Samenwerken
Nieuws overzicht
Deel op:

Zorggroep RCH tackelt hoge werkdruk met regionale ICT

Helemaal in lijn met de landelijke trend gaat Zorggroep RCH Midden Brabant de versplintering van ICT-systemen in de regio fors beperken. “Alleen vanuit één, maximaal twee HISSEN kunnen we alle 160 huisartsen in de regio optimaal ondersteunen en ontzorgen”, aldus RCH-directeur Theo Bisschops. Medicom van PharmaPartners is leidend. “Het systeem scoort goed op belangrijke functionaliteiten zoals veilige gegevensuitwisseling en e-health.”

Ondertekenen contract

V.l.n.r. Suzanne van Aarle, managing director PharmaPartners Huisartsenzorg, Theo Bisschops, directeur RCH en Piet Hein Knoop, managing director eHealth

Deze maand zette RCH Midden Brabant de handtekening onder een mantelovereenkomst met PharmaPartners. De overeenkomst houdt onder meer in dat beide partners zich komende vijf jaar samen inzetten om meer huisartsen te ondersteunen bij een optimaal gebruik van Medicom. Ook worden huisartsen gestimuleerd de overstap naar Medicom te maken.

"Ontzorgen is het toverwoord"
Theo Bisschops, directeur Zorggroep RCH Midden Brabant

“PharmaPartners is erg blij met de mantelovereenkomst”, zegt Suzanne van Aarle, Managing Director Huisartsenzorg. “We verstevigen onze samenwerking om huisartsen in de regio Tilburg nog beter te kunnen helpen om goede kwaliteit van zorg te blijven leveren. Dat doen we met zowel slimme ICT-oplossingen als een op maat gemaakt opleidingstraject.”

Gebruikers ontvangen verbeter-, opleiding- en ondersteuningsvoorstellen. Bijvoorbeeld om (nog onbekende) applicaties slimmer in te zetten. Theo Bisschops: “Ontzorgen is het toverwoord. Door inzet van efficiënte middelen houden we meer menskracht over voor de zorg. En echt, huisartsen kunnen nog een hele efficiencyslag maken door IT-oplossingen maximaal te benutten.”

 Eén HIS kent alleen voordelen

In Midden Brabant beheert 70 procent van de huisartspraktijken 230.000 patiëntendossiers via het informatiesysteem Medicom. De overige 30 procent werkt met vijf andere HISSEN. “Het ontbreken van centrale regie op het gebied van IT begint zich te wreken”, zegt Bisschops. “Het is evident dat één, maximaal twee regionale informatiesystemen de huisarts enkel voordelen oplevert. Zowel prijstechnisch als inhoudelijk. Dat gaan we dan ook stimuleren.”

Regionale ICT is een manier om capaciteitsproblemen in de zorg op te lossen”, denkt RCH. “Neem de mogelijkheden van data-analyse om risicogroepen te definiëren. Of prognoses te maken over welke zorg wanneer gewenst is. Als zorggroep willen we niks liever dan huisartsen daarbij helpen. Maar dat is niet haalbaar via verschillende informatiesystemen. Hetzelfde geldt voor verbindingen met andere zorgpartijen. Deze kunnen we alleen realiseren met één, maximaal twee HISSEN.”

Voordelen Medicom

Medicom is van oudsher leidend in Midden Brabant. De keus voor een mantelovereenkomst met PharmaPartners lag voor RCH dan ook voor de hand. “De ervaringen met het systeem zijn goed”, vertelt Bisschops. “Huisartsen vinden Medicom gebruiksvriendelijk. En veilige gegevensuitwisseling is gegarandeerd door de directe koppeling met het apothekersinformatiesysteem Pharmacom. Daarop zijn bijna alle apothekers in de regio aangesloten.”

“Een ander voordeel is de vergaande integratie van Medicom met het digitale patiëntportaal MijnGezondheid.net”, zegt Rene van Riel, informatiemanager van RCH. “Met het patiëntportaal voldoen huisartsen vanuit hun eigen bekende IT-omgeving aan de nieuwe wet rond digitale dossierinzage. Daarnaast biedt deze applicatie mogelijkheden tot e-services- e-consults en digitaal afspraken maken.” Praktijken krijgen voorlichting en ondersteuning van PharmaPartners om ervoor te zorgen dat assistentes en patiënten daadwerkelijk gebruik gaan maken van e-health. “Daarmee verbeteren we de patiëntenzorg en het helpt om de hoge werkdruk in de praktijk te tackelen”, aldus Van Riel.

"Een ander voordeel is de vergaande integratie van Medicom met het digitale patiëntportaal MijnGezondheid.net"
Rene van Riel, informatiemanager Zorggroep RCH Midden Brabant

Over Zorggroep RCH Midden Brabant

Zorggroep RCH Midden-Brabant BV regelt met zorgaanbieders in de regio onder meer zorg op het gebied van Diabetes, astma, COPD, hart- en vaatziekten, GGZ en Ouderenzorg. Deze zorgaanbieders zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten, medische pedicures en diverse specialisten hebben een contract met Zorggroep RCH. Via dit contract bieden zij zorg op dezelfde wijze aan zoals is vastgelegd in de zorgprogramma’s.

Download ""