Case
Case overzicht

Huisartspraktijken Haarlemmermeer bieden patiënten online inzage via MijnGezondheid.net

Snel je medische gegevens inzien, een vraag stellen aan de huisarts of herhaalmedicatie aanvragen. Voor patiënten van huisartsen in de regio Haarlemmermeer is dat sinds juli 2020 een fluitje van een cent dankzij het online patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Cindy Koolhaas, projectmanager van Zorggroep Haarlemmermeer, vertelt hoe de regio het portaal tot een succes maakte.

De Zorggroep Haarlemmermeer ondersteunt eerstelijnszorgaanbieders bij het ontwikkelen en invoeren van zorgprogramma’s en het organiseren van wijkgerichte zorg. Daarnaast treedt de groep op als serviceorganisatie voor het faciliteren van professionals in huisartsenpraktijken en wijksamenwerkingsverbanden. Cindy Koolhaas is als projectmanager en ICT-coördinator betrokken bij deze eerstelijnsorganisatie. Vorig jaar hielp zij huisartsen in de regio die gebruikmaken van het Medicom huisartseninformatiesysteem (HIS), hun patiënten online inzage te bieden in hun dossier via het portaal MijnGezondheid.net.

De meest logische en zekere keuze

Aanleiding voor deze stap vooruit was het versnellingsprogramma OPEN dat huisartsen helpt en stimuleert om medische gegevens veilig online te delen met patiënten. Koolhaas: “Om te voldoen aan de eisen van het OPEN-programma moesten patiënten voor 1 januari 2021 inzage hebben in hun medische gegevens. Uit een inventarisatie bij de 38 huisartsenpraktijken in onze regio bleek dat de meeste praktijken gebruikmaken van het Medicom HIS. Bovendien hanteerde een aantal van hen al het patiëntenportaal MijnGezondheid.net. Het was dan ook de meest logische en zekere keuze om online inzage voor patiënten mogelijk te maken via dit portaal.”

"De digitale mogelijkheden maken het onderling contact met patiënten makkelijker en sneller."
Timo Bongers, huisarts bij huisartsenpraktijk De Nieuwe Kern in Nieuw-Vennep

Makkelijker en sneller contact met patiënten

Een half jaar na de implementatiefase omarmden alle praktijken in de zorggroep MijnGezondheid.net. Daardoor kunnen patiënten altijd hun actuele dossier raadplegen. In de uitgebreide versie van het portaal en de bijbehorende mobiele app MedGemak kunnen patiënten ook
e-health-functionaliteiten benutten, zoals e-consults voeren, online afspraken maken en herhaalmedicatie aanvragen.

Zowel huisartsen als patiënten zijn enthousiast over de ontwikkeling. Timo Bongers, huisarts bij huisartsenpraktijk De Nieuwe Kern in Nieuw-Vennep: “Sinds 1 juli 2020 hebben onze patiënten online inzage in hun medische dossier. Met MijnGezondheid.net kunnen wij onder andere veilig e-mailen met patiënten en uitslagen van het laboratorium delen. De digitale mogelijkheden maken het onderling contact met patiënten makkelijker en sneller.”

Koolhaas vult aan: “Patiënten komen beter voorbereid op afspraken en vinden het prettig om thuis rustig na te lezen wat ze tijdens de afspraak hebben besproken. Patiënten met chronische klachten hebben misschien wel het meeste baat bij het portaal, omdat zij veel contact hebben met de praktijk. Dat zijn vaak ouderen. Van tevoren waren er twijfels over hun digitale vaardigheden, maar ook zij blijken prima uit de voeten te kunnen in het portaal.”

Extra functionaliteiten en promotie vergroten succes portaal

Bij verschillende huisartspraktijken heeft al 18 procent van de patiënten het afgelopen half jaar zijn of haar dossier online geraadpleegd. Daarmee scoren deze praktijken hoger dan het landelijk gemiddelde van 7 procent. Koolhaas legt uit hoe dat komt: “Uit onze evaluatie blijkt dat patiënten de aanvullende functionaliteiten van MijnGezondheid.net heel erg waarderen. Ze kunnen er niet alleen hun dossier inzien, maar bijvoorbeeld ook op afstand communiceren met hun zorgverlener door middel van een e-Consult. Huisartsen maken graag gebruik van die functionaliteit. Zeker in de coronaperiode.”

“Een andere succesfactor is de promotie die de praktijken zelf doen. Praktijken met veel portaalgebruikers noemen de portaalmogelijkheden bijvoorbeeld op hun antwoordapparaat, hebben posters en flyers in de spreekkamer en hebben een link naar het portaal op hun website.”

“Wat opvallend is, is dat praktijken vaak zelf nog niet doorhebben dat ze goed bezig zijn, totdat ik ze de cijfers laat zien. Dan ontdekken ze dat ze het landelijk gezien al heel goed doen en worden ze ook trots op hun prestaties. Dat is belangrijk omdat ze dan weten dat de tijd die ze er insteken loont.”

"In de Tips & Trucs training leren gebruikers van PharmaPartners en van elkaar, zo kunnen ze meer voordeel halen uit MijnGezondheid.net.”
Cindy Koolhaas, projectmanager Zorggroep Haarlemmermeer

Tips en trucs voor gebruik in de praktijk

PharmaPartners eHealth begeleidde de implementatie en verzorgde twee trainingen voor gebruikers van de zorggroep. Koolhaas: “De eerste was een verplichte online implementatietraining. Daar deden meerdere gebruikers per praktijk aan mee, waaronder huisartsen, praktijkmanagers, assistenten en POH’s. Ik adviseer praktijken om niet alleen zorginhoudelijke maar ook organisatorische gebruikers te trainen, omdat het patiëntenportaal je werkprocessen verandert. Het is belangrijk dat iedereen de basisfuncties van MijnGezondheid.net begrijpt.”

“De tweede training was een Tips & Trucs groepstraining voor gevorderde gebruikers afgelopen januari. Voor die training heb ik vragen opgehaald bij gebruikers en deze voorgelegd aan PharmaPartners. Tijdens de training namen zij uitgebreid de tijd om alle vragen te beantwoorden. Denk aan vragen over het delen van labuitslagen en wat de beste manier is om patiënten uit te nodigen voor het portaal. Daarnaast maakten we een verdiepingsslag in het systeem en ging het over het gebruik in de praktijk. In de Tips & Trucs training leren gebruikers van PharmaPartners en van elkaar, zo kunnen ze meer voordeel halen uit MijnGezondheid.net.”

Op naar de volgende uitdaging

Koolhaas is tevreden met waar de zorggroep op dit moment staat. “Ik denk dat het belangrijk is om korte lijntjes te onderhouden en altijd duidelijk uit te leggen waarom we als regio bepaalde keuzes maken. Ik heb daarom veel persoonlijk contact met praktijkmedewerkers en probeer vragen snel te beantwoorden. Nu alle zorgprofessionals met Medicom MijnGezondheid.net gebruiken, is onze volgende uitdaging om zoveel mogelijk patiënten hier gebruik van te laten maken”.

Download ""