cluster vereist een goede organisatie”, aldus Vollebregt.

Als officiële installatiepartij van PharmaPartners wil ZON ICT vooral heel toegankelijk, persoonlijk  en flexibel inspelen op de vragen en wensen van huisartsen. “Ons doel is om op die oplossingen neer te zetten waarvan wij denken dat de huisarts die nodig heeft. Het belangrijkste is nog altijd een veilig en stabiel systeem. Een huisarts moet op de eerste plaats probleemloos en gemakkelijk kunnen doorwerken. En daar zorgen wij voor.”

 

 

 

 

Download ""