gezondheid-fit

Regionale zorg

Samen werken aan duurzame zorg
Lokaal en regionaal werkt u als zorgverlener of bestuurder in de eerste lijn intensief samen om de regionale zorg duurzaam en persoonsgericht te organiseren. Over lijnen en domeinen heen en met de Quattro Aim-doelstellingen als uitgangspunt: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, het verbeteren van de gezondheid van een populatie, het verlagen van de kosten en het realiseren van tevreden zorgprofessionals.

Als ICT-leverancier volgen wij u in die beweging. Ook wij zoeken anderen op om de samenwerking op het gebied van regionale zorg goed te ondersteunen en informatie-uitwisseling tussen de betrokken professionals en de patiënt mogelijk te maken. We werken samen met onze klanten, ICT-aanbieders en andere partijen die waarde toevoegen voor huisartsenapothekers en eerstelijnsorganisaties. Zo dragen we bij aan duurzame zorg en vergroten we uw werkgemak en werkplezier.

  • Verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg
  • Verbeteren van de gezondheid van een populatie
  • Verlagen van de kosten
  • Realiseren van tevreden zorgprofessionals

Whitepaper zorg in de regio

Relevante klantcases

Meer cases
Actuele berichten Meer actueel

Meer weten?

We gaan graag met u in gesprek.

Neem contact met ons op
Download ""