Krachten bundelen

Samenwerking

Wij geloven dat samenwerking cruciaal is voor een sterke eerstelijnszorg.  Daarom verbindt onze  ICT huisartsen, apothekers en andere zorgverleners onderling en met de patiënt. Samenwerking betekent ook dat we in nauw overleg met klanten innovaties ontwikkelen. Want er is niemand die beter weet aan welke ICT behoefte is dan de huisarts of apotheker zelf.

Regionalisering van zorg is een belangrijke ontwikkeling die komende jaren doorzet. Steeds meer huisartsen werken intensief samen. Met elkaar en met andere zorgverleners binnen de eerste lijn. Ook PharmaPartners is ervan overtuigd dat regionalisering van zorg en ICT dé manier is om de slagkracht van de eerste lijn te vergroten.

Vanzelfsprekend zorgen wij voor veilige gegevensuitwisseling tussen huisartsen onderling, maar ook met de GGZ, ziekenhuizen, thuiszorg en het sociaal domein. Huisartsen kunnen direct vanuit HIS Medicom met patiënten en zorgverleners communiceren. Waar mogelijk gebeurt dat via open standaarden. Dat is efficiënt en cruciaal voor de medicatieveiligheid.

Om regionale zorggroepen optimaal te ondersteunen, werken we hard aan nieuwe functionaliteiten. Ons concept Multidisciplinaire Zorg biedt huisartsen de mogelijkheid om in één ICT omgeving met andere eerstelijnszorgverleners én de patiënt samen te werken. De precieze invulling van software gebeurt is altijd toegespitst op de specifieke wensen en werkwijze in een regio.

Download ""