Nieuws overzicht
Deel op:

Zorguitdagingen landelijk en regionaal aanpakken | nieuwe rol Sander de Jong

“Samen met alle betrokkenen jaarlijks minimaal één regionale of landelijke zorgontwikkeling aanpakken: dat is mijn doel. Met aanpakken bedoel ik de ontwikkeling opzetten, uitwerken en ook echt gaan uitvoeren. Bovendien móet die ontwikkeling de samenwerking tussen zorgverleners goed ondersteunen.” Sander de Jong is sinds medio dit jaar Strategisch Portfolio Expert bij PharmaPartners. Hij wil zich vanuit deze functie hard maken voor een sterke (eerstelijns)zorg, ook en zeker in de toekomst.

 

“De zorg heeft veel uitdagingen, waaronder het personeelstekort en de toenemende vraag naar zorg. Die uitdagingen vragen om een nieuwe manier van zorg voor de toekomst. Samenwerking en ICT spelen in die verandering een noodzakelijke rol.”

Uitdagingen voor de zorg
“Het grootste deel van de wensen vanuit onze klanten richt zich op functionaliteit en gebruiksgemak. Onze roadmap staat vol met deze wensen. Deze wensen zijn gericht op hoe de zorg op dit moment georganiseerd is, terwijl de toekomstige uitdagingen van de zorg een grote verandering vragen”, legt De Jong uit. “We kunnen er niet meer omheen dat de zorg verandert, maar hebben wel invloed op hóe de zorg verandert.”

De Jong richt zich vanuit zijn rol op dat ‘hoe’ en wil onderwerpen aan de voorkant al beïnvloeden, voordat ze echte gevolgen hebben voor de zorg. “Ik kijk mee naar welke richting we op willen, wat de randvoorwaarden daarvoor zijn, qua afbakening, urgentie en financiering. Mijn achtergrond en kennis helpen me hier enorm bij.”

Juiste persoon voor de taak
De Jong startte na zijn opleiding Bedrijfswiskunde en Informatica in 1999 bij PharmaPartners. “Als stagiair, consultant en productmanager heb ik al onze producten van A tot Z mogen leren kennen en heb ik veel kennis opgedaan over hoe de zorg georganiseerd is.” Na zijn executive MBA ging De Jong aan de slag als directeur van HI-Systems en de laatste 5,5 jaar was hij directeur PharmaPartners Farmacie.

De Jong maakte de overstap naar zijn nieuwe rol, zodat hij gas terug kan nemen. “Ik stap heel bewust uit de directie van PharmaPartners vanwege mijn persoonlijke situatie. Mijn vrouw is ernstig ziek en ik wil er graag meer voor haar en de kinderen zijn”, vertelt De Jong. “Ik heb van dichtbij ervaren hoe slecht de uitwisseling van zorggegevens in Nederland is. Iedere keer dat we een nieuw ziekenhuis binnen stappen, moeten alle gegevens opnieuw verzameld worden zoals medicatie, scans, bloedwaardes en metingen. Hier had zo veel tijd en zorg bespaard kunnen worden, omdat deze informatie al bekend is.” De Jong is vastbesloten om deze situatie te verbeteren.

Samenwerken in de regio
Volgens hem biedt regionale samenwerking een oplossing. “De overgang naar een andere aanpak van zorg kan niet ieder voor zich maken. Hiervoor moeten we met elkaar samenwerken.” Als voorbeeld hiervan noemt De Jong de regierol van huisartsen: “Zij verenigen zich steeds vaker in zorggroepen en zoeken naar de samenwerking met alle zorgverleners (apotheken, ziekenhuizen, thuiszorg en ggz) in de regio. Onze ICT kan hun hierbij helpen.”

Op zo’n moment pakt De Jong als Strategisch Portfolio Expert zijn rol. “Je wil toe naar een ICT-totaaloplossing. Niet alleen voor huisartsen en apotheken, maar ook voor patiënten en de andere zorgverleners in de regio en de wijk. Daarom praat ik met groepen zorgverleners over hun behoeftes en haak ik derde partijen als Topicus, HINQ en Health Base aan. Zo komen we samen tot een totaaloplossing.”

Landelijke dossiers inzetten voor betere zorg
Niet alleen regionaal is samenwerken nodig, ook landelijk is het noodzakelijk. “Willen we onze zorg voorbereiden op de toekomst, dan moet de veranderende zorg ook landelijk begeleid worden vanuit bijvoorbeeld de politiek of zorgkoepels, wat nu ook steeds meer gebeurt”, legt De Jong uit. “Landelijke dossiers richten zich op dit moment op mogelijke gegevensuitwisseling tussen zorgverleners; standaarden voor deze uitwisseling; en wetgeving over patiëntveiligheid.”

Ook hier is de functie van De Jong van belang: “Vanuit PharmaPartners willen wij een rol spelen in het waarmaken van deze dossiers. Goede, landelijke beslissingen bieden de zorg in Nederland namelijk de kans om naar een nog hoger niveau te stijgen. Bovendien ontstaat ruimte voor nieuwe vormen van patiëntzorg die aansluiten bij wat de patiënt zelf wil.”
Op de toekomst voorbereid

De Jong ziet een sterke verbinding tussen deze landelijke ontwikkelingen en de regionale samenwerkingen van zorgverleners. “Landelijke ontwikkelingen staan niet los van regionale, maar kun je juist gebruiken om regionale doelen te behalen. Zo hebben zorgverleners zelf ook veel meer inspraak in welke kant de zorgverlening op gaat en komen we tot de beste zorg, ook in de toekomst.”

Download ""