Privacy statement

Stap 1 - Bepaal het doel, de doelgroep en het bestuur van de samenwerking

Samen met de huisartsenpraktijken, huisartsenposten en apotheken die met elkaar willen samenwerken, bepaalt u wat het doel van uw cluster en uw clustersamenwerking is. Ook stelt u samen vast wie de doelgroep is van uw clustersamenwerking en hoe u wilt samenwerken. Tot slot bepaalt u welke collega’s het bestuur van het cluster gaan vormen en hoe u de werkzaamheden oppakt of verdeelt.

Wat is het doel van de samenwerking?

De clustersamenwerking op de systemen van PharmaPartners richt zich op zorgaanbieders in een bepaalde regio die gezondheidsgegevens delen. U kunt ook kiezen de samenwerking breder te trekken.

Wie is de doelgroep van het cluster?

De doelgroep van het cluster zijn de zorgaanbieders die zich bevinden in de belevingsregio van de patiënt. Zij gaan een samenwerking aan om eenvoudiger gegevens te delen via de systemen van PharmaPartners.

Maak de doelgroep niet te groot
Met het oog op de bescherming van de patiëntveiligheid dient de doelgroep van de samenwerking niet te groot te worden. Bepaal en beperk de groep deelnemers voor de samenwerking geografisch en zo goed mogelijk in aansluiting bij de dagelijkse praktijk.

Ook werken de softwaresystemen beter als een cluster niet te groot wordt.

Zorg voor een duidelijke omschrijving van de doelgroep
Wij adviseren de doelgroep van een clustersamenwerking goed te omschrijven. Denk hierbij aan “zorgaanbieders gevestigd in de gemeente Zwolle” of “zorgaanbieders gevestigd in Den Haag, postcodegebied XXXX”.

Wie neemt het bestuur van de samenwerking op zich?

Wanneer u een clustersamenwerking start, bepaalt u een structuur om werkzaamheden op te pakken en beslissingen te nemen. Denk daarbij aan de administratie van de deelnemers en financiën, de algemene systeemwerkzaamheden en het clusterbeheer voor de deelnemers. Ook organiseert u hoe toe- en uittreding van deelnemers wordt bepaald en hoe geschillen worden beslist. Hiervoor stelt u samen met de andere clusterleden een bestuur aan voor de samenwerkingsorganisatie dat bevoegd is om beslissingen te nemen en taken te verdelen.

Omvang en samenstelling van het bestuur
Het besturen van een cluster kost tijd en energie. Wij adviseren daarom een bestuursomvang van minimaal vier personen, waarbij de verschillende disciplines van de zorgaanbieders binnen de clustersamenwerking (huisartsen en apothekers) gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd. Let er bovendien op dat het bestuur kundig en actief is, en weet welke verplichtingen op haar rusten.

Bestuurdersaansprakelijkheid
Bestuurders moeten hun werkzaamheden op een juiste en zorgvuldige manier kunnen invullen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Kijk voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid op het ondernemersplein van de Kamer van Koophandel.

Meer gedetailleerde en juridische toelichting 

Download ""