Praktijk van de toekomst

In het spoor van de Praktijk van de Toekomst
De zorgvraag groeit en wordt steeds complexer. Er is een groot tekort aan personeel. Ook zien we dat patiënten meer regie willen over hun zorg. Digitalisering van de zorg kan een groot deel van die uitdagingen oplossen. Maar hoe gaat die gedigitaliseerde eerstelijnszorg er in de toekomst dan uitzien? In de nieuwe serie ‘De Praktijk van de Toekomst’ volgen we drie vooruitstrevende spelers in de huisartsenzorg. Wat is hun toekomstvisie? Hoe zetten zij digitale hulpmiddelen in? Welke rol speelt de software van PharmaPartners? En welke hindernissen hebben deze zorgaanbieders moeten overwinnen?

Maak kennis met Huisartsenpraktijk Medi-Mere, Zorggroep SGE, Gezondheidscentrum Leven, Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Huisartsenpraktijk Haarlem Online. Vier zorgaanbieders met elk een unieke visie en aanpak voor de uitdagingen in de huisartsenzorg. Drie praktijken die bovendien heel vooruitstrevend zijn op het gebied van digitalisering. We stellen hen de vragen waar iedere eerstelijnszorgverlener mee kampt. En trekken lessen uit de ervaringen van deze digitale koplopers. Laat u inspireren. Want de weg naar de praktijk van de toekomst begint nu

In de komende periode gaan we deze vier zorgaanbieders op de voet volgen! Via deze landingspagina plaatsen we continu updates over hoe het deze spelers in de eerstelijnszorg vergaat en welke ontwikkelingen ze doormaken. We hopen dat het u inspireert om ook zelf een volgende stap te zetten naar uw eigen praktijk van de toekomst!

 

Tip! Sla deze pagina op onder uw favorieten zodat u de nieuwe content die hier geplaatst wordt niet hoeft te missen.

 

 

 

Maak kennis met Gezondheidscentrum Leven: digitale communicatie en preventie

Gezondheidscentrum Leven is opgericht in 2020 en bestaat uit twee praktijken: een overgenomen praktijk in Ridderkerk met 5500 patiënten en een nieuw opgezette praktijk in Gorinchem met meer dan 300 patiënten. Om de uitdagingen in de huisartsenzorg  aan te pakken, vindt Huisarts Gordon Oron van Gezondheidscentrum het belangrijk om meer tijd voor de patiënt, leefstijlverbetering en preventie te hebben. Digitalisering is een middel dat dit mede mogelijk helpt te maken.

Welke visie heeft Gezondheidscentrum Leven?
“In onze praktijken maken alle patiënten zelf afspraken via MijnGezondheid.net of de MedGemak app”, vertelt Oron. “Denk daarbij aan het plannen van fysieke, telefonische en videoconsults en visites. Door de digitale aanpak begint het fysieke consult meer ontspannen, zowel voor mij als voor patiënten. Er is geen sprake meer van lange wachttijden aan de telefoon of gedoe aan de balie. Patiënten voelen zich bovendien beter gehoord omdat het proces soepel loopt en ik meer voorkennis heb dankzij hun input in het portaal.”

Naast het standaard inzetten van digitale hulpmiddelen, ziet Oron nog een oplossing voor het verlichten van de werkdruk in de huisartsenzorg. “Als we meer activiteiten buiten de spreekkamer hebben en meehelpen met initiatieven die leiden tot een gezondere leefstijl, dan kunnen we voorkomen dat mensen patiënten worden. Ik ben daarom een netwerk aan het opzetten met de gemeente, complementaire zorgverleners en een aantal scholen. We zijn nu soms nog met meerdere zorgverleners bezig met dezelfde patiënt zonder dit van elkaar te weten. Dat is niet efficiënt.”

Wat betekent dat voor patiënten?
Volgens Oron omarmen patiënten van Gezondheidscentrum Leven de digitale werkwijze. “Sommige patiënten schrijven zich speciaal bij ons in omdat we goede digitale service bieden. Bijna alle huidige patiënten zijn blij met de digitale werkwijze. Mijn oudste patiënt is een man van 89 en en ook hij is tevreden met het portaal. Mensen zijn het al jaren gewend om zaken online te regelen. Denk aan bankieren, verzekeringszaken en sociale diensten. De zorg is de laatste sector waar communicatie nog beperkt digitaal verloopt.”

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
“Het begint en eindigt met meer tijd kunnen besteden aan de patiënt”, legt Oron uit. “Ik denk dat diagnostische triagesystemen kunnen helpen de werkdruk te verminderen. Patiënten vullen hun klachten in en er blijft een lijstje van drie à vier mogelijke diagnoses over.” Daarnaast hoopt Oron dat patiënten makkelijk thuismetingen digitaal kunnen delen. “Ik wil niet alleen lengte, gewicht, bloeddruk en glucosewaarden weten, maar ook het aantal stappen dat een patiënt zet, zijn hartslag in rust en bijvoorbeeld het aantal minuten dat hij of zij dagelijks mindfulness doet. Ik zou graag door een systeem op de hoogte willen worden gebracht van afwijkende trends. Een vervolgstap is een zelflerend systeem dat meteen passende acties voorstelt. We moeten van reactief naar proactief zorg verlenen.”

Maak uitgebreid kennis met Gezondheidscentrum Leven door via onderstaande button het volledige gesprek met Gordon Oron te lezen.

Lees het volledige artikel over Gezondheidscentrum Leven

Maak kennis met Zorggroep SGE: digitale huisartsenzorg in Eindhoven

Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE) levert eerstelijnszorg aan 75.000 Eindhovenaren. De stichting is al 35 jaar actief en bestaat uit tien gezondheidscentra verspreid over de stad. Bij de centra werken 350 medewerkers waarvan vijftig huisartsen, zeventig assistentes en andere zorgverleners zoals fysiotherapeuten. Daarnaast is er een ondersteuningsorganisatie op het hoofdkantoor. Robert Hazenberg van zorggroep SGE leidt een project waarbij een volledig digitale huisartsenpraktijk wordt opgezet voor inwoners van Eindhoven.

Welke visie heeft zorggroep SGE?
De locatie SGE Meerhoven staat in een groeiwijk waar een tekort is aan huisartsenzorg. Daarom wil SGE een digitale huisartsenpraktijk oprichten voor inwoners van de wijk en de rest van Eindhoven. Hazenberg: “Een digitale praktijk heeft als uitgangspunt dat alles digitaal gebeurt, tenzij fysiek contact noodzakelijk is. Dit houdt in dat we telefooncontacten proberen te minimaliseren. Alleen de spoedlijn blijft open.”

Een chatgesprek met een arts kan het telefonisch contact vervangen volgens Hazenberg. “Op dit moment verloopt het eerste contact met de huisartsenpraktijk altijd eerst via de assistent. In de toekomst zie ik dit graag anders. Een patiënt heeft bij klachten het liefst direct contact met een arts. Als een arts verantwoordelijk is voor dit eerste contact via de chat, kan hij of zij patiënten meteen adviseren en zo eventueel geruststellen. De patiënt krijgt dan meer vertrouwen in het advies via de chat, waardoor fysiek contact minder vaak nodig is.”

Wat betekent dat voor patiënten?
“Vanaf het eerste contactmoment weet de patiënt al dat hij of zij zich inschrijft voor een volledig digitale huisartsenpraktijk”, legt Hazenberg uit. “De patiënt kan niet zelf telefonisch contact opnemen of een fysieke afspraak inplannen. Dat kan alleen op initiatief van de arts.” Hazenberg verwacht dat patiënten daar geen problemen mee hebben. “De wijk Meerhoven bestaat uit voornamelijk jonge gezinnen die in het dagelijks leven al veel gebruikmaken van digitale oplossingen. Het is een digitale generatie.”

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Hazenberg denkt dat de huisartsenzorg als geheel in de toekomst een hybride vorm zal aannemen. “De zorg is een menselijke sector en het verlenen van zorg kan niet altijd digitaal. Maar we moeten digitale zorg wel meer omarmen. Alleen op deze manier kunnen we omgaan met de groeiende populatie, de hoge werkdruk en het gebrek aan zorgverleners. Daarnaast moeten mensen meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen gezondheid. Door je leefstijl te veranderen kun je ernstige klachten en complexe zorg voorkomen.”

Maak uitgebreid kennis met SGE door via onderstaande button het volledige gesprek met Robert Hazenberg te lezen.

Lees het volledige artikel over zorggroep SGE

 

Maak kennis met Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Huisartsenpraktijk Haarlem Online: Online waar het kan, fysiek waar het nodig is

Met Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Huisartsenpraktijk Haarlem Online streeft praktijkondersteuner en -manager Lambertus Wip ernaar om voorop te lopen in online dienstverlening in de huisartsenpraktijk. Alles kan heel goed online, er zijn mogelijkheden genoeg, maar toch is er nog sprake van een langzame ontwikkeling, stelt Wip. “Een gemiste kans, omdat digitale oplossingen veel werk voor de huisarts kunnen wegnemen”.

Welke visie hebben Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Huisartsenpraktijk Haarlem Online?
Bij Wip ontbreekt de wil om te digitaliseren allerminst. Als kartrekker van digitalisering binnen Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Haarlem Online zet hij vol in op het motto “Online waar het kan, fysiek waar het nodig is”. Hierom kijkt hij dan ook erg uit naar de nieuwe module Consult Voorbereidende Vragenlijsten van PharmaPartners. Daarnaast verwacht hij dat beeldbellen via Medicom een grote stap kan zijn voor alle huisartsen.
Om als praktijk van de toekomst te slagen, is het volgens Wip belangrijk om binnen de praktijk allemaal eenzelfde visie na te streven. Het volgen van een eHealth-training kan medewerkers helpen om meer kennis op te doen over de online mogelijkheden. “Alleen dan kunnen de digitale oplossingen écht onderdeel van het dagelijkse werkproces worden. Wees niet bang om de stap te zetten en probeer het uit! Dan blijkt vanzelf hoeveel voordeel dit oplevert”.

Wat betekent dat voor patiënten?
Voor veel patiënten is het nog een grote stap om over te stappen naar een digitale huisartsenpraktijk. Wip geeft aan dat zij meerdere communicatiekanalen inzetten om patiënten te stimuleren om gebruik te maken van de online diensten die Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Haarlem Online bieden. “Via onze maandelijkse nieuwsbrief en blogs op de website delen wij onze visie over de veranderende huisartsenzorg. Ook tijdens consulten en aan de telefoon proberen we patiënten enthousiast te maken over de diverse mogelijkheden”.

Hoe ziet de praktijk van de toekomst eruit?
Om een succesvolle praktijk van de toekomst te zijn, is volgens Wip aandacht voor digitalisering van groot belang. “Al aan de voorkant, bijvoorbeeld op de website, is onze digitale insteek zichtbaar. Hier hebben we bewust extra in geïnvesteerd, omdat een goed werkende website het visitekaartje van een moderne praktijk is. Alles wijst op een ‘ander soort’ huisartsenpraktijk, waarbij we ons voornamelijk richten op online diensten”. Met deze insteek wil de praktijk vooroplopen in online dienstverlening binnen de huisartsenzorg. “Het grootste deel van alle patiëntvragen kan via een e-Consult behandeld worden. Door tijdens de dagopening de e-Consulten te monitoren, kunnen deze vaak dezelfde dag al in behandeling worden genomen”.

Lees het volledige artikel over Huisartsenpraktijk Westbroekerplas en Huisartsenpraktijk Haarlem online

 

Han van de Steeg is huisarts en eigenaar van huisartsengroep Medi-Mere in Almere. In de vorige editie deelde Van de Steeg zijn toekomstvisie waarin zijn nieuwe idee CloudDokter centraal stond. Een digitale huisartsenpraktijk waar je binnen vierentwintig uur een antwoord krijgt op je zorgvraag. Van de Steeg: “Voor nu is het belangrijk dat zowel patiënten als medewerkers vertrouwd raken met digitale zorg en dat de ontwikkelingen op dit gebied niet stilstaan.”

Annabelle Wit is POH GGZ bij Medi-Mere Poort en zet zich samen met Van de Steeg in voor de ontzorging van medewerkers met behulp van digitale oplossingen. Als kartrekker van de PharmaPartners-pilot Consult Voorbereidende Vragenlijsten is zij ook betrokken bij de vooruitgang van Medi-Mere. Een module die in de toekomst meer tijd vrijmaakt voor het gesprek tussen patiënt en huisarts.

Maak uitgebreid kennis met Huisartsenpraktijk Medi-Mere door het onderstaande artikel te lezen uit de PharmaPaper november 2021 en het artikel over Consult Voorbereidende Vragenlijsten waar Han een bijdrage aan heeft geleverd.

Artikel Medi-mere praktijk van de toekomst

Artikel Consult Voorbereidende Vragenlijsten

Verhalen van onze klanten

Meer cases
Download ""