innovaties-lego
Nieuws overzicht
Deel op:

Zorroo en PharmaPartners maken zich samen sterk voor doorontwikkeling ICT binnen huisartsenzorg

Zorggroep Regio Oosterhout en Omstreken (Zorroo) en PharmaPartners hernieuwden tussen Kerst en Oud op Nieuw hun samenwerking met betrekking tot de software-oplossingen voor huisartsen. “Samen met PharmaPartners laten we zien dat huisartsen en ICT zich wel degelijk snel ontwikkelen en dat we hier de wensen van de patiënt en overheid in meenemen. Dat bereiken we door samen te innoveren en de zorg leidend te laten zijn in de ontwikkeling van ICT”, laat Daan Kerklaan, directeur Zorroo weten.

Zinvolle en snelle ICT-ontwikkeling

“De rol van ICT binnen de zorg wordt steeds belangrijker en prominenter. Dat laat deze periode van corona en zorg op afstand zien. Gelukkig zijn er mogelijkheden te over in de ICT”, aldus Daan Kerklaan, “Ik kijk uit naar de hernieuwde samenwerking met PharmaPartners. Met name naar het gezamenlijk verbeteren van de oplossingen en diensten, het inslaan van nieuwe ontwikkelpaden en samen het verschil maken.” Directeur PharmaPartners Huisartsenzorg, Suzanne van Aarle: “Partners als Zorroo geven ons waardevolle input over welke mogelijkheden en ontwikkelingen zinvol zijn voor huisartsen en hun patiënten, en de zorg in het algemeen. Zo zorgen we dat ICT de zorg versterkt en ontlast.”

“Samen met PharmaPartners laten we zien dat huisartsen en ICT zich wel degelijk snel ontwikkelen en dat we hier de wensen van de patiënt en overheid in meenemen. Dat bereiken we door samen te innoveren en de zorg leidend te laten zijn in de ontwikkeling van ICT”
Daan Kerklaan | Directeur Zorroo

Kerklaan vertelt verder: “We zijn het contract als regio aangegaan. Hierdoor kunnen we zaken op regioniveau beter aanpakken, ontwikkelen en implementeren. Zo ontwikkelt de zorg in de regio zich gelijkwaardig op ICT-gebied. Daarin is PharmaPartners heel belangrijk. ICT moet ondersteunend zijn aan deze gedachte over zorg, terwijl de ICT nu vaak leidend is.”

Een eerlijk gesprek

“De samenwerking met PharmaPartners is laagdrempelig. Ze zijn goed te benaderen, willen luisteren en continu verder door ontwikkelen. Ook staat PharmaPartners open voor nieuwe zienswijzen en afwijkende visies”, vertelt Kerklaan. Suzanne van Aarle hoort dit graag: “We gaan het eerlijke gesprek aan met onze partners. We horen graag wat er goed gaat, maar nog liever horen we wat er beter kan.”

MedicomSmart

Een voorbeeld van een oplossing die PharmaPartners verder door ontwikkelt dankzij de gesprekken met Zorroo, is MedicomSmart. “De waardevolle input van Zorroo heeft ertoe geleid dat wij MedicomSmart door ontwikkelen tot een regionaal kennissysteem”, vertelt Van Aarle, “Een ontwikkeling die in de proeftuin Gezonde Zorg Gezonde Regio is opgestart. Deze ontwikkeling willen we in samenwerking met Zorroo, INSZO en Stichting HealthBase verder uitbouwen, waarbij we regionale transmurale afspraken in MedicomSmart gaan faciliteren.”

De uitkomsten die het gevolg zijn van deze nieuwe aanpak, worden via beslisondersteuning geïntegreerd aangeboden in het werkproces van de zorgverlener. Kerklaan: “Zo willen we slimmer omgaan met de vraag naar zorg en de zorg ontlasten.”

“We gaan het eerlijke gesprek aan met onze partners. We horen graag wat er goed gaat, maar nog liever horen we wat er beter kan.”
Suzanne van Aarle | Managing Director Huisartsenzorg bij PharmaPartners

Zelfredzaamheid van de patiënt vergroten

Een manier om de zorg te ontlasten is het op de juiste manier vergroten en ondersteunen van de zelfredzaamheid van de patiënt . Steeds meer patiënten nemen een actieve rol in hun eigen gezondheid en zorg. “Nu ligt een groot gedeelte van de dossiervorming bij de huisarts, maar dat verschuift naar de patiënt en zijn of haar netwerk. Het gebruik van data is hierbij onontbeerlijk”, vertelt Kerklaan.

Van Aarle: “MijnGezondheid.net en MedGemak faciliteren de zelfredzaamheid van de patiënt zodat die verschuiving mogelijk is. Zo krijgt de patiënt op een veilige manier inzicht in de eigen actuele medische en medicatiegegevens, en krijgt hij betrouwbare informatie over geneesmiddelen en aandoeningen.” Doordat de eHealth-oplossing volledig geïntegreerd is in Medicom, is deze data ook altijd voor de huisarts inzichtelijk.

 

“MijnGezondheid.net en MedGemak faciliteren de zelfredzaamheid van de patiënt zodat die verschuiving mogelijk is. Zo krijgt de patiënt op een veilige manier inzicht in de eigen actuele medische en medicatiegegevens, en krijgt hij betrouwbare informatie over geneesmiddelen en aandoeningen.”
Suzanne van Aarle | Managing Director Huisartsenzorg bij PharmaPartners

Over Zorroo

Zorggroep Regio Oosterhout & Omstreken is een regionaal samenwerkingsverband van zo’n 70 huisartsen. Samen maken zij zich sterk voor goed afgestemde huisartsenzorg in Oosterhout en omstreken. Innovatie en verbinding zijn hierbij hun kernwaarden.

Zorroo staat voor zorg op maat. Daarbij is specifiek aandacht voor jeugd en ouderen. Deze eerstelijnszorg is veelal vastgelegd in zorgprogramma’s. Daarbinnen werkt Zorroo nauw samen met andere zorgpartners. Ook pakt Zorroo een bredere rol in de regio op door samenwerking met gemeenten, welzijnsorganisaties en patiëntenorganisaties. Zo ontvangen patiënten de best mogelijke zorg, afgestemd op hun persoonlijke situatie.

Over PharmaPartners

PharmaPartners bouwt al veertig jaar zorgsystemen voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn. Deze systemen bouwen ze vanuit de overtuiging dat ICT-oplossingen moeten kunnen meebewegen met de manier waarop zorgverleners willen werken en samenwerken. Binnen de praktijk of apotheek, de zorgorganisatie en de regio. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat je samen meer bereikt dan alleen, maken ze ICT die verbindt.

     PharmaPartners-logo

Download ""