Huisartsenzorg agenda
Nieuws overzicht
Deel op:

Coronavirus update | Actuele gegevens van huisartsen brengen epidemie beter in beeld via het COVID-19 protocol

Actuele gegevens van huisartsen zijn voor het RIVM cruciaal om het verloop van de COVID-19-epidemie beter in kaart te brengen. Om hier inzicht in te krijgen wordt aan alle huisartsen gevraagd om patiënten met een verdenking op corona vanaf nu te registreren. Dat kan eenvoudig en snel via een nieuwe vragenlijst in Medicom en NHGDoc. De data worden dagelijks gepseudonimiseerd en volledig volgens de AVG-wetgeving aan het RIVM gerapporteerd. “Een coalitie van zes partijen bokste dit knap staaltje data-infrastructuur in no time voor elkaar”, aldus Eric Hiddink, Innovatiemanager van kennisinstituut Stichting Health Base.  

Gegevens van alle huisartspraktijken samenbrengen

“Het bijzondere is dat we nu relevante data over COVID-19 uit alle huisartspraktijken in Nederland die willen meewerken kunnen samenbrengen en ontsluiten voor het RIVM”, vervolgt Hiddink.

De vraag aan huisartsen om patiënten met een verdenking op corona te registreren kwam vanuit het RIVM. Daarop ontstond spontaan een coalitie van ICT-partijen en kennisinstituten die geëquipeerd zijn om zowel de registratie als uitwisseling van data mogelijk te maken. Onder de naam COVID-19 Datacoalitie sloegen PharmaPartners, Stichting Health Base, ExpertDoc/NHGDoc, Stichting STIZON, MedWorq en Andersson Elffers Felix de handen ineen. Samen realiseerden ze in twee weken tijd een compleet nieuwe data-infrastructuur om patiënten met een verdenking op corona te registreren.

Snel anticiperen op patiëntenstroom

De extra informatie uit de eerstelijnszorg is erg belangrijk om de coronacrisis de komende tijd beter onder controle te krijgen. De geregistreerde coronapatiënten die het RIVM tot nu toe dagelijks meldt, zijn slechts het topje van de ijsberg. Hiddink: “Dat zijn alleen de mensen met duidelijke klachten die ook positief getest zijn. De registratie van niet-geteste patiënten die zich wel bij de huisarts hebben gemeld met milde coronaverschijnselen heeft een tweeledig doel. Het RIVM krijgt betere inzage in wanneer en waar nieuwe coronahaarden ontstaan en kan op basis daarvan nauwkeuriger voorspellen welke ziekenhuizen moeten anticiperen op een toenemende patiëntenstroom met ernstige COVID-19 klachten.”

“Daarnaast worden de data gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek dat uitsluitend is gericht op COVID-19. Welke mensen zijn extra gevoelig voor het virus? Waarom is de ene 60-minner vatbaar en de andere niet? Deze analyses helpen om inzicht te krijgen in risicofactoren die we op termijn weer kunnen verwerken in kennisregels in Medicom om de huisarts te ondersteunen.”

Maatschappelijk belang

Huisartsen kunnen de patiënten met verdenking op corona registreren door drie vragen aan te klikken, direct in Medicom of via NHGDoc bij de andere HIS-systemen. Hiddink: “Het is geen triagemiddel maar een snelle registratietool. Alle partners vonden het belangrijk om de huisarts minimaal te belasten; het registreren in Medicom kost nog geen dertig seconden.”

PharmaPartners filtert dagelijks de juiste COVID-19-data uit Medicom. De Stichting STIZON voegt de datastroom vanuit Medicom en NHGDoc samen en stuurt de bewerkte, gepseudonimiseerde data volgens de AVG richtlijnen door naar het RIVM.

Hiddink: “Het is kortom een hele keten waarin alle elementen moeten aansluiten. Partijen die  normaal op een gezonde manier met elkaar concurreren, nemen samen de verantwoordelijkheid in deze uitzonderlijke situatie. Dat is mooi om te zien.”

De Covid 19 Datacoalitie verwacht en hoopt dat veel huisartsen gehoor geven aan de oproep om patiënten met een coronaverdenking te gaan registeren. Eric Hiddink: “Het is geen verplichting, het is een beroep vanuit het grote maatschappelijke belang. Hoe vollediger de data, des te beter kan het RIVM anticiperen op het verloop van de epidemie.”

Praktische informatie over het COVID-19 protocol in Medicom

Bekijk via onderstaande link het nieuwsbericht ”Coronavirus update | Landelijk protocol COVID-19 beschikbaar in Medicom”. In dit nieuwsbericht leest u hoe u als huisarts kunt bijdragen aan het in kaart brengen van de COVID-19 epidemie enwaar u de COVID-19 vragenlijst in Medicom kunt vinden. Ook vindt u hier een FAQ met veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Klik hier voor het artikel over het COVID-19 protocol in Medicom

 

Download ""