Samen-bouwen-aan-goede-ICT

Medicom Multidisciplinair

Terug
Chronische zorg en samenwerking inrichten op úw manier
Als huisarts wilt u de toenemende en steeds complexere zorgvraag efficiënt en effectief invullen in samenwerking met alle disciplines binnen en buiten de praktijk. Medicom Multidisciplinair helpt u daarbij. Dit ICT-platform voor (chronische) eerstelijnszorg in en rond de huisartsenpraktijk biedt nu al slimme functies waarmee u de multidisciplinaire zorg kunt organiseren zoals u dat wilt. En terwijl u daarvan de voordelen plukt, breiden wij de mogelijkheden verder uit.

Download hier de Infographic Medicom Multidisciplinair

Met of zonder keteninformatiesysteem?

Wilt u dat uw praktijkondersteuners de chronische zorg registreren in Medicom of in een apart keteninformatiesysteem (KIS)? Met Medicom Multidisciplinair heeft u de keuze. Medicom biedt de benodigde protocollen en via het virtuele KIS van VIP Calculus werkt u samen met ketenpartners en verwerkt de zorggroep de declaraties. De protocollen maken we met nieuwe technologie nog slimmer voor u, zodat alle informatie die al in Medicom beschikbaar is automatisch wordt ingevuld. Dat scheelt een hoop administratie. Geeft u de voorkeur aan werken met een KIS, dan biedt Medicom daarvoor uiteraard ook goede ondersteuning en uitgebreide gegevensuitwisseling.

Om het chronisch consult nog effectiever te laten verlopen, met meer aandacht voor de onderwerpen waar uw patiënt het zelf over wil hebben, ontwikkelen we vragenlijsten die uw patiënt ter voorbereiding van het consult kan invullen en maken we in één oogopslag inzichtelijk waar uw patiënt onder behandeling is.

Grip op chronische zorg

Het volledig geïntegreerde expertsysteem MedicomSmart is een belangrijke bouwsteen van Medicom Multidisciplinair. Het ondersteunt u bij het volgen van de richtlijnen en het identificeren van patiënten met een verhoogd risico op een bepaalde ziekte. Als het systeem bijvoorbeeld signaleert dat er kalium moet worden geprikt bij een patiënt, dan maakt u met één druk op de knop een labaanvraag. En een overzicht van diabetespatiënten die een controle hebben gemist, zet u eenvoudig door naar de praktijkondersteuner voor nadere beoordeling, het oproepen van patiënten en opvolging. Zo levert MedicomSmart een bijdrage aan betere zorg én een soepel werkproces in uw huisartsenpraktijk.

Voor zorggroepen ontwikkelen we populatiemanagement op basis van zorgdata. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om op regioniveau het medicatiegebruik bij een specifieke indicatie te optimaliseren.

Flexibiliteit bij anderhalvelijnszorg

Met de Innovatieve Praktijk heeft u de mogelijkheid om ziekenhuisverplaatste zorg goed te organiseren in samenwerking met een specialist ouderengeneeskunde of andere zorgverleners buiten de praktijk. De POH of assistente boekt afspraken eenvoudig in voor de externe zorgverlener en deze heeft bij het openen van de afspraak inzage in de relevante dossiergegevens van de patiënt.

Uitgebreide functionaliteit voor authenticatie en autorisatie en een mogelijkheid om als geautoriseerde medewerker vanaf iedere willekeurige pc of laptop binnen of buiten de praktijk in te loggen, zijn in ontwikkeling.

Samenwerking over lijnen en domeinen

Uw patiënten bewegen tussen eerste en tweede lijn, maken gebruik van thuiszorg en hebben te maken met sociale vraagstukken. Om uw patiënten goed te kunnen begeleiden op hun pad door de zorg, is betrouwbare informatie-uitwisseling met alle betrokken partijen van groot belang. Via het XDS-platform van VANAD Enovation ontsluiten wij in Medicom alle diagnostische (beeld)informatie uit het ziekenhuisinformatiesysteem. Straks kunnen specialisten op hun beurt de relevante informatie uit het huisartsendossier ophalen. Daarna leggen we de verbinding tussen de huisartsenpraktijk en thuiszorg en gemeenten. Zo draagt Medicom Multidisciplinair bij aan betere en veiligere integrale zorg.

Meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""