De perfecte balans tussen patiëntenzorg en ondernemen
Case
Case overzicht

ICT als ruggengraat voor samenwerking

Als groep heb je meer zeggenschap en innovatiekracht dan ieder alleen en kun je huisartsen beter ontzorgen op het gebied van ICT. Vanuit die gedachte koos Onze Huisartsen vijf jaar geleden voor Medicom als preferent huisartsinformatiesysteem. In samenspraak met PharmaPartners wordt verder gebouwd aan een stevig ICT-fundament voor de multidisciplinaire samenwerking in de regio. “ICT is de backbone van ons bedrijf”, zegt Eric Scheppink, algemeen directeur van Onze Huisartsen BV.

ICT is de backbone van ons bedrijf.
Eric Scheppink, algemeen directeur van Onze Huisartsen BV

Onze Huisartsen heeft een centrale overeenkomst met PharmaPartners en iedere huisarts beslist zelf of hij of zij hierin meegaat. “75 procent zit nu op Medicom en natuurlijk is er wat groepsdruk om de anderen te laten volgen”, aldus Scheppink. Het werken met één HIS heeft namelijk grote voordelen. Voor de onderlinge samenwerking en de kwaliteit van de zorg, maar ook voor het beheer en innovatie.

De huisartsen vormen een cluster met de apotheken in de regio, die vrijwel allemaal gebruikmaken van Pharmacom. Ter ondersteuning van de ICT-samenwerking is gezamenlijk een stichting opgericht.

De huisartsenpost maakt nog geen deel uit van het cluster. “Gezien de strategische keuze voor Medicom is het logisch om na te denken over de vraag of we dat zo willen houden of de overstap naar Hapicom willen maken. Want dan kan de huisartsenpost met de Medicom-huisartsen en de Pharmacom-apotheken één groot cluster worden en beschikken huisartsen en apothekers 7×24 uur over realtime actuele informatie!”

Meer partners

Maar met het organiseren van de ICT voor de huisartsenzorg alleen, is Onze Huisartsen er niet. De huisartsenpraktijken werken steeds meer samen met andere zorgprofessionals en hulpverleners in wijk en regio. “Door programma’s zoals Zorg Op de Juiste Plek blijven patiënten met laag complexe zorg langer in de eerstelijnszorg bij de huisartsenpraktijk. Daarvoor kan bijvoorbeeld een e-healthconsultatie met de specialist gewenst zijn, of blended care, of teleGGZ. Daar komt andere software voor op de markt, in aanvulling op Medicom-Pharmacom-Hapicom. We hebben nu met Ksyos een contract voor GGZ teleconsultatie en verwijzing. En voor ketenzorg gebruiken we het virtuele KIS van VIP Calculus. Beide systemen zijn via een slimme koppeling direct toegankelijk vanuit Medicom. Daarnaast hebben we inmiddels een contract op stapel staan met OZO Verbindzorg, omdat dat voorziet in communicatie onder regie van de patiënt tussen iedereen die bij de care betrokken is: de thuiszorg, de wijkteams, de huisarts en de patiënt zelf. En Medicom heeft al een koppeling met OZO Verbindzorg.”

Winkelcentrum

Het gaat om belangrijke bedrijfsprocessen en stevige investeringen. Onze Huisartsen zet daarom een heldere koers uit op het gebied van ICT en werkt samen met een beperkt aantal strategische partners, waaronder PharmaPartners. Al is dat niet altijd eenvoudig, aldus Scheppink. “Want het gaat ook om financiering en de vraag of de achterban helemaal op Medicom overgaat, of alle gemeenten willen meebetalen aan OZO, of iedereen met Ksyos wil werken. Het voortdurend toetsen of de achterban mee wil, is van belang. En ook de samenhang tussen systemen is een groot vraagstuk. Hoe ga je om met single sign-on en nieuw ontwikkelde apps?”

Scheppink gebruikt ter verduidelijking een winkelcentrum als metafoor. “Iedere leverancier heeft zijn eigen winkel in een winkelcentrum. Wie doet het winkelcentrum open en dicht? Wie is de vastgoedbeheerder – het regioplatform – en verhuurt de winkelruimtes aan de anderen? Dat zijn vragen die opkomen en ondertussen moet het geheel ook nog beheerd worden. En dan heb ik het nog niet eens over data-analyse!” Het twee koppen tellende ICT-team van Onze Huisartsen is daarvoor niet toereikend. “Ook voor het beheer van ICT heb je een bepaalde schaal en dus samenwerking met anderen nodig. Ik praat verkennend  met verschillende huisartsengroepen in de omgeving. Samen bedienen we 1 miljoen patiënten en hebben we zeven ICT-mensen. Daar kun je wat mee doen.”

Positieve lijn

Maar zover is het dus nog niet. Onze Huisartsen regelt nu alles in huis, in nauwe samenwerking met de strategische ICT-partners. “Samen met onze manager Financiën & Bedrijfsvoering zit ik regelmatig om tafel met PharmaPartners om de agenda te bepalen. En ook de Adviesraad Huisartsenzorg oefent namens de gebruikers van Medicom invloed uit op de ontwikkelingen. PharmaPartners heeft zo’n drie jaar geleden een positieve lijn ingezet met Medicom en ik ben op dit moment tevreden. Ze zetten stappen om de samenwerking met andere partijen mogelijk te maken. Een voorbeeld daarvan is de verdergaande samenwerking met Ksyos, die op ons verzoek in gang is gezet, en het Medicom Zorgplein, een platform dat het cluster met andere partijen in de regio verbindt.”

Groepskracht

Aan de ziekenhuiskant zou Scheppink graag zien dat PharmaPartners en Chipsoft als grote spelers in de markt samen om tafel gaan. “Als je ziet hoeveel miljarden er in ziekenhuizen omgaan in vergelijking tot de eerste lijn en hoe versnipperd de eerste lijn is, dan denk ik dat huisartsenzorg in het businessmodel van Chipsoft het tiende biggetje zal blijven dat aan de laatste mem hangt. Chipsoft verdient zijn geld in de ziekenhuizen, PharmaPartners in de eerstelijnszorg. Dus ga met elkaar in gesprek en regel het.” Een stap in die richting is de XDS-integratie die PharmaPartners in samenwerking met Enovation heeft gerealiseerd. Via het XDS-platform van Vanad Enovation kan ieder ziekenhuis, ongeacht welk systeem wordt gebruikt, nu al diagnostische (beeld)informatie uitwisselen met Medicom. De komende tijd worden de mogelijkheden uitgebreid.

En wie gaat de broodnodige samenwerking in de regio organiseren? “De patiënt zal naar verwachting meer en meer bepalend worden en daarvoor de mogelijkheden aangereikt krijgen. Een prima ontwikkeling die ik als privépersoon toejuich. Als de huisartsen onderwijl groepskracht weten te organiseren en hun (on)mogelijkheden bepalen, kunnen ze invloedrijker en in samenwerking met de patiënt, diens verzekeraar, het ziekenhuis, gemeenten en andere partijen de zorg afgestemd en op de juiste plek blijven leveren. Thuis waar het kan en met maximale inzet van ICT.”

Eén geluid

De vele ontwikkelingen vragen om een duidelijke koersbepaling van de huisartsenorganisaties in de regio, aldus Scheppink. “En dat wordt sterker naarmate ze met elkaar één geluid uitzenden. Dat moet wat mij betreft regionaal én bovenregionaal. Dat betekent bijvoorbeeld optrekken met organisaties die dezelfde hoofdverzekeraar hebben, maar ook in gesprek blijven met LHV, InEen en NHG om naar één integrale ondersteuningsorganisatie te gaan. Eenduidig beleid vanuit die partijen is belangrijk voor politieke slagkracht. Er ligt een mooie toekomst in het verschiet als we lokaal, regionaal en landelijk vanuit groepskracht mede vormgeven aan de ontwikkeling rond de zorg aan patiënten.”

Whitepaper

In alle visies op het organiseren van duurzame, doelmatige, persoonsgerichte gezondheidszorg dicht bij huis, speelt de huisartsenpraktijk een cruciale rol. Een krachtige eerste lijn biedt de uitdagingen binnen de eerstelijnszorg het hoofd. Iedere regio maakt zijn eigen keuzes. Als ICT-partner adviseert en ondersteunt PharmaPartners Huisartsenzorg zorggroepen, eerstelijnsorganisaties en -praktijken daarbij. Ter inspiratie vertellen eerstelijnsbestuurders in onze Whitepaper zorg in de regio – Stevige ICT voor een krachtige eerste lijn hoe de (ICT-)samenwerking in hun regio vorm krijgt.

De patiënt zal naar verwachting meer en meer bepalend worden en daarvoor de mogelijkheden aangereikt krijgen.
Eric Scheppink, algemeen directeur van Onze Huisartsen BV

Onze Huisartsen en Eric Scheppink

Onze Huisartsen is een coöperatieve vereniging van circa 200 vooral vrijgevestigde huisartsen in Arnhem en 16 omliggende gemeenten. Samen bieden zij zorg aan de ongeveer 430.000 inwoners in de regio. De coöperatie is enig aandeelhouder van Onze Huisartsen BV, het bedrijf dat de huisartsen via verschillende werkmaatschappijen ondersteunt bij het leveren van goede zorg. Er zijn werkmaatschappijen voor de huisartsendienst, voor ketenzorg, voor GGZ-zorg en voor kwaliteit en innovatie. Eric Scheppink is algemeen directeur van Onze Huisartsen BV.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met ons via huisartsenzorg@pharmapartners.nl of via onze contactgegevens.

Download ""