PharmaPartners verbindt voor verbetering handen
Case
Case overzicht

“Clusterbeheer biedt huisartsen en apothekers Assen zekerheid en continuïteit”

Het beheer van een regionaal ICT-systeem kost tijd en energie. De nieuwe dienst Clusterbeheer van PharmaPartners neemt zorgverleners een hoop werk uit handen. Cluster Assen maakt sinds een jaar gebruik van deze service. “Wij zijn blij met deze stap. PharmaPartners biedt continuïteit en zekerheid over het beheer van ons ICT-systeem”, aldus Marja Roege, voormalig clusterbeheerder en adviseur van cluster Assen.

Samenvoegen dossiers

Sinds 2013 werken achttien huisartsenpraktijken en acht apothekers vanuit Medicom en Pharmacom samen op één regionaal ICT-samenwerkingsverband. “Eerst werd het beheer van cluster Assen nog door één huisarts en één apotheker gedaan”, vertelt Roege. “Dan moet je denken aan samenvoeging van dubbele patiëntendossiers, bijwerking van TAXE bestanden, het onderhoud van derdentabellen, zorgverzekeraarstabellen, adresboeken etc. Het was voor hen liefdewerk oud papier. Dat ging in het begin goed. Maar naarmate het cluster groeide, namen de werkzaamheden en complexiteit van het clusterbeheer toe.”

Continuïteit bieden

Assen besloot daarom het beheer aan een ICT-professional over te dragen. Omdat PharmaPartners destijds nog geen clusterbeheerdienst aanbood, nam Roege deze taak in op zich. “Als extern zzp-er deed ik het clusterbeheer twee jaar. Totdat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking trad. Toen besloot ik als buitenstaander om niet langer clustertaken uit te voeren met zo’n enorme hoeveelheid zorgdata. Daarnaast kon ik onvoldoende continuïteit bieden. Het is lastig om veertig uur per week beschikbaar te zijn voor werkzaamheden die in totaal misschien een paar uur per week tijd kosten. Dat geldt ook voor huisartsen die clusterbeheer erbij doen. Tot slot is het niet aan te bevelen zoveel kennis bij één persoon neer te leggen. Dan zit je tijdens vakanties of ziekte met de gebakken peren.”

 

“Wij zijn blij met deze stap. PharmaPartners biedt continuïteit en zekerheid over het beheer van ons ICT-systeem”.
Marja Roege

Bekend met alle ins- en outs

Omdat steeds meer huisartsen en apothekers samenwerken op één regionaal ICT-Systeem biedt PharmaPartners sinds 2018 de dienstverlening Clusterbeheer aan. “Vanuit mijn betrokkenheid bij een Clusterbeheer-pilotproject in Zwolle leek het mij een goed idee als PharmaPartners mijn taak in Assen overnam. Stichting Clusterbeheer Noord- en Midden Drenthe vroeg twee offertes aan. De keus viel snel op PharmaPartners, omdat zij onze software leveren en dus alle ins- en outs van ons ICT-systeem kennen.”

Cluster Assen is volgens Roege blij met deze stap. “Via één vast emailadres  en binnenkort via  mijn.pharmapartners.nl kunnen artsen al meldingen indienen over bijvoorbeeld dubbele dossiers. Het samenvoegen van dossiers gaat tot nu toe snel en naar tevredenheid. Ook het inspoelen van zorgverzekeraarstarieven is door PharmaPartners gedaan. Dat scheelt huisartsen veel werk.”

Vertrouwen

Wat je wel nog merkt, is dat Clusterbeheer een dienst in ontwikkeling is. “Met PharmaPartners vindt daarom nog veel overleg plaats over hoe we de dienst precies inrichten. Ook ontkom je er niet aan om bepaalde opschoonacties samen uit te voeren. PharmaPartners weet bijvoorbeeld niet exact welke gegevens in een derdentabel of adresboek relevant zijn voor zorgverleners. Daarover moet je dus samen rond de tafel. Daarna is het een kwestie van bijhouden.  Assen heeft er alle vertrouwen in dat PharmaPartners dat goed zal doen.”

Meer informatie over de dienst clusterbeheer vindt u in onze productsheet over Professioneel Clusterbeheer. Neem bij vragen contact met ons op of per mail via farmacie@pharmapartners.nl / huisartsenzorg@pharmapartners.nl. Wij helpen u graag verder!

Download ""