Samen-bouwen-aan-goede-ICT

Portfolio Pharmapartners

Verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten

Ieder mens is anders. Net als iedere zorgverlener en iedere zorgorganisatie in de eerste lijn. ICT-oplossingen moeten kunnen meebewegen met de manier waarop u wilt werken en wilt samenwerken. Binnen uw praktijk, uw zorgorganisatie en uw regio. Dat vinden we bij PharmaPartners. Vanuit die overtuiging bouwen we al veertig jaar zorgsystemen. Voor huisartsen, huisartsenposten en openbare apotheken binnen de eerste lijn.

Certificering

Kwaliteit is geen toeval. Daarom besteedt PharmaPartners veel tijd en aandacht aan het goed inrichten van de interne processen. Certificering maakt de kwaliteit en veiligheid van die processen inzichtelijk voor u als klant. Zo kunt u voldoen aan de eisen die de wetgever aan u stelt.  PharmaPartners is gecertificeerd voor de ISO 9001, ISO 27001 en de NEN 7510. Deze betreffen de informatiebeveiliging in het algemeen en de specifieke, aanvullende normen voor de zorg.

Logo Dekra certificate ISO/IEC:27001 Logo Dekra certificate NEN:7510 Logo Dekra certificate ISO:9001
  • E-health

  • Hapicom

  • Medicom

  • Pharmacom

Oplossingen portfolio pharmapartners
PharmaPartners verbindt voor verbetering
eHealth

Samen beslissen, eigen regie, persoonsgerichte zorg. Als zorgverlener kiest u hier uw eigen weg in, al dan niet in samenwerking met een zorggroep. Feit is dat steeds meer mensen een actieve rol nemen in hun eigen gezondheid en zorg. En dat zij daarbij digitale ondersteuning verwachten. Net zoals zij dat gewend zijn bij de bank, verzekeraar of reisorganisatie. De overheid stimuleert dit, bijvoorbeeld door wettelijk te regelen dat patiënten hun medisch dossier elektronisch mogen inzien. Met de inzet van e-health faciliteert u een grotere betrokkenheid van uw patiënten. Tegelijkertijd biedt het kansen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden

PharmaPartners innoveert kijkt vooruit heeft visie op ICT en eerstelijnszorg
Hapicom

Steeds meer Nederlanders doen een beroep op de huisartsenpost. Ook het aantal complexe zorgvragen neemt toe. Goede samenwerking in de regio en gestroomlijnde processen op de huisartsenpost helpen om de toenemende werkdruk het hoofd te bieden. Het Huisartsenpost Informatie Systeem (HAPIS) Hapicom faciliteert dat en brengt veilige 24-uurszorg binnen handbereik.

Verbindende ICT voor eerstelijnszorgverleners en patiënten
Medicom

Het huisartsenvak ontwikkelt zich razendsnel en de werkdruk is hoog. U onderneemt en u werkt samen met één doel voor ogen: de beste zorg voor uw patiënten. Ons Huisartsen Informatie Systeem (HIS) Medicom helpt u daarbij. Natuurlijk kunt u rekenen op kwalitatief hoogwaardige medische ondersteuning, altijd up-to-date en conform de laatste beroepsstandaarden. Administratieve taken zijn vergaand geautomatiseerd, zodat u tijd overhoudt voor zaken die ertoe doen. We verbinden u met zorgverleners binnen en buiten de praktijk én met de patiënt. Dat doen we altijd geïntegreerd: u werkt in Medicom en relevante informatie van anderen komt terug in uw huisartsdossier.

samenwerken
Pharmacom

Kiest u voor het apotheekinformatiesysteem Pharmacom, dan kiest u voor samenwerking. Wij zijn ervan overtuigd dat zorgverleners die samenwerken rond en met de patiënt de zorg beter en goedkoper kunnen organiseren. De basis daarvoor is complete, betrouwbare informatie. Onze e-healthserver verbindt Pharmacom-apotheken en Medicom-huisartsen in wijk, stad of regio. Zij hebben 24/7 toegang tot dezelfde, betrouwbare en complete patiënteninformatie. Dat biedt unieke mogelijkheden voor het verlenen van persoonsgerichte zorg.

Download ""