Nieuws overzicht
Deel op:

Samenwerking naar een hoger niveau

In een eerder bericht wat u hier kunt lezen heeft PharmaPartners haar visie op het Integraal Zorgakkoord (IZA) gegeven. De ambitie die we hierin uitspreken, willen we tot uiting brengen met de realisatie van oplossingen die regionale samenwerking en zorgverlening ondersteunen en patiënten toegang bieden tot alle actuele zorggegevens.

 

Het zorgstelsel staat onder druk. Mede door de toenemende vergrijzing neemt het aantal (complexe) zorgvragen toe en daarnaast blijft er een tekort aan zorgverleners bestaan. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid en kosten van de zorg. Deze zorgkosten nemen toe en zullen uiteindelijk onbetaalbaar worden. Om de Nederlandse zorg in de woorden van het IZA toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden en de continuïteit hiervan te waarborgen, wordt regionale zorgverlening steeds breder en belangrijker.

Drie pijlers

Om regionale zorgverlening optimaal te faciliteren wil PharmaPartners via een nieuw platform een centrale plek  bieden waarop alle informatie en functionaliteiten binnen de regio beschikbaar zijn. Dit platform steunt op drie belangrijke pijlers: één digitale ingang voor de patiënt, zorgcoördinatie en regionale samenwerking. Op deze manier hebben patiënten één ingang waar zij de regie over hun eigen zorg kunnen pakken. Zo kunnen zij hier zorgvragen stellen, afspraken regelen en zelfmetingen invoeren. Dit maakt slimme triage en eventuele zelfzorg mogelijk. Met meer zelfredzaamheid zijn er minder praktijkbezoeken nodig en worden de huisartsen ontlast.

Daarnaast voorziet slimme triage in een optimale zorgcoördinatie, waarmee zorgvragen, afhankelijk van de urgentie en het soort aandoening, direct gerouteerd kunnen worden naar het juiste kanaal. Dit hoeft niet altijd bij de eigen huisarts te zijn, maar kan ook bij de apotheker of een andere zorgverlener in de regio. Los van het juiste kanaal kan ook bepaald worden of een vraag eventueel tot morgen kan wachten en of dat er een online of fysiek consult benodigd is. Mocht er bij de eigen huisartsenpraktijk onvoldoende capaciteit zijn, dan is het in sommige gevallen efficiënter om naar een andere praktijk doorverwezen te worden.

Slimme zorgcoördinatie moet uiteindelijk de  gehele regio omvatten. Dit houdt in dat er tussen alle disciplines samengewerkt kan en moet worden. Dit gaat verder dan de huisarts en apotheker en gaat bijvoorbeeld om het ziekenhuis, de fysiotherapeut of de thuiszorg. Met onze oplossing willen we de werkprocessen, het delen van informatie en de communicatie tussen de verschillende disciplines optimaliseren.

Totaalaanbod

Door in te zetten op het gebruik van open standaarden en open koppelingen is het ook mogelijk om functionaliteiten van samenwerkingspartners als HINQ en Topicus aan te bieden. Medicom en Pharmacom kunnen vervolgens gemakkelijk informatie uitwisselen met andere partijen. Met deze opbouw zijn er tussen de verschillende onderdelen geen afhankelijkheden: elk onderdeel is los van elkaar te gebruiken en onafhankelijk van elkaar door te ontwikkelen.

Verdere invulling

De uitwerking van onze ambitie bevindt zich momenteel nog in de conceptuele fase. Samen met bestaande regionale samenwerkingsverbanden gaan wij de verdere invulling vorm te geven. Elke regio heeft zijn eigen ideeën en uitdagingen en daarom halen we hier zoveel mogelijk informatie op. Doordat nog niet iedereen precies weet waar zij heen willen met de regionale samenwerking, wil PharmaPartners hierin ondersteunen. Zo zijn er samen met klanten diverse scenario’s op detailniveau uitgewerkt om een beeld te krijgen van hoe patiëntvragen via een centrale ingang binnenkomen en vervolgens afgehandeld worden. Om wensen en ideeën te structureren zijn eerst de kosten en baten van de huidige situatie in kaart gebracht. Hieruit bleek al snel dat de huisarts onnodig veel extra taken en registratiehandelingen moet verrichten, omdat dit nergens anders kan. Dit moet beter kunnen door de juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Los van de ontwikkelingen rondom het regionale samenwerkingsplatform, moet de basis van Medicom, Pharmacom en MijnGezondheid.net vanzelfsprekend op orde zijn en blijven. PharmaPartners blijft deze systemen onderhouden via de inspanningen rondom #LekkerWerken en het verder optimaliseren van de verschillende werkprocessen. PharmaPartners streeft ernaar om in de tweede helft van 2023 de eerste ideeën verder uit te werken en vervolgens te starten met de realisatie hiervan. Hierin trekken we op met verschillende regio-organisaties voor het verder invullen van diverse IZA-aanvragen. De IZA-gelden bieden hiervoor de kans. Voor de invulling wordt onder andere gebruik gemaakt van de Special Interest Group-methodiek (SIG), waarbij er sprake is van een intensieve samenwerking met een betrokken groep klanten. Deze methodiek heeft zich al meermaals bewezen binnen onze ontwikkelingen van nieuwe initiatieven en innovaties.

Heeft u ideeën of vragen over hoe regionale samenwerking verbeterd kan worden? Of wilt u deelnemen aan de SIG? Neem dan gerust contact met ons op.

Download ""