Samen-bouwen-aan-goede-ICT

MedicomSmart

Terug
Optimale zorg door advies op maat
MedicomSmart is een volledig in Medicom geïntegreerd expertsysteem, dat u ondersteunt tijdens uw praktijkvoering op momenten dat het echt nodig is. Uw voordeel: betere zorg met meer tijdefficiëntie. MedicomSmart omvat de volgende functionaliteiten: richtlijnondersteuning en casefinding.

Aanleiding

Vanuit de markt komen steeds vaker verzoeken om op basis van patiëntgegevens uit het medisch dossier van de huisarts en andere bronnen, patiënten te identificeren die een verhoogd risico hebben op een (ernstige) aandoening of niet optimaal worden behandeld (richtlijnondersteuning). Daarnaast geven Medicom-gebruikers aan behoefte te hebben om met behulp van risicostratificatie patiënten met een chronische ziekte te includeren voor aanvullende zorg gefinancierd in S2 of S3. MedicomSmart maakt dit mogelijk. Dit expertsysteem is ontwikkeld door PharmaPartners in samenwerking met Health Base.

Richtlijnondersteuning: meer tijd over voor de patiënt

De afgelopen jaren groeide de behoefte bij huisartsen aan een hulpmiddel dat hen ondersteunt bij de controle en behandeling van patiënten. De medische kennis verdubbelt elke vijf jaar. Ook moeten huisartsen door de verschuiving van tweedelijnstaken naar de eerstelijns steeds meer kennis tot zich nemen. Het integreren van de richtlijnen in het systeem scheelt veel werk, waardoor er meer tijd over blijft voor de patiënt.

Met behulp van MedicomSmart identificeert de huisarts patiënten met een verhoogd risico op ziekte of overlijden daarnaast makkelijker en sneller. Bijvoorbeeld: Wanneer een patiënt op consult komt, toetst het systeem het dossier van de patiënt automatisch. Als er een afwijking wordt geconstateerd, dan ontvangt de huisarts hiervan een melding. Met één druk op de knop kan de huisarts een doorverwijzing aanmaken voor de patiënt.

Casefinding: proactief uitvoeren van risico-analyses

Huisartsen kunnen door middel van MedicomSmart niet alleen reactief, wanneer een patiënt op consult komt, maar ook proactief te werk gaan. Vanuit huisartsen groeide de vraag naar een scan van alle patiënten, ook buiten de consulten om. Als een patiënt een paar jaar niet op gesprek is geweest, maar hij wel een verhoogd risico loopt, dan ontvangt de huisarts daarvan een seintje, waardoor ze de patiënt een oproep kunnen sturen voor een consult. Daardoor ben je er, bijvoorbeeld bij chronische patiënten, op tijd bij waardoor de risico’s worden verlaagd.

Live webinar

Gedurende het jaar worden er gratis webinars gegeven. Ga naar onze agenda om deel te nemen aan één van onze webinars.

 

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
Download ""