krachten-bundelen
Nieuws overzicht
Deel op:

“Regionaal IT-systeem betekent forse verbetering voor patiëntveiligheid”

“Wij zijn ervan overtuigd dat één integraal IT-systeem voor huisartsen en apothekers de patiëntveiligheid fors verbetert”, aldus Eric Scheppink, algemeen directeur van Onze Huisartsen Arnhem. De ondersteunende organisatie van en voor tweehonderd huisartsen tekende daarom onlangs opnieuw voor huisartseninformatiesysteem (HIS) Medicom en patiëntportaal MijnGezondheid.net (MGn).

Onze Huisartsen en PharmaPartners

V.l.n.r. Eric Scheppink, algemeen directeur Onze Huisartsen & Suzanne van Aarle, managing director PharmaPartners Huisartsenzorg

“Medicom is van alle HIS-sen het beste. Dat vinden wij niet alleen, dat blijkt ook uit LHV-onderzoek in 2018”, licht Scheppink toe. “Het systeem scoort de hoogste punten op koppelingen met andere zorgverleners, heeft een eigen patiëntenportaal en een superieur medicatiedossier door de gedeelde database met het apothekersinformatiesysteem Pharmacom.”

Eén op één gegevens uitwisselen

Ruim vijf jaar geleden besloot Onze Huisartsen Arnhem over te stappen op één regionaal HIS. Na gedegen onderzoek koos de werkgroep met afvaardiging van huisartsen voor Medicom. Scheppink: “Daarmee levert op dit moment meer dan driekwart van de aangesloten huisartsen goede, kwalitatieve zorg.”

“In het najaar doen we een ultieme poging om ook de rest van de huisartsen mee te krijgen op ons regionaal HIS”, vervolgt Bard Evers, manager financiën & bedrijfsvoering van Onze Huisartsen. “Het HIS is de centrale spil waar de rest van de zorg steeds meer omheen wordt georganiseerd, kortom een belangrijk fundament. Het grootste voordeel van Medicom is dat je informatie één op één met de apotheek en huisartsen kunt uitwisselen. Dat verbetert de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Een andere pré van het cluster is de verbinding met andere zorgverleners. Van wijkteam tot GGZ en ziekenhuis, de héle zorg is steeds meer ICT gedreven. Als ondersteunende organisatie is het niet te doen om talloze huisartsen via allerhande verschillende systemen met elkaar en andere zorgpartners te laten communiceren. Om goed te anticiperen op technische zorgontwikkelingen, is één HIS van groot belang.”

"Om goed te anticiperen op technische zorgontwikkelingen, is één HIS van groot belang."
Bard Evers, manager financiën & bedrijfsvoering Onze Huisartsen

MijnGezondheid.net

Daar komt bij dat patiënten volgend jaar recht hebben op elektronische inzage in medische gegevens. Daarover hoeft Onze Huisartsen zich dankzij Medicom niet meer het hoofd te breken. Evers: “PharmaPartners loopt voorop met de mooie applicatie MijnGezondheid.net en bijbehorende app. Aanpassingen als gevolg van de wetswijziging hebben wij daardoor al voor het leeuwendeel geregeld. Via MijnGezondheid.net hebben patiënten al toegang tot medische gegevens, e-consults, e-afspraken en aanvraag van herhaalmedicatie. In korte tijd zijn vrijwel alle Medicom-gebruikers aangesloten op MijnGezondheid.net. Wij zullen samen met PharmaPartners voorlichting en ondersteuning blijven geven om ervoor te zorgen dat patiënten er daadwerkelijk gebruik van gaan maken. ”

Suzanne van Aarle, managing director Huisartsenzorg PharmaPartners, beschouwt Arnhem als voorbeeldregio op het terrein van e-health en regionale samenwerking in de zorg. “Dat juist zo’n voorbeeldregio voor ons kiest, vinden we heel fijn. Onze Huisartsen is ook vertegenwoordigd in onze Adviesraad en de Commissie Applicatiebeheer, de organen die ons beleid en de productvoering beïnvloeden  We dienen een gezamenlijk doel: huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen bij de dagelijkse praktijkorganisatie, zodat zij zich kunnen richten op de echte patiëntenzorg.  Wij zijn dan ook blij dat we de komende jaren opnieuw  de samenwerking aangaan.”

"We dienen een gezamenlijk doel: huisartsen zo goed mogelijk ondersteunen bij de dagelijkse praktijkorganisatie, zodat zij zich kunnen richten op de echte patiëntenzorg."
Suzanne van Aarle, managing director PharmaPartners Huisartsenzorg

Onze Huisartsen Arnhem

Onze Huisartsen is een faciliterende en ondersteunende organisatie van, voor en door tweehonderd aangesloten huisartsen in de regio Arnhem. Het doel van de organisatie is  kwalitatief goede en toegankelijke huisartsenzorg. Onze Huisartsen ondersteunt en versterkt de positie van de huisarts en zorgt ervoor dat het beroep actueel, toekomstbestendig en aantrekkelijk blijft.

Download ""