Visie-missie

FAQ

Vragen en antwoorden WABPVZ, OPEN en MedMij

Voor PharmaPartners is het voldoen aan wet- en regelgeving onderdeel van de basishygiëne, die hoort bij zowel de software als de communicatie naar onze klanten. Het is een doorlopend proces waar we continu veel tijd en aandacht aan besteden. Met deze FAQ-pagina willen wij de onduidelijkheid wegnemen rond de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg ( WABVPZ), MedMij en OPEN. Om te zorgen dat u kunt voldoen en blijft voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Heeft u aanvullende vragen? Laat het ons dan vooral weten via het klantportaal.

Bent u opzoek naar antwoorden omtrent de PGO-route? Kijk dan op deze FAQ-pagina.

Vind hier het antwoord op de veelgestelde vragen
Wat vereist de Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg ( WABVPZ) en per wanneer?

De wet geeft aan, dat vanaf 1 juli 2020 de consument/patiënt recht heeft op kosteloos elektronische inzage in het dossier en recht op kosteloos elektronisch afschrift, inclusief logging. Al meer dan 1.800 huisartsen en apotheken die MijnGezondheid.net afnemen, gaan voldoen aan deze wetgeving. Maakt u nog geen gebruik van Mijngezondheid.net. Dan kunt u in het kader van de WABVPZ de volgende modules afnemen:

Huisartsen: 

Met het eHealth basispakket voldoet u al aan de vereisten zoals deze beschreven zijn in de H-EPD richtlijn. Deze richtlijn geeft praktische invulling aan de wettelijke verplichting tot inzage dossier door te beschrijven welke informatie elektronisch beschikbaar moet zijn en over welke termijn.

In aanvulling op het basis pakket heeft u de mogelijkheid gebruik te maken van het ‘eHealth Uitgebreid’ of ‘eHealth compleet’ pakket. In deze pakketten zijn aanvullende eHealth modules opgenomen zoals de e-consult module en de herhaalmedicatie module. Deze modules zijn niet vereist in het kader van de wetgeving of OPEN, maar kunnen u wel helpen de processen in de praktijk efficiënter in te richten en het gebruik door patiënten te vergroten. Dit zal u helpen de werkdruk in de praktijk te verminderen.

Wilt u meer informatie over de pakketten, vraag ze dan op via eHealth@pharmapartners.nl.

Wat is de richtlijn Online Inzage in het H-EPD?

Deze richtlijn van de NHG en de Patiëntenfederatie Nederland geeft kaders voor het implementeren van de WABVPZ en in het bijzonder recht op elektronische inzage in het dossier. Hierin staat beschreven welke informatie er moet worden ontsloten naar de patiënt bij het geven van online inzage (elektronische inzage). De apotheek heeft nog geen richtlijn voor elektronische inzage of afschrift.

Wat is OPEN?

OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt. OPEN is door het ministerie van VWS aangemerkt als één van de ViPP-programma’s (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional). OPEN ontwikkelt basiseisen en een toetsingskader waaraan ICT-leveranciers moeten voldoen.

PharmaPartners gaat als ICT leverancier met de combinatie van de producten Mijngezondheid.net en Medicom voldoen aan de door OPEN gestelde voorwaarden, zodat u als huisarts aanspraak kunt maken op de OPEN subsidie voor regiocoalities en het eenmalige NZA tarief voor OPEN. Hiervoor dient u zelf ook aan een aantal eisen te voldoen. (Zie vraag: Hoe kan ik in aanmerking komen voor het NZA tarief van € 2,83 voor huisartsen die online inzage bieden?).

MedMij eisen vanuit OPEN:

OPEN eist van de ICT leveranciers dat het HIS de informatie ook kan ontsluiten naar een PGO (Zie vraag: Wat is de relatie tussen MedMij en OPEN?) PharmaPartners gaat voldoen aan deze voorwaarden.

Voor de apotheek is er ook een VIPP programma in ontwikkeling. Dit is momenteel nog niet concreet.

Wat is de relatie tussen OPEN, de WABVPZ en de H-EPD richtlijn?

OPEN is erop gericht om de huisartsen te helpen om te voldoen aan de WABVPZ. Hierbij gebruiken ze de richtlijn Online Inzage in het H-EPD om te specificeren welke elementen en functionaliteiten er gerealiseerd moeten worden voor online inzage/elektronische inzage.

Wat is MedMij?

MedMij ontwikkelt een Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen (het systeem van) de zorgverlener enerzijds en de (persoonlijke digitale “gezondheidsomgeving” (PGO) van) patiënt/consument anderzijds. Deze uitwisseling vindt bij de huisarts bijvoorbeeld plaats tussen het Huisartsinformatiesysteem (zoals Medicom) en een zelfgekozen eigen PGO van de patiënt. Met een PGO kunnen zorggebruikers hun gezondheidsgegevens op één plek inzien, beheren en delen. Zo weten patiënten beter wat er speelt en krijgen zorgverleners een completer beeld, waardoor je samen tot de best passende zorg kunt komen. Kijk voor meer informatie ook op https://www.medmij.nl/.

Wat is de relatie tussen MedMij en OPEN?

OPEN is het versnellingsprogramma dat naast ondersteuning bij het realiseren van de WABPVZ, ook gericht is op het delen van het huisartsendossier met het PGO (Persoonlijke Gezondheids Omgeving) van de patiënt en andersom. Hiervoor eist OPEN van de HIS-leveranciers dat zij de volgende ‘Medmij’-gegevensdiensten aanbieden om gegevens te kunnen uitwisselen met een PGO:

  • Huisartsgegevens: voor 1 januari 2021
  • PDF/A: voor 1 januari 2021
  • E-afspraak: voor 1 juli 2021
  • Zelf-metingen: voor 1 januari 2022

PharmaPartners heeft zich reeds aangemeld bij MedMij als kandidaat deelnemer DVZA om huisartsgegevens en PDF/A te gaan delen richting PGO’s. PharmaPartners heeft zich (nog) niet aangemeld als dienstverlener zorgaanbieder voor het AIS Pharmacom. Zie ook https://www.medmij.nl/.

Als ik MGn afneem, voldoe ik dan aan de wet?

Met MijnGezondheid.net (MGn) voldoet u als apotheker of huisarts aan de WABVPZ (Wet Aanvullende Bepalingen Verwerking Persoonsgegevens in de Zorg). Daar waar er richtlijnen zijn voor de implementatie van de wet, volgt PharmaPartners deze. Waar de richtlijnen nog niet beschikbaar zijn, bepalen wij in overleg met onze klanten hoe wij hier invulling aan geven.

De apotheek heeft nog geen richtlijn voor inzage of afschrift. Omdat wij er aan willen bijdragen dat ook apotheken aan de wet kunnen voldoen, zijn wij momenteel in overleg met klanten welke informatie naar MGn ontsloten gaat worden.

Hoe kan ik me voorbereiden op de WABVPZ?

Houd er rekening mee dat alles wat u vastlegt in het dossier vanaf 1 juli 2020 inzichtelijk is voor de patiënt. In de richtlijn vindt u terug waar de patiënt recht op heeft bij online inzage en over welke termijn.

Naast de mogelijkheid tot inzage, biedt MijnGezondheid.net (MGn) de mogelijkheid tot het verstrekken van een afschrift. Dit afschrift bevat alle informatie in het dossier. Vooralsnog is PharmaPartners voornemens het afschrift van het dossier bij de huisarts te baseren op het EPD Overdrachtsbericht, zoals door OPEN gespecificeerd. Het enige wat uitgesloten mag worden van het dossier en dus niet gedeeld hoeft te worden met de patiënt, zijn uw persoonlijke werkaantekeningen. PharmaPartners moet deze functionaliteit nog implementeren in Medicom en zal dit doen in afstemming met OPEN voor de gestelde deadline.

De apotheek heeft nog geen richtlijn voor inzage of afschrift.

Als ik MGn afneem, voldoe ik dan aan OPEN?

Met MGn en Medicom heeft u qua systeem alles in huis om per 1 juli 2020 aan OPEN te voldoen. Wat u binnen de regiocoalitie zelf nog moet regelen, vindt u terug in de vraag ’Hoe kan ik in aanmerking komen voor het NZA tarief van € 2,83 voor huisartsen die online inzage bieden?’

Hoe kan ik in aanmerking komen voor het NZA tarief van € 2,83 voor huisartsen die online inzage bieden?

Om als praktijk aanspraak te maken op de OPEN subsidie van € 2,83 per ingeschreven patiënt moet u voldoen aan vier eisen:

  1. Uw praktijk moet onderdeel zijn van een OPEN regio coalitie door een overeenkomst met de coalitie aan te gaan. Mocht u nog geen onderdeel zijn van een regio coalitie, dan kunt u door hier te klikken per regio vinden welke coalities er zijn.
  2. Uw praktijk moet een scholing omtrent OPEN hebben gevolgd. Hier zal u vanuit de regio coalitie over geïnformeerd worden.
  3. U moet u patiënten op de hoogte brengen van het feit dat zij de mogelijkheid hebben online hun dossier in te zien.
  4. U moet uw patiënten conform de H-EPD richtlijn online inzage kunnen bieden in hun dossier. Hiervoor kunt u Mijngezondheid.net gebruiken.

Zodra u aan de bovenstaande voorwaarden hebt voldaan, kunt u eenmalig een tarief van €2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarden declareren. Via OPEN en uw regiocoalitie wordt u geïnformeerd over hoe u dit precies kunt doen.

 

Waarom moet ik als praktijk voor Mijngezondheid.net betalen. De leverancier krijgt toch geld van OPEN?

De leverancier krijgt geld om te gaan voldoen aan OPEN. Dit is een eenmalige subsidie ten behoeve van de ontwikkeling van de extra functionaliteiten. U betaalt daarom niet voor de eenmalige ontwikkeling van deze functionaliteit, maar voor het onderhoud na afname van het portaal Mijngezondheid.net.

Laad meer
Download ""