Samenwerken
Nieuws overzicht
Deel op:

Zusterbedrijven PharmaPartners en Topicus maken zich sterk voor betere regionale samenwerking tussen zorgverleners

PharmaPartners en softwaredienstverlener Topicus zijn sinds februari 2021 offi cieel zusterbedrijven. De twee organisaties zijn nu beide onderdeel van Topicus.com. Dat biedt unieke mogelijkheden voor nog betere ondersteuning bij eerstelijns-, chronische en ketenzorg én meer samenwerking tussen zorgverleners op regionaal niveau.

Topicus richt zich met impactvolle IT-oplossingen onder andere op het zorgdomein. Daarbij specialiseren ze zich in informatiesystemen voor publieke gezondheid, zorgverzekeraars en netwerkzorg in de breedste zin, inclusief acute zorg. Dat begon ooit met het ondersteunen van huisartsen bij hun declaratieafhandeling en bij hun chronische zorg en ketenzorg. “Ons gezondheidsplatform VIPLive verbindt zorgverleners op regionaal niveau”, vertelt Rosa Scherjon, Businessline Manager bij Topicus Zorg. “We hebben daarmee dezelfde ambitie als PharmaPartners, namelijk met behulp van slimme IT-oplossingen zorgverleners de ruimte geven om optimaal hun werk te kunnen doen. In plaats van continu bezig te zijn met administratieve taken. Het verbinden van systemen is daarbij cruciaal om regionale samenwerking en andere zorgprocessen zo soepel mogelijk te laten verlopen.” Gerard van Haperen, Adjunct Directeur Huisartsenzorg bij PharmaPartners: “Met een alsmaar groeiende zorgvraag is goede samenwerking tussen zorgverleners belangrijker dan ooit. Daarbij heeft een huisarts vaak de regie. Om dat te faciliteren, werken we al sinds 2015 uitstekend samen met Topicus. Nu zijn we dus zelfs familie en dat biedt ongekende kansen.”

Roadmap naar nog betere software

De bedrijven blijven los van elkaar opereren, legt Scherjon uit: “We behouden onze eigen strategieën. Maar het wordt veel makkelijker om elkaar te vinden, data te ontsluiten en samen onze systemen te verbeteren.” Daarin zijn de eerste stappen zelfs al gezet. “We hebben samen een roadmap opgesteld met zeven belangrijke punten waar we de komende tijd aan willen werken”, vertelt ze.

Actieve rol voor Medicom in zorgcoördinatie

De drie belangrijkste punten in die roadmap gaan voornamelijk over het realiseren van een nog betere verbinding tussen VIPLive en huisartsinformatiesysteem Medicom. “Topicus heeft een goede oplossing voor acute zorg die de zorgcoördinatie tussen de betrokken zorgverleners makkelijk maakt”, stelt Van Haperen. “Ons eerste belangrijke streven is om te realiseren dat huisartsenposten patiëntendossiers uit Medicom kunnen raadplegen en vervolgens terugkoppeling naar de huisarts kunnen geven. Vanzelfsprekend alleen binnen het samenwerkingsverband van de regio.”

Dag en nacht online consult

Het tweede punt is het verbeteren van de bestaande koppeling tussen Medicom en VIPLive. “We leveren al jaren data aan Topicus, maar de terugkoppeling naar het HIS gebeurt nu nog op basis van oude standaarden”, vervolgt Van Haperen. “Die integratie willen we moderniseren.” Het derde punt heeft betrekking op de Topicus-applicatie Spreekuur.nl. “We willen het voor patiënten mogelijk maken om dag én nacht online terecht te kunnen met een zorgvraag”, zegt Scherjon. “Vergelijkbaar met de integratie van MijnGezondheid.net, Medicom en Moet ik naar de dokter?”, vult Van Haperen aan. Scherjon: “Spreekuur.nl maakt door de ingebouwde triage een inschatting wanneer de patiënt online advies moet krijgen. Bij een dringende vraag is dat binnen 30 minuten door de huisartsenpost en als het minder spoed heeft de volgende werkdag door de eigen praktijk. Dat geeft de patiënt meer regie én het scheelt weer een telefoontje naar de huisartsenpost of -praktijk. Bij de realisatie daarvan kunnen we de hulp van PharmaPartners goed gebruiken.”

In één klap naar sterkere regionale samenwerking

De nauwere samenwerking belooft dus veel goeds, zowel voor klanten als patiënten. “We zijn beide marktleider in onze segmenten”, stelt Van Haperen. “Wanneer je PharmaPartners en Topicus combineert, krijg je samen een unieke positie. Er zijn al lange tijd landelijke ontwikkelingen gaande om de samenwerking tussen zorgverleners op landelijk niveau te verbeteren. Dat verloopt moeizaam. Nu onze organisaties zusterbedrijven zijn, krijgen wij op regionaal niveau voor elkaar wat landelijk al jaren niet lukt. In co-creatie met onze klanten kunnen we samen ook eenvoudiger en sneller dan voorheen tot werkbare oplossingen komen. Dat gaan onze klanten zeker merken.” Scherjon vult aan: “Denk aan meer gebruiksvriendelijke oplossingen en op meer vlakken een sterkere data-integratie. Dat gaat de dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners makkelijker maken, zodat ze meer ruimte krijgen voor betere zorg. En daar draait het allemaal om.”

Download ""